ಅಶೋಕ ಮರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಅಶೋಕ ಪೂ
ಅಶೋಕ ಮರತ ಪೂ ಬೊಕ್ಕ ಬಿತ್ತ್ ,ಇರೆ

ಅಶೋಕ', ಮರ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರೊದ ನಿತ್ಯ ಪಚ್ಚೆಪಚ್ಚೆಯಾದಿಪ್ಪುನ ಪೊರ್ಲುದ ಮರ. ಅಶೋಕ ಮರ ನಿಧಾನ ಬಳಪುನಂಚಿನ ಯಾಪಲ ಪಚ್ಚೆಪಚ್ಚೆತಾದಿತ್ತ್‌ದ್ ೬-೮ ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಬಳಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದವಾದ್ ಕೊಡಿ ಚೂಪಾದ್ ಕುಕ್ಕುದ ಇರೆತ ಲೆಕ್ಕಂದಿನ ಇರೆ ಇತ್ತ್‌ದ್ ಮರ ನಿಲಿಕೆ ಜೊಂಗಿಲೆ ಜೊಂಗಿಲೆ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಪೂ ಉಪ್ಪುಂಡು , ಈ ಮರತ ಕಾಯಿಲು ಕಂದು ಬಣ್ಣೊಡಿಪ್ಪುಂಡು.ಪತ್ತ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್‌ದಾತ್ ಉದ್ದವಾದಿಪ್ಪುನ ಕಾಯಿದ ಉಲಯಿ ಸಾಲಾದ್ ಬಿತ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಮರತ ಪೊಲಬು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಶೋಕ ಮರಕ್ ಸರಕ ಇಂಡಿಕಾ ಪನ್ಪಿನವು ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪುದರ್, ಉಂದು ಫಾಬೇಸಿಯಾ ಕುಟುಂಬೊಗು ಸೇರ್ದುಂಡು. ಮರ ನಿಲಿಕೆ ಪೂತ ಜೊಂಗಿಲೆನೇ ಆ ಜೊಂಗಿಲೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಿನ್ಯ ಕಿನ್ಯ ಪೂಕುಲು. ಈ ಪೂಕುಲೆಗ್ ೪ ಎಸಲ್ ಇತ್ತ್‌ದ್ ಪೂತ ನಡುಟು ಉದ್ದವಾಯಿನ ಕೇಸರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪೂ ಅರಳಿನ ಸಮಯೊಡು ಕಿತ್ತಳೆ(ಕೇಸರಿ) ಮಂಜಲ್ ಬಣ್ಣೊಡಿತ್ತ್‌ದ್ ಮನದಾನಿ ತೂನಗ ಕಡುಕೆಂಪುಬಣ್ಣೊಡು ತೊಜುಂಡು . ತೂನಗ , ಒಂಜೇ ಗೊಂಚಲ್‌ಡ್ ರಡ್ಡ್ ಬಣ್ಣದ ಪೂ ತೊಜುಂಡು . ಪೂಕುಲೆಗ್ ಪರಿಮಳ ಇತ್ತ್‌ದ್ ಬಯ್ಯನಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಮರಟ್ ಮಸ್ತ್ ಗೆಲ್ಲ್‌ಲು ಉಪ್ಪುಂಡು , ಇರೆಕುಲು ಸುಮಾರು ೧೫ ಸೆಂ.ಮೀ. ಉದ್ದ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಶೋಕ ಮರಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತೊಡು ಅಂಗನಪ್ರಿಯ, ಗಂಧಪುಷ್ಪ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಉಂಡು.[೧]

ನಂಬಿಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಶೋಕ ಪಂಡ ಶೋಕ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ಥ .ಭಾರತೀಯೆರ್ ಈ ಮರನ್ ಭಾರಿ ಪವಿತ್ರತೆಡ್ ತೂಪೆರ.ದಾಯೆಪಂಡ, ಅಶೋಕ ಮರತೊಟ್ಟುಗು ಮಸ್ತ್ ದಂತಕಥೆಕುಲು, ಪುರಾಣಕಥೆಕುಲು ಸೇರ್ದುಂಡು. ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣದ ಸೀತಾಮಾತೆನ್ ರಾವಣೆ ಅಶೋಕವನಡ್ ದೀದಿತ್ತೆಗೆ . 'ಗೌತಮ ಬುದ್ಧದೇವೆ 'ಅಶೋಕವನೊಟು ಪುಟ್ಟಿದಿನಿ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಬೌದ್ಧವಿಹಾರೊಲೆಡ್ ಈ ಮರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಕಾಮದೇವಗ್ ಈ ಮರ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಪನ್ಪಿನವು ಪುರಾಣೊಲೆಡ್ದ್ ತೆರಿದ್ ಬತ್ತಿನ ವಿಷಯ . ಮರತ ಮುದೆಲ್‌ಗ್ ಪೊಂಜೊಲೆನ ಪಾದದ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಂಡ ಈ ಮರ ಪೂ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಕವಿ ಕಾಳಿದಾಸನ ಮಾಲವಿಕಾಗ್ನಿ ಮಿತ್ರ ಗ್ರಂಥೊಡು ಅಗ್ನಿಮಿತ್ರನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಮಾಲವಿಕಾ, ಅಶೋಕ ಮರ ಪೂ ಬುಡಿಯೆರೆಗಾತ್ರ ಆ ಮರತ ತಿರ್ತ್ ನರ್ತನ ಮಲ್ತಿನ ವಿಷಯ ಉಂಡುಗೆ. ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ್‌ದ ಎದುರುಡು ಅಶೋಕ ಮರನ್ ನಡ್ಂಡ ಸಂಸಾರದ ಮಾತ ದುಃಖ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಂಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟನಲೆನ್ ಆ ಮರತೊಟ್ಟುಗು ಪಂಡೊಂಡ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟೊಲು ದೂರ ಆಪುಂಡುಗೆ

ಮಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಹವಾಗುಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರಜನಕ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುನ ಮಣ್ಣ್‌ಡ್ ಉಂದೆತ ಕೃಷಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಉಂದೆಕ್ ನಿರೆಳ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಸೆ ಇತ್ತಿನ ಮಣ್ಣ್ ಆವೊಡು . ಜಾಸ್ತಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗೆಡ್ ನೇತ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು . ಬಿತ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೆಲ್ಲ್ ಕಸಿತ ವಿಧಾನೊಡ್ದು ದಯಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.ಉಂದೆತ ಬಿತ್ತ್‌ನ್ ಸಾವಯವದ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುನ ಭೂಮಿಡ್ ಬಿತ್ತ್‌ದ್ ದಯಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ .

ಮರ್ದ್‌ದ ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕುದಿತಪಗ ಮೈಡ್ದ್ ಪೋಪಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತ್ಂಡ ಪೂಕುಲೆನ್ ಕಷಾಯ ಅತ್ತ್ಂಡ ಪೂತ ಪೊಡಿನ್ ಪೇರ್, ನೀರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತು ತಿಗೆತ ನೈತೊಟ್ಟುಗು ಬೆರೆಸದ್ ತಿನೊಲಿ . ಅಶೋಕಾರಿಷ್ಟ, ಅಶೋಕವಟಿ ಮರ್ದ್‌ದ ಅಂಗಡಿಲೆಡ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಆಂಡ ನಮನೆ ಇಲ್ಲಡ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಎಡ್ಡೆ[೨]
 • ಅಶೋಕ ಮರತ ಬಿತ್ತ್ ಪಟಿಕೆದ ಕಲ್ಲ್ ದ ತೊಂದ್ರೆನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಶೋಕ ಮರ ಸುಮಾರು ಮೂಜಿ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ದುಂಬುಡೆ ಪರ ಗ್ರಂಥೊಲೆಡ್ ದಾಖಲಾದ್ ಉಂಡು. ಪೊಂಜೊಲೆನ ಗರ್ಭಾಶಯ ಸಂಬಂಧಿ ರೋಗೊಲೆಗ್ ಉಂದೆತ ಚೆಕ್ಕೆಡ್ ಮರ್ದ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒರ್ಂಬುನೆ ಶತಮಾನೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ಆರ್ಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಂಥೊಲೆಡ್ ಪ್ರಕಟವಾದುಂಡು.
 • ಪೊಂಜೊಲೆನ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕುದಿ ಸರಿ ಇತ್ತ್‌ದ್ ಶುದ್ದ ಮನಸ್ಸ್‌ಡ್ ಭಗವಂತನ್ ನೆನೆವೊಂದು, ಆಶೋಕ ಮರತ ಇರೆನ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ತಿಂದ್ಂಡ ಜೋಕುಲು ಆಪುನ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ.[೩]
 • ಲೋಲೆಸರ ಬೊಕ್ಕ ಅಶೋಕ ಮರತ ಮರ್ದ್‌ಡ್ದ್ ಪೊಂಜೊಲೆನ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಅನಿಮಿಯಾದಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು[೪]
 • ಅಶೋಕ ಮರತ ಪೂ, ಚೆಕ್ಕೆಡ್ದ್ ಮಲ್ತಿನ ಕಷಾಯ ಪರ್ಂಡ್ ಎದೆ ಉರಿ ಬೊಕ್ಕ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಧಿವಾತ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು
 • ಅಶೋಕ ಮರತ ಚೆಕ್ಕೆದ ಪೊಡಿ ೬ ಗ್ರಾಂನ್ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಪೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ನೀರ್‌ಡ್ ಕೊದಿಯದ್ ಕುಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿತ್‌ದ್ ಕಲ್ಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸದ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗೊಳು ಮೂಜಿದಿನ ಪರ್ಂಡ್ ಕ್ರಮೇಣ ಪೊಂಜೊಲೆನ ಪಿದಯಿದ ಕುದಿತ ತೊಂದರೆಲಾಯಿನ , ಬೇನೆ,ಜಾಸ್ತಿ ಮೈಡ್ದ್ ಪೋಪಿನ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಮಾತ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.
 • ಅಶೋಕ ಮರತ ಪೂ, ಚೆಕ್ಕೆಡ್ದ್ ಮಲ್ತಿನ ಕಷಾಯ ಪರ್ಂಡ್ ಪೊಂಜೊಲೆನ ಬೊಳ್ದು ಪೋಪಿನ (ಲ್ಯೂಕೋರಿಯ)ಕಡಿಮೆ ಅಪುಂಡು
 • ಅಶೋಕ ಮರತ ಪೂ, ಚೆಕ್ಕೆಡ್ದ್ ಮಲ್ತಿನ ಕಷಾಯ ಪರ್ಂಡ್ ನೆತ್ತೆರ್ ಶುದ್ಧ ಆಪುನೆದೊಟ್ಟುಗು ನರಬುಂಡೆ ನೆತ್ತೆರ್‌ದ ಸಂಚಾರ ಸರಿಯಾದ್ ಆಪುಂಡು
 • ಅಶೋಕ ಮರತ ಲುಂಗೆಲ್ ಪೂತ ಅತ್ತ್ಂಡ ಇರೆತ ಪೊಡಿನ್ ಪೇರ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ನೀರ್‌ಡ್ ಕಲಡದ್ ದಿನೊಟು ರಡ್ಡ್ ಸರ್ತಿ ಪರ್ಂಡ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಚೆಕ್ಕೆನ್ ಕೊದಿಪಾದ್ ದಿನೊಟು ರಡ್ಡ್ ಸರ್ತಿ ಕಷಾಯ ಪರ್ಂಡಲ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು
 • ಅಶೋಕ ಮರತ ಲುಂಗೆಲ್ ಪೂತ ಪೊಡಿನ್ ನೀರ್‌ಡ್ ಕಲಡದ್ ಪರ್ಂಡ ಉರ್ಚುನ ಸೀಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.
 • ಚರ್ಮರೋಗ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಅಶೋಕ ಪೂನು ಪುರ್ಂಚಿದ್ ರಸೊನು ಪೋಜಿಂಡ ಅತ್ತ್ಂಡ ಅಶೋಕ ಮರತ ಚೆಕ್ಕೆನ್ ಕಷಾಯ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಅವೆಟ್ ಚರ್ಮೊನು ಸ್ವಚ್ಚ್ಚ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಗಾಯ ,ಪುರಿಕಜ್ಜಿ ಮಾತ ಕಡಿಮೆ ಅಪುಂಡು.
 • ಅಶೋಕ ಪೂನು ತಾರಾಯಿದ ಎಣ್ಣೆಗ್ ಪಾಡ್ದ್ ಕೊದಿಪಾದ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕಿರ್ಬುನ ಚರ್ಮೊರೋಗುಗು ಪೋಜಿಂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Saraca+asoca
 2. https://www.planetayurveda.com/library/ashoka-saraca-asoca/
 3. "Archive copy". Archived from the original on 2020-02-03. Retrieved 2020-02-03.CS1 maint: Archived copy as title (link)
 4. https://www.bimbima.com/ayurveda/ashokasaraca-asoca-home-remedies/1515/
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಅಶೋಕ_ಮರ&oldid=142257"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು