ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಹಾಕಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಮೆಲ್ಬರ್ನ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಡ್ ಹಾಕಿ ಗೊಬ್ಬು

ಹಾಕಿ ಒಂಜಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯಿನ ಗೊಬ್ಬು. ಫುಟ್ಬಾಲ್‍ದ ಲೆಕನೆ ರಡ್ಡ್ ತಂಡೊಲು ಗೊಬ್ಬುನ ಗೊಬ್ಬುಡು, ಪ್ರತಿ ತಂಡೊಡು ೧೧ ಜನ ಉಪ್ಪುವೆರ್. ಉಂದು ಭಾರತ ದೇಸೊದ ಪೆರ್ಮೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೊಬ್ಬು.

ಹಾಕಿ ಒವ್ವೇ ಗೊಬ್ಬುಲೆ ಕೂಟೊಗು ಮೂಲೊ ಕಾರಣೊಂದು ಪನೊಲಿ. ಇಂದೆಟ್ ರಡ್ಡ್ ತಂಡೊಲು ಎದುರು ಎದುರಾದ್ ಒರಿಯನ್ ಒರಿ ಉಪಾಯೊಡು ನಿರ್ವಹಿಸವೊಂದು ಒಂಜಿ ಚೆಂಡ್‍ನ್ ಎದುರುತಕ್ಲೆನ ಬಲೆಕ್ ಅತ್ತಂಡ ಗೋಲ್‍ದುಲಾಯ ಪೋಪುನಂಚ ಹಾಕಿದ ಕೋಲುನು ಗಳಸೊಂದು ಗೊಬ್ಬುನ ಗೊಬ್ಬು.

ಐಸ್ ಹಾಕಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
The Barrie Colts and the Brampton Battalion in an ice hockey game.

ಐಸ್ ಹಾಕಿನ್ ಮಲ್ಲ ಸಮತಟ್ಟಯಿನ ಐಸ್‌ದ ಮಿತ್ತ್, ಮೂಜಿ ಇಂಚಿದ (76.2 mm) ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಉಪ್ಪುನ ಬಿರುಸು ಅತ್ತ್ಂಡ ಮೆತ್ತನೆದ ರಬ್ಬರ್‌ನ್ ಪಕ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಡಿಸ್ಕ್‌ರ್ದ್ ಗೊಬ್ಬುವೆರ್. ಪಕ್‍ನ್ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿದ ಗೊಬ್ಬುಲೆಡ್ ಐ‌ಸ್‌ದ ಮಿತ್ತ್ ಲಗ್ಯುನೆ ಬೊಕ್ಕ ಘರ್ಷಣೆನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಉಪ್ಪುವೆರ್. ರಡ್ಡ್ ಸ್ಕೇಟರ್‌ ತಂಡೊಲೆನ ನಡುಟ್ಟತ ಗೊಬ್ಬುದದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡ್ ಅಪುಂಡು. ಈ ಗೊಬ್ಬುನು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕ ಬೊಕ್ಕ ನನಲಾ ವಿಶ್ವದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶೊಲೆಡ್ ಬದಲಾಯಿನ ರೀತಿಡ್ ಗೊಬ್ಬುಲು ನಡಪುಂಡು. ಕೆನಡಾ, ಫಿನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲಟ್ವಿಯ, ಚೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಲೆಡ್

ಈ ಗೊಬ್ಬು ಬಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ್ ಉಂಡು.

ಉಂದೆತ್ತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ 66 ಸದಸ್ಯೆರೆನ್ ಹೊಂದ್‍ದ್ ಉಂಡು ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಐಸ್ ಹಾಕಿ ಫೆಡರೆಷನ್, (IIHF ). ಪುರುಷೆರೆನ ಐಸ್ ಹಾಕಿನ್ 1924 ರ್ದ್ ಚಳಿಕಾಲದ ಒಲಂಪಿಕ್‌ ಬೊಕ್ಕ 1920 ಬೇಸಿಗೆ ಒಲಂಪಿಕ್‌ಡ್ ಗೊಬ್ಬುವೆರ್. ಪೊಂಜೆನಕುಲೆನ ಐಸ್ ಹಾಕಿನ್ 1998ರಟ್ ಚಳಿಕಾಲದ ಒಲಂಪಿಕ್ಡ್ ಸೇರವೊಂಡೆರ್. ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾದ }ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಾಕಿ ಲೀಗ್ (NHL) ಬಲವಾಯಿನ ವೃತ್ತಿಪರ ಐಸ್ ಹಾಕಿ ಒಕ್ಕೂಟವಾದ್ ಇತ್ತ್‌ದ್, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತವಾದ್ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿದ ಐಸ್ ಹಾಕಿ ಆಟಗಾರೆರೆನ್ ಪಿದಯಿ ಕನವೊಂದು ಉಂಡು. NHLದ ನಿಯಮಾವಳಿಲು ಒಲಂಪಿಕ್ ಹಾಕಿಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸುನ ನಿಯಮೊಲೆರ್ದ್ ಒಂತೆ ಭಿನ್ನವಾದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು: ಕೆಳಮುಖವಾದ್ ದುಂವು ಪೋದ್ ಕಾಲಾವಧಿಲು 20ನಿಮಿಷ ಉದ್ದವಾದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ ರೀತಿದ ಕಾಲಾವಧಿಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಐಸ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಿಕ್ಲು L- ಆಕಾರೊದ ಮರರ್ದ್ ಮಲ್ತ್‌‍ನ ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್ಅತ್ತ್ಂಡ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ಸ್ದೊಟ್ಟುಗು ತಳಬಾಗೊಡು ಬ್ಲೇಡ್ ರ್ದ್ ಆದ್, ಉಂದೆರ್ದ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಜಾಗೆಡ್‌ ಮಗ್ಗುಲಾಗದ್ ಒರಗು ನಂಚ ಆದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರೊ ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ಎಡ - ಅತ್ತ್ಂಡ ಬಲ ಕೈಟ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಮಾತೆರೆಗ್‌ಲಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ್ ಉಂಡು.

ಐಸ್ ಹಾಕಿ ತರಹೊದ ಗೊಬ್ಬುಲೆನ್ ನೆದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಡ್ ಉಂದೆಕ್ಕ್ ದುಂವೇ ಗೊಬ್ಬುದ್‌ನ ಪ್ರದರ್ಶನೊಲು ಬೊಕ್ಕ ವರದಿಲು ಬತ್ತ್‌ದ್ಂಡ್, ಕೆನಡಾರ್ದ್ 19 ನೇ ಶತಮಾನದ ಸುರುಟು ವರದಿಯಾದ್ ಉಂಡು, ಆಂಡ ನವೀನ ಮಾದರಿದ ಗೊಬ್ಬು ಮೂಲತಃ ಮೆಕ್ ಗಿಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆರ್ದ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಾದುಂಡು, 1

ರೋಲರ್ ಹಾಕಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇನ್‌ಲೈನ್

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
ಫೈಲ್:AcesWomenChCh 56.jpg
ಇನ್ ಲೈನ್ ರೋಲರ್ ಹಾಕಿ

ಇನ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ರೋಲರ್ ಹಾಕಿರ್ದ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತ್‌ದ್ ಐಸ್ ಹಾಕಿರ್ದ್ ಉಂದೆನ್ ನಾಡ್‍ದ್ ಪತ್ತ್‌ನೆರ್ದ್ ಆಯಿಕ್ಕ್ ಕೈತಲ್ ಆದ್ ಅಯಿನೆ ಹೋಲುನಂಚ ಉಂಡು. ಇನ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿಯು 4 ಸ್ಕೇಟರ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಗೋಲರ್‌ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಎರಡು ಆಟಗಾರರ ತಂಡದಿಂದ, ಒಂದೊಂದು ಮೈದಾನದ ಕೊನೆಗೂ ಒಂದೊಂದು ಬಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಮದ್ಯದ ಗೆರೆಯಿಂದ ಎರಡು ಅರ್ಧಭಾಗವಾಗಿ ಇಬ್ಬಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಣಗಿದ ಮಂಜಿನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಆಟವು ಐಸ್ ಹಾಕಿಯ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇವನ್ನು ಐಸಿಂಗ್ಸ್ ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೈದಾನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಟದ ನಿಯಮಗಳ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ, IIHF ಇನ್ ಲೈನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿ (ಅಧಿಕೃತ ನಿಯಮಗಳು). ಕೆಲವೊಂದು ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು IIHF ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ USA ಇನ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ಇನ್ ಲೈನ್.

ಕ್ವಾಡ್

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ರೋಲರ್ ಹಾಕಿ(ಕ್ವಾಡ್)ಯು ರೋಲರ್ ಕ್ರೀಡೆಗೋಸ್ಕರ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಇನ್ ಲೈನ್ ಸ್ಕೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಮೊದಲೇ ಇದು ಅಸ್ಥಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು. ರೋಲರ್ ಹಾಕಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 60 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಆಟವು ಕ್ವಾಡ್ ಹಾಕಿ, ಹೊಖೀ ಎಂ ಪಟಿನ್ಸ್, ಅಂತರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಾಲ್ ಹಾಕಿ, ರಿಂಕ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ ಬಾಲ್ ಹಾಕಿ ಎಂದೂ ಸಹ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ರೋಲರ್ ಹಾಕಿಯು 1992 ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ಸಮ್ಮರ್ ಓಲಂಪಿಕ್‌ನ ರೋಲರ್ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಸ್ಲೆಡ್ಜ್ ಹಾಕಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸ್ಲೆಡ್ಜ್ ಹಾಕಿಯು ಒಂದು ತರಹದ ಐಸ್ ಹಾಕಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ದೇಹದ ಕೆಳಾಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಿದ್ದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿರುವವರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಟಗಾರರು ಡಬಲ್-ಬ್ಲೇಡೆಡ್ ಸ್ಲೆಡ್ಜ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಮತ್ತು ಎರಡು ದಾಂಡುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ; ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಲು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲೇಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಸಣ್ಣ ಪಿಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆಟಗಾರರು ಕೋಲನ್ನು ಮುಂದೂಡಲು, ಸ್ಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮತ್ತು ಪಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸ್ಲೆಡ್ಜ್ ಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು IIHF ಐಸ್ ಹಾಕಿಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸಮಾನವಾಗಿವೆ.[೧]

ಕೆನಡಾವು ಆಟದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಕ್ರೀಡೆಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಲೆಡ್ಜ್ ಹಾಕಿಗಾಗಿ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಫೈಬರ್ ಗ್ಲಾಸ್‌ನಿಂದ ಪದರು ಪದರಾಗಿ ಹೊದಿಸಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ ಹಿಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಕೆತ್ತಿದ ಬ್ಲೇಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ ಸ್ಲೆಡ್ಜ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಕೇಟ್ ಬ್ಲೇಡ್‌ಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು.

ಇನ್ ಲೈನ್ ಸ್ಲೆಡ್ಜ್ ಹಾಕಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಐಸ್ ಸ್ಲೆಡ್ಜ್ ಹಾಕಿಯ ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸಿದೆ, ಇನ್ ಲೈನ್ ಸ್ಲೆಡ್ಜ್ ಹಾಕಿಯನ್ನು ಇನ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮದಂತೆ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ (ಮೂಲತವಾಗಿ ಐಸ್ ಹಾಕಿಯನ್ನು ಇನ್ ಲೈನ್ ಸ್ಕೇಟ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾ ಐಸ್ ಮೇಲೆ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ)ಮತ್ತು ಯೂರೋಪಿನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಗಳ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ RGKಯಿಂದ ಇನ್ ಲೈನ್ ಸ್ಲೆಡ್ಜ್ ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಇದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

ಈ ಆಟದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಗುಂಪು ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ವೀಲ್ ಚೇರ್ ರಗ್ಬಿ ಇರುವಂತೆ ಯಾರು ಈ ಇನ್ ಲೈನ್ ಸ್ಲೆಡ್ಜ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಂಕಗಳ ಪದ್ಧತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಲೈನ್ ಆಟವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ, ಅವರು ಅಂಗವಿಕಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿ ಅದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೇವಲ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಷಿಪ್ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದು ಇನ್ ಲೈನ್ ಸ್ಲೆಡ್ಜ್ ಹಾಕಿಯ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಇನ್ ಲೈನ್ ಸ್ಲೆಡ್ಜ್ ಹಾಕಿಯನ್ನು 2009ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಹಲ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ರೇಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಿಮ್ಸ್ ಬೈ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಬಿಸ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಯಿತು. ಮ್ಯಾಟ್ ಲಾಯ್ಡ್, ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ ಅಥ್ಲೆಟ್ ಇವರು ಇನ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಅನ್ನು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಆಟದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ದೇಶವೆನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಹಾಕಿ ಎಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ರೋಡ್ ಹಾಕಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಐಸ್ ಹಾಕಿಯ ಅಥವಾ ರೋಲರ್ ಹಾಕಿಯ ನಿಯಮಗಳಂತೆಯೇ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ, ಪಕ್ ನ ಬದಲಾಗಿ ಬಾಲನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಪಕ್ ಅಸ್ಫಾಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತು ಐಸ್‌ನ ಮೇಲೆ ಜಾರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಘರ್ಷಣೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ ಬೀದಿ ಹಾಕಿಯು ವರ್ಷವಿಡೀ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಾಕಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇನ್ನಿತರ ಆಟಗಳು ಹಾಕಿಯಿಂದಲೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಅಥವಾ ಮೊದಲಿನವುಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಏರ್ ಹಾಕಿ ಒಳಾಂಗಣ ಆಟವಾಗಿ ಪಕ್ ನೊಂದಿಗೆ ಏರ್-ಕುಷನ್ ಟೇಬಲ್‌ನ ಮೇಲೆ ಆಡುತ್ತಾರೆ.

ಬೀಚ್ ಹಾಕಿಯು,ಬೀದಿ ಹಾಕಿಗಿಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ,ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿನ ಆಟ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಶ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಬಾಲ್ ಹಾಕಿ ಜಿಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕೋಲಿನಿಂದ ಆಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಯವಾಗಿಸಿದ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಫೈಲ್:Unicyclehockey.jpg
Unicycle hockey
  • ಯೂನಿಸೈಕಲ್ ಹಾಕಿ ರೋಲರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿಯನ್ನು ಹೋಲುವಂತಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ನೆಲೆಯನ್ನು ಬಾಲಿಗೆ ಆಟ ಆಡಲು ಯೂನಿಸೈಕಲ್ನ ಮೇಲೆ (ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಪೆಡಲ್ ಮೇಲೆ) ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಡೆಕ್ ಹಾಕಿಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ನೇವೀ ಯವರಿಂದ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಮರದ ಸಣ್ಣ "L" ಆಕಾರದ ಮರದ ಕೋಲನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಂಡಿಯು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಹೊರಾಂಗಣ ಆಟವಾಗಿ ಫುಟ್ ಬಾಲ್- ಸೈಜಿನ ಐಸ್ ಅರೆನಾದಿಂದ ಆಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಯು ಶಾಲೆಯ ಮೈದಾನದ ಆಟವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಆಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಆಟದ ಉದ್ಡೇಶವೆಂದರೆ ಹಾಕಿ ಪಕ್‌ ಅನ್ನು  ಬಾಕ್ಸ್‌ನ ಮಧ್ಯದಿಂದ ರಂದ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಬಾಕ್ಸ್‌ನ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಹೊಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.(ಗೋಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ) 

ಆಟಗಾರನು ಮಂಡಿಯೂರಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಾಕ್ಸ್‌ನ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲು ಪಕ್ ಅನ್ನು ಅವರ ಎಡಗಡೆ ಇರುವ ರಂದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಹೊಡೆಯಬೇಕು.

ಬ್ರೂಮ್‌ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಐಸ್ ಹಾಕಿಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪಕ್‌ನ ಬದಲಾಗಿ ಬಾಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಐಸ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಿಕ್ ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ "ಬ್ರೂಮ್" (ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಳವಡಿಸಿದ ಸ್ಟಿಕ್) ಬಳಸಿ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಕೇಟ್ ಗಳ ಬದಲಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇವು ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾದ ರಬ್ಬರಿನ ತಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇವು ಗರಿಷ್ಠ ಹಿಡಿತ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಫ್ಲೋರ್ ಬಾಲ್, ಹಾಕಿಯ ಒಂದು ಮಾದರಿ, ಇದನ್ನು ಜಿಮ್ನಾಷಿಯಂನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಲ್‌ನ ಬದಲಾಗಿ ವಿಫಲ್ ಬಾಲ್ ನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಅವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಯುಕ್ತದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿರುತ್ತವೆ.

ಫುಟ್ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಸಕ್ ಹಾಕಿಯನ್ನು ಬಾಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಸಾಕ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಚೆಂಡಿನಂತೆ ಬಳಸಿ ಕೇವಲ ಪಾದಗಳಿಂದ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.

ಜಿಮ್ ಹಾಕಿಯು ಐಸ್ ಹಾಕಿಯ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಜಿಮ್ನಾಶಿಯಂನಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಫೋಮ್‌ನ ಅಂಚಿರುವ ಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಫೋಮ್ ಬಾಲನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಕ್‌ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹರ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೊಗೀಗಳು ಐರಿಷ್ ಆಟಗಳ ಕೆಲವು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಯಿಂದ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಳಾಂಗಣ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಾಕಿಯು ಫೀಲ್ಡ್ ಹಾಕಿಯ ಒಂದು ಒಳಾಂಗಣ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿದೆ.

ಮಿನಿ ಹಾಕಿಯು ಯುನೈಟೆಡ್ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ (ಇದು "ಮಿನಿ-ಸ್ಟಿಕ್ಸ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ) ಮನೆಗಳ ಕೆಳ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಮಂಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಒಂದು ಸಣ್ಣಳತೆಯುಳ್ಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 15 ಇಂಚಿನ (38 cm) ಉದ್ದವಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್‌ಅನ್ನು ಸಣ್ಣದಾದ ಬಾಲ್ ಅಥವಾ ಮೆದು, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸುತ್ತಿರುವ ಸಣ್ಣ ಪಕ್‌ಅನ್ನು ಸಣ್ಣಳತೆಯೊಳಗಿನ ಗೋಲ್‌ಗೆ ಹಾಕಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 'ಮಿನಿ ಹಾಕಿ'ಯು ಫೀಲ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಅವತರಣಿಕೆಯ ಏಳನೇ-ಒಂದುಭಾಗವಾಗಿದೆ,ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪಿಚ್ ನ ಅರ್ಧದ ಸಮಾನಗುಣದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಾಕ್ ಹಾಕಿಯು ಹಾಕಿ ಅವತರಣಿಕೆಯ ಒಂದು ಟೇಬಲ್-ಟಾಪ್‌ ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪವರ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೀಲ್‌ಚೇರ್ ಬಳಸುವ ಜನರಿಗಾಗೆ ಆಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಹಾಕಿಯ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ದೈಹಿಕ ಬಲಹೀನರಾದವರಿಗೆ ಪವರ್ ಹಾಕಿಯು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಅವಕಾಶಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿದೆ.

ರಿಂಗೆಟ್ಟಿಯು ಐಸ್ ಹಾಕಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ; ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾದ ಸ್ಟಿಕ್ ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ಕ್ ನ ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು ರಬ್ಬರಿನ ರಿಂಗನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಚನೆ: ರಿಂಗೆಟ್ಟಿ ತನ್ನಂತಾನೆ ಹಾಕಿಯಿಂದ ಅಂತರದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೇ ಇದು ತನ್ನದೇ ಸ್ವಂತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಲ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಸೆ ಮತ್ತು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್‌ ಆಟಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

ರಿಂಕ್ ಬಾಲ್ವು ಸ್ಕಾಂಡಿನಾವಿಯನ್ ತಂಡಗಳ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿದೆ, ಐಸ್ ಹಾಕಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರೋಸ್ಸಲ್ ಹಾಕಿಯುನ್ನು ಸಮುದ್ರ ತಟದ ಮೇಲೆ ರೋಸ್ಸಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದರ ನಿಯಮಗಳು ಫೀಲ್ಡ್ ಹಾಕಿ , ರಗ್ಬಿ ಮತ್ತು ಇಟಾನ್ ವಾಲ್ ಆಟಗಳೆ ಕೂಡಿದೆ.

ಶಿನ್ನಿಯು ಒಂದು ಅಸಂಪ್ರದಾಯಕವಾದ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಾಕಿಯ ಅವತರಣಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಶಿಂಟಿಯು ಸ್ಕಾಟಿಶ್ ಆಟವಾಗಿದೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ಕೇಟರ್ ಹಾಕಿಯು ಇನ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿಯ ಬದಲುರೂಪವಾಗಿದ್ದು ಬಾಲ್‌ನಿಂದ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ಪಾಂಜೀಯು ಐಸ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೂಮ್ ಬಾಲ್‌ನ ಮಿಶ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ, ಮೊನಿಟಾಬದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ದವಾಗಿದೆ. ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಪಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಪಕ್ ತುಂಬಾ ಮೆದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪಕ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ). ಮತ್ತು ಬ್ರೂಮ್ ಬಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮೆದು- ತಳದ ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಗಳು ಮೂಲತಃ ಐಸ್ ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಟಗಾರನಿರುತ್ತಾನೆ ಇವನನ್ನು ರೋವರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿ ಯನ್ನು ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್- ಟಾಪ್ ನೊಂದಿಗೆ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿ ಈಜು ಕೊಳದ ಕೆಳಗೆ ಈ ಆಟವನ್ನು ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

17ನೇ ಏಷ್ಯನ್‌ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 2014

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಿದಯಿದ ಕೊಂಡಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  1. International Paralympic Committee. "Ice Sledge Hockey — Rulebook" (PDF). Retrieved October 11, 2006.
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಹಾಕಿ&oldid=160675"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು