ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಅಬ್ಬೊಲಿಗೆದ ಪೂ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಅಬ್ಬೊಲಿಗೆ
Scientific classification edit
Missing taxonomy template (fix): Crossandra
Species: Template:Taxonomy/CrossandraC. infundibuliformis''
Binomial name
Template:Taxonomy/CrossandraCrossandra infundibuliformis
Synonyms
 • Justicia infundibuliformis L.
 • Crossandra undulifolia Salisb.

ಅಬ್ಬೊಲಿಗೆ ಉಂದ್ ಉಷ್ಣವಲಯ ಬೊಕ್ಕ ಉಪೋಷ್ಣವಲಯೊಡ್ ಬುಲೆಪಿನ ದಯಿ. ಇಡೀ ವರ್ಸೊಲ ಪಚ್ಚೆ ಇರೆಕ್ಲೆನ್ ಜಿಂಜವೊಂದ್ ಪೂ ಬುಡೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದು ಅಕ್ಯಾನ್ತೇಸಿ ಕುಟುಮೊಗ್ ಸೇರ್ದಿನ ದಯಿ(ಸಸ್ಯ).

ಅಬ್ಬೊಲಿಗೆ

ಇಂದೆತ್ತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರ್ ಕ್ರಾಸ್ಯಾಂಡ್ರ ಇನ್ಫ಼ಂಡಿಬ್ಯುಲಿಫ಼ೊರ್ಮಿಸ್.[೧]

ದಯಿತ ಲಕ್ಷಣೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಬ್ಬೊಲಿಗೆದ ದಯಿ ಸಾದಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಡಿ ಉದ್ದೊಗು, ಸರ್ತೊಗ್, ಪುದೆಲ್ ಪುದೆಲಾದ್ ಬುಲೆಪುಂಡ್. ಮಿತ್ತ್ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಒರ್ದಒರ್ದ ಅರುತ ಇರೆಕುಲು. ದಂಡ್ದ ರಡ್ಡ್ ಮೈಟ್ ಲಾ ಎದುರೆದುರಾದ್ ಇರೆ ಬುಡ್ಪುಂಡ್. ದಂಟ್ ದ ಕೊಡಿಟ್ ಉದ್ದ ಕಡ್ಡಿದ ಕೊಡಿಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಕೊರಲ್ದ ಲೆಕಂತಿ ರಚನೆಡ್ ಜೊಂಕೆ ಜೊಂಕೆ ಪೂ ಬುಡ್ಪುಂಡ್. ಪೂತ ಎಸಲ್ ಎದ್ದನೆದಲ ಲೆಕ್ಕ ಬುಡ್ಪಾದ್ ಉಪ್ಪುಂಡ್. ಸುಮಾರ್ ಮೂಜೆರ್ದ್ ಐನ್ ಎಸಲ್ ಉಪ್ಪುವ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಂಗ್ ದ ಪೂಕುಲು ಉಪ್ಪುವ. ಕೇಸರಿ, ಮಂಜೊಲು, ನೀಲಿ ಪಚ್ಚೆ ಮಿಸ್ರ ರಂಗ್‍ದ ಪೂಕುಲುಲಾ ಆಪ.

ಬುಲೆಪಿನ ಕ್ರಮ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 1. ಬಿತ್ತ್ ಬಿತ್ತ್ದ್
 2. ಗೆಲ್ಲ್ ನಡ್ದ್

ಪೂ ಆಪುನ ಕೊರಲ್ದ ಪೂ ನುಂಗ್ದ್ ತಾಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಟ್ ಬಿತ್ತ್ ಲು ಉಪ್ಪುವ. ಜೋರು ಗಾಲಿಯ ಬರ್ಸೊಗ್ ಈ ಬಿತ್ತ್ ಚದುರ್ದ್ ತನ್ನಾತೆಗೆ ದಯಿ ಪುಟ್ಟುವ. ಕ್ರಷಿ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಈ ಬಿತ್ತ್ ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತ್ ದ್ ನೆಲೊನ್ ಹದ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಬಿತ್ತುವೆರ್. ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅಬ್ಬೊಲಿಗೆದ ಗೆಲ್ಲ್ನ್ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಉದ್ದೊಗ್ ಕತ್ತೆರ್ದ್ ನಾಟಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಎಡ್ಡೆ ಸೊಪ್ಪು, ಕಜವು ಬಿರೆತಿನ ಗಿಡ್ಪು ಮಣ್ಣ್ ಡ್ ಗೆಲ್ಲ್ ನ್ ಊರೊಡ್. ಜೂವ ಪತ್ತುನೆಟ್ಟ ಮುದೆಲ್ಹ ಪಸೆ ಆಜಂದಿಲೆಕ್ಕ ಹದೋಟ್ ನೀರ್ ಕೊರೊಡ್. ಜೂವ ಪತ್ತುನೆಟ್ಟ ಒಂತೆ ದೊಂಬುರ್ದ್ ಮದೆ ಮಲ್ಪೊಡ್. ಜೂವ ಪತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತೆಲ್ಪುಡ್ ಈಟ್ ಪಾಡೊಡ್.

 1. ಉಂದೆನ್ ಕೆಲವು ಕೋಡಿಡ್ ಇಲ್ಲದುಲಯಿದ ಅಲ್ಂಕಾರೊಗ್ ಚಟ್ಟಿಡ್ ದೀದ್ ಬುಲೆಪೆರ್.
 2. ಮರ್ದ್‌ದ (ಔಷದೀಯ) ಗುಣ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದಾತ್ರ ಮರ್ದ್‍ಗ್‍ಲಾ ಗಲಸುವೆರ್. ಗಾಯ ಗುಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತೊಂದರೆಲೆಗ್ ಈ ದಯಿತ ಮರ್ದ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್.[೨]
 3. ನಮ್ಮ ದೇಶೊದ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಭಾಗೊಡ್ ಪೊಂಜೊವುನಕ್ಲು ತರೆಕ್ ಅಲ್ಂಕಾರೊಗ್ ದೀಪೆರ್. ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಬೊಲ್ದು ರಂಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಣ್ಣದ ಅಬ್ಬೊಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡ್.
 4. ಉಂದ್ ಕೃಷಿಕೆರೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದಾಯ ಕೊರ್ಪಿನ ಬುಲೆ.

ತುಳುನಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಬ್ಬೊಲಿಗೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 1. ತುಳುನಾಡ್‌ಡ್ ದೈವಾರಾಧನೆಗ್ ಅಬ್ಬೊಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯ. ದೈವದ ಪಾತ್ರಿಗ್, ಮಣೆ ಮಂಚವುಗ್ ಅಬ್ಬೊಲಿಗೆನ್ ದೀಪೆರ್.
 2. ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಪೂಜೆಗ್‌ಲಾ ಈ ಪೂನ್ ಹೆಚ್ಚ ಗಲಸುವೆರ್.
 3. ಮದಿಮಾಲೆ ಐತೊಗ್ ಮಲ್ಲಿಗೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪೂನ್ ದೀಪೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]