ಸಿಕ್ಕಿಂ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಭಾರತೊದ ನಕ್ಷೆಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಂ ರಾಜ್ಯೊ

ಸಿಕ್ಕಿಂ ಭಾರತ ದೇಶದ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಸಾಲ್‌ದ ಮುದೆಲ್‌ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ರಾಜ್ಯೊ. ೧೯೭೫ನೇ ಇಸವಿ ಮುಟ್ಟ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಚೊಗ್ಯಾಲ್ ರಾಜವಂಶಸ್ಥೆರ್ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ್. ೧೯೭೫ನೆ ಇಸವಿಡ್ ನಡತಿನ ಜನಾದೇಶೊ (ರೆಫರೆಂಡಮ್) ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಕ್ಕಿಂ ಭಾರತ ದೇಶೊಡು ೨೨ನೇ ರಾಜ್ಯವಾದ್ ಸೇರ್ಂಡ್ [೧].

ಈ ರಾಜ್ಯದ ಬಡಕಾಯಿಡ್ ಚೀನಾ ದೇಶ, ಪಡ್ಡಾಯಿಡ್ ನೇಪಾಲ ದೇಶ, ಮೂಡಾಯಿಡ್ ಭೂತಾನ್ ದೇಶ ಬೊಕ್ಕ ತೆಂಕಾಯಿಡ್ ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಲ ರಾಜ್ಯ ಉಂಡು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ನೇಪಾಲಿ, ಸಿಕ್ಕಿಮೀಸ್, ಲೆಪ್ಚಾ, ತಮಂಗ್, ಲಿಂಬು, ನೇವಾರಿ, ರಾಯ್, ಗುರುಂಗ್, ಮಗರ್, ಸುನ್ವರ್ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಬಾಸೆಲು. ಹಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ವಜ್ರಯಾನ ಭೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಮುಲ್ತ ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮೊಲು. ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಟಾಕ್ ಈ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್‌ದ್ಲಾ ಮಲ್ಲ ನಗರ. ಪ್ರಪಂಚಡ್ ೩ನೇ ಎತ್ತರವಾಯಿನ ಪರ್ವತ ಕಾಂಚನಜುಂಗಾ ಪರ್ವತ ಸಿಕ್ಕಿಂ ರಾಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ನೇಪಾಲಡ್ ಪರಡ್‌ದುಂಡು.

ಸಿಕ್ಕಿಂ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್ ಲಿಂಬು ಬಾಸೆದ ಪದ 'ಸು' (ಪಂಡ ಪೊಸತ್ತ್) ಬೊಕ್ಕ 'ಖ್ಯಮ್' (ಪಂಡ ಅರಮನೆ ಅತ್ತ್‌ಡ ಇಲ್ಲ್) ನೆಡ್ದ್ ಬೈದ್ಂಡ್ ಪಂದ್ ಪಣ್ಪೆರ್. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸುರುತ್ತ ರಾಜೆ ಪಂಚೇಲ್ ನಾಂಗ್ಯಾಲ್ ಕಟ್ಟಿನ ಅರಮನೆಡ್ದಾತ್ರ ಈ ಪುದರ್ ಬತ್ತ್‌ದುಪ್ಪು. ಟಿಬೆಟ್ ಬಾಸೆಡ್ ಉಂದೆನ್ 'ಡ್ರೆಂಜಾಂಗ್' ಪಂಡ 'ಅರಿತ ಘಾಟಿ' ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಭೂಗೋಲೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬುಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಾಣಿಜ್ಯೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://indianexpress.com/article/opinion/india-china-standoff-why-is-sikkims-merger-with-india-being-questioned-by-china-4745142/