ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯೆರ್

ಸುಮಾರ್ ೭೮೮–೮೨೦ ಕಲೊಡು ಕಲಾಟಿ ಪಂನ್ಪಿನ ಗ್ರಾಮೊಡು ಶಿವಗುರು ಬೊಕ್ಕ ಆರಾಂಬಾಗ್ ಪುಟ್ಟಿನಾರೇ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ. ಸನಾತನ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪ್ರಕಾರ ಆಚಾರ್ಯತ್ರಯಡ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೆ ಸುರುತಾರ್. ಐಕ್ ಆದೇ ಅರೆನ್ ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಕೇವಲ ೩೨ ವರ್ಷ ಬದುಕಿನ ಮೇರ್ ಈ ಅಲ್ಪಾವಧಿಡೆ ಆರ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗ್ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಗೀತಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಯಿನ "ಅದ್ವೈತ" ತತ್ವನ್ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಲ್ತ್‌ದೆರ್. ಅವು ಎತೊ ಮತ ದಾಳಿ ಆವೋಂದಿತ್ತಿನ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೊಗು ಪುನರ್‌ಜನ್ಮ ಕೊರ್ತಿನಾರ್. ಶೈವ, ವೈಷ್ಣವ, ಶಾಕ್ತ, ಗಾಣಪತ್ಯ, ಸೌರ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕಂದ ಮತೊನು ಒಟ್ಟುಗುಡಾಯಿನಾರ್. ಆದಿಶಂಕರ ಭಗವದ್-ಗೀತೆ, ಉಪನಿಷತ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರಗ್ ಭಾಷ್ಯೆ ಬರೆಯಿನ ಎಕೈಕ ಆಚಾರ್ಯರೆರ್.

ಶ್ರೀ ಶಂಕರರ ಜನ್ಮ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯೆರ್

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯೆರ್‌ನ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸೆರ್ ನನಲಾ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಒಂಜಿ ವಾದದ ಪ್ರಕಾರ ಮೆರ್ ೮ (ಕ್ರಿ.ಶ್.೭೮೮) ಶತಮಾನೊಡ್ ಪುಟ್ಟಿನಿ ಪಂದ್ ನಂಬ್‍ದ್ ಬೈದೆರ್. ಮೆರ್ ಪುಟ್ಟಿನಿ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲಡಿ ಪನ್ಪಿನ ಹಳ್ಳಿಡ್ ಬಡ ವಿಶ್ವಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬಡ್. ಅಮ್ಮರ್ ಶಿವಗುರು, ಅಪ್ಪೆ ಆರ್ಯಾಂಬೆ. ಮೆರ್ ಪುಟ್ಟಿನಿ ದಿನ ವಿಭವ ಸಂವತ್ಸರದ ವೈಶಾಖ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಪಂಚಮೀ ತಿಥಿ. ಮೆರ್ ಆತ್ರೇಯ ಗೋತ್ರದ ಯಜುರ್ ವೇದದ ತೈತ್ತ್ರೀಯ ಶಾಖೆ ಸೇರ್ದಿನಾರ್. ಮತಾ ಪೊಂಜೊಕುಲು ಮೆರೆಗ್ ಮಾತೃಸ್ವರೂಪಿಣಿ.

ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯೆನ ಬಾಲ್ಯೊದ ದಿನೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಾಲ್ಯೊಡೆ ಪೊಪ್ಪನ್ ಕಲೆಯೊಂಡೆರ್. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಡ್ ಅನಕ್ತಿ ತೊಜಾಯಿನ ಮೇರ್ ಸನ್ಯಾಸತ್ವವೊನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡ್. ಆಂಎ ಒರಿಯೆ ಮಗೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಶಂಕರನ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ರೂಪೊಡು ತುಯರೆ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಾಂಡ್. ಇಂಚ ಉಪ್ಪುನಗ ಅಪ್ಪೆನ್ ಒಪ್ಪಾಯೆರೆ ಶಂಕರಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರೊಡಾಂಡ್. ಅಪ್ಪೆನ ಅಂತ್ಯ ಕಲೊಡು ಯಾನ್ ಓಲ್ ಇತ್ತಂಡಲಾ ಬರ್ಪೆ ಬಂದ್ ವಾಕ್ಯೊನು ಕೊರ್ದು ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗುರು ಬೊಡು ಪಂದ್ ನಡೊಂದು ಅರ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅಪ್ಪೆಗ್ ಕೊರ್ನ ವಾಕ್ಯೊದ ಪ್ರಕಾರ ಶಂಕರೆ ಅಪ್ಪೆನ ಅಂತಿಮ ಕಾಲೊಡು ಕಾಲಟಿಗ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಅಪ್ಪೆನ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ನರ್ಮದಾ ಸುದೆತ ತೀರೊಡು ಗೋವಿಂದ ಭಗವತ್ಪಾದೆರೆನ್ ಭೇಟಿ ಆಯಿನ ಶಂಕರೆ ಅರೆನ್ ಅರ್ನ ಗುರುವಾದ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಯೋಗ, ವೇದ, ಉಪನಿಷತ್, ವೇದಾಂತೊನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಶಿಗ್ ಪೊದು ಕೆಲವೆರೆನ್ ಅರ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾದ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂಡೆರ್.

ರೀ ಶಂಕರೆರ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿನ ಪೀಠೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಉತ್ತರೆಡೊ: ಬದರಿ ಪೀಠ - ಉತ್ತರ ಜ್ಯೋತಿರ್ ಮಠ
  • ದಕ್ಷಿಣೊಡು: ಶೃಂಗೇರಿ ಪೀಠ - ದಕ್ಷಿಣ ಶಾರದಾ ಮಠ
  • ಪೂರ್ವೊಡು: ಪುರಿ ಪೀಠ - ಪೂರ್ವಾ ಗೋವರ್ಧನ ಮಠ
  • ಪಶ್ಚಿಮೊಡು: ದ್ವಾರಕಾ ಪೀಠ - ಪಶ್ಚಿಮ ಮಠ

ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಂಸ್ಕೃತೊಡು "ದ್ವಿ" ಪಂಡ ರಡ್ಡ್ ಪಂದ್ ಅರ್ಥ. ಅಂಚ "ಅ" + "ದ್ವೈತ" ಪಂಡ ರಡ್ಡ್ ಅತ್ತಂದಿನ ಪಂದ್ ಅರ್ಥ. ಅದ್ವೈತಸಿಧ್ಧಾಂತೊದ ಮೂಲ ಸಾರನೇ ಉಂದು.

"ಆತ್ಮ" ಬೊಕ್ಕ "ಪರಮಾತ್ಮ" ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂಶೊಲು ಅತ್ತ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]