ಆಂಕೋಲೆದ ಮರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಇಂದು ಒಂಜಿ ಮರತ ಪುದರ್. ತುಳುಟ್ಟ್ ಆಂಕೋಲೆದ ಮರ ಪನ್ಪೆರ್, ಕನ್ನಡೊಡು ಆಂಕೋಲೆ, ತಮಿಳುಡು ಆಂಕೋಲಮ್, ಆತಿಕೋವಮ್, ತೆಲುಗುಡು ಆಂಕೋಲಮ್, ಮಲೆಯಾಲೊಡು ಆಂಕೋಲಮ್, ಚೆಮ್ಮರಮ್, ಆರಿಞಲ್, ಸಂಸ್ಜೃತೊಡು ಶೋಧನಂ್, ಆಂಕೋಲ, ಆಂಕೋದ, ಹಿಂದಿಡ್ ಆಕೋಲ, ಪನ್ಪೆರ್. ನೆತ್ತ ಪುಟ್ಟು ಮಲಬಾರ್‍ದ ಚೋಳಮಂಡಲ ಪ್ರದೇಶೊಡು. ಪೂ ಬುಡ್ವಿನಿ ಚೈತ್ರಡೊ, ಬೊಕ್ಕ ವೈಶಾಕೊಡು

ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೇರ್‍ದ ಬೊಕ್ಕ ಚೆಕ್ಕೆದ ರಸ ಬಾಪುನೆಕ್ಕ್, ಪುರಿ ಅಪಿ ಸೀಕ್‍ಗ್‍ ಅಪುಂಡು. ಇರೆನ್‍ ಕಾಯಾದ್‍ ಸೇಕ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿನ ಬೇರ್‍ ಬೊಕ್ಕ ಬಿತ್ತ್‍ಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸರ್ಪ ತುಚ್ಚಿನೆಕ್ಕ್‍ ಮರ್ದ್. ನೆತ್ತ ಮರ ನಯಲಾ ಗಟ್ಟಿ ಅದ್‍ಲಾ ಉಂಡು. ನೆಟ್ಟ್‍ ಪಂರ್ದ್‍ ಆಪುಂಡು ಉಂದೆನ್‍ ತಿನ್ಪೆರ್. ಆಂಡ ಐತ ಬಿತ್ತ್‍ದ ಎಣ್ಣೆ ಪರಿಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.