ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಇರೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಇರೆತ ಬಗೆ
ರಾನ್ಕ್ಯುಲಸ್ ಜಾತಿದ ಇರೆ
ಬಾರೆದ ಇರೆ

ಇರೆ ಒಂಜಿ ನಾಮಪದೊ.[೧] ಮಾಂತ ದೈತ ಇರೆಕ್ಕ್ ಇರೆಂದೆ ಪನ್ಪುನೆ. ಮರತ್ತ ಇರೆ(ಕುಕ್ಕುದ ಇರೆ, ಪೆಲತ್ತ ಇರೆ), ಬಾರೆದ ಇರೆ, ಚೇವುದ ಇರೆ, ಬಚ್ಚಿರೆ, ಬೇವುದ ಇರೆ, ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಥೊಲು ಉಂಡು.

ಅಡ್ಯೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಇರೆತ್ತ ಬಳಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಬಾರೆದ ಇರೆ- ಗುಂಡ, ಗಟ್ಟಿ
 2. ಪೆಲತ್ತ ಇರೆ- ಗಟ್ಟಿ, ಗುಂಡ, ಚಿಲ್ಲಿ
 3. ಮುಂಡೇವುದ ಇರೆ- ಮೂಡೆ
 4. ತೆಕ್ಕಿದ ಇರೆ- ಪೆಲಕಾಯಿ ಗಟ್ಟಿ
 5. ಪೊಂಗರೆದ ಇರೆ- ಗಟ್ಟಿ
 6. ಉಪ್ಪೊಲಿಗೆದ ಇರೆ- ಪೆಲಕಾಯಿ ಗಟ್ಟಿ
 7. ಬಾದಾಮುದ ಇರೆ- ಪೆಲಕಾಯಿ ಗಟ್ಟಿ
 8. ಸಂಪಿಗೆದ ಇರೆ- ಗಟ್ಟಿ
 9. ತಜಂಕ್ದ ಇರೆ- ಚಟ್ಟಂಬಡೆ, ತಜಂಕ್ ಮಸಾಲೆ ಪುಂವಿ
 10. ತೇವುದ ಇರೆ- ಪತ್ರಡ್ಡೆ
 11. ಗೋಳಿದ ಇರೆ - ಗಟ್ಟಿ
 12. ಮಂಜಲ್ದ ಇರೆ - ಗಟ್ಟಿ

ಕಜಿಪುಗು ಬಳಕೆ ಆಪಿ ಇರೆಕ್ಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಬಸಲೆ
 2. ಪದಿಪೆ
 3. ತಿಮರೆ
 4. ಬೇಸೊಪ್ಪು
 5. ತಜಂಕ್
 6. ನೆಲಬಸಲೆ
 7. ನುರ್ಗೆ
 8. ಮೆತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು
 9. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು
 10. ಪುದಿನ ಸೊಪ್ಪು
 11. ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು

ಮರ್ದ್ ಗ್ ಆಪಿ ಇರೆಕ್ಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಚಾ ತೊಪ್ಪು - ಸೀತೊಗು ಕಶಾಯ ಮಲ್ಪೆರೆ
 2. ಮದ್ರೆಂಗಿ - ಕೈಕ್ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ಯರೆ, ಅರಸಿನಕುತ್ತೊಗು ಮರ್ದ್
 3. ನೀಲಿತೊಪ್ಪು - ತಾರಾಯಿದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಜೋಕುಲೆ ಪೂಜೆರೆ,
 4. ಸಂಬರ ಬಳ್ಳಿ
 5. ತುಂಬೆಸೊಪ್ಪು
 6. ತಿಮರೆ
 7. ಕುಕ್ಕುದ ಇರೆ
 8. ಮಾಪಲದ ಇರೆ
 9. ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ
 10. ಪೊಣ್ಣಳಿಗೆ ತಪ್ಪು
 11. ಬಚ್ಚಿರೆ
 12. ದಾಸವಾಳದ ಇರೆ
 13. ನೆಕ್ಕಿದ ತಪ್ಪು
 14. ಇಟ್ಟೆವುದ ಇರೆ

ಗಾದೆ ಗೊಂಚಿಲ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ತರೆಟ್ಟ್ ಬರೆಯಿನೆನ್ ಇರೆಟ್ಟ್ ಉರ್ದ್ಂಡಲಾ ಪೋವಂದ್.
 2. ಅಮಸರದಾಯಗ್ ಇರೆಟ್ಟ್ ಪಾಡಿ- ಎಂಕ್ ನೆಲಟ್ಟ್ ಪಾಡಿ.
 3. ಇರೆತ್ತ ಅಡ್ಡೊ ಯಾವುನಾಲೆಗ್ ಪುದೆಲ್ ನಾಡುನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡಾ.
 4. ಇರೆತ್ತ ಗುರ್ತೊ ಉಪ್ಪುನಾಯಗ್ ಬೇರ್‌ದ ಗುರ್ತೊಲಾ ಉಪ್ಪುಂಡು.
 5. ಇರೆ ನಕ್ಕುನ ನಾಯಿಗ್ ಅಟ್ಟೆಮಿಲಾ ಒಂಜಿ, ಗುಂಡೆಮಿಲಾ ಒಂಜಿ.
 6. ಇರೆ ಪೊಲಿತ್ತ್‌ದ್ ಮರೆ ನಕ್ಕ್‌ಲೆಕ. ಇರೆ ಬಾಡಾದೇ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟೊಡು.
 7. ಇರೆತ್ತ ಕೊಡಿಟ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡ್-ಹಾಸಿಗೆದ ಕೊಡಿಟ್ ಬುಡೆದಿ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. https://kn.wiktionary.org/wiki/ಎಲೆ
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಇರೆ&oldid=162181"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು