ಪದ್ಪೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಪದ್ಪೆತಾ ಪೂ

ಉಂದು ಒಂಜಿ ದೈ. ಉಂದೆನ್ ಕನ್ನಡೊಡ್ ಹರಿವೆ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ವೈಜಾನಿಕ ಬಾಸೆಡ್ Amaranthus ಪನ್ಪರ್. ಉಂದು ಪಚ್ಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಂಪು ರಂಗ್‍ಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಬಗೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪದ್ಪೆ
 1. ಕೆಂಪು ಪದ್ಪೆ
 2. ಬೊಲ್ದು ಪದ್ಪೆ
 3. ದಂಟ್ ಪದ್ಪೆ
 4. ಓಂಟಿಲ್ ಪದ್ಪೆ
 5. ಕೋರಿ ಪದ್ಪೆ
 6. ಕಾಟ್ ಪದ್ಪೆ
 7. ಬೊಂಬಾಯಿ ಪದ್ಪೆ
 8. ದೋರೆ ಪದ್ಪೆ
 9. ಮುಳ್ಳು ಪದ್ಪೆ
 10. ಗೋಳಿ ಪದ್ಪೆ
 11. ದೊಗ್ಗುಳಿ ಪದ್ಪೆ
 12. ಕೊಯ್ಯೊಳು ಪದ್ಪೆ
 13. ದೇಶಬಾರಿ ಪದ್ಪೆ

ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತಪ್ಪುಡು ಉಪ್ಪುಕರಿ, ಆಜಾವುನು, ದಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ತಪ್ಪುನು ಒಟ್ಟುಗು ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಪುದ್ವರ್ ಪೊಸ ಅರಿತ್ತ ಓಣಸ್‍ದಪಗ ಪದ್ಪೆ ಪಾಡ್‍ನ ಕಜಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಬೊಡೇ ಬೋಡು. ಅಪಗ ಪದ್ಬೆದ ದಂಟ್‍ಗ್ ಪದೆಂಗಿ, ತೇವುದ ದಂಟ್, ಅಂಬಡೆ ಉಂದೆನ್ ಮಾತಾ ಬೆರಕಾದ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ನಂಬಿಕೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಪದ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಸಲೆನ್ ಒಟ್ಟುಗು ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ಇಜ್ಜಿ. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಪದ್ಪೆಲಾ ಬಸಲೆಲಾ ಪಲಯೆ ತಂಗಡಿ ಪನ್ಪಿ ನಂಬಿಕೆ ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ಉಂಡು.
 • ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕುದ ಕಟಪಾಡಿದ ಪಡ್ಡಾಯಿಡುಪ್ಪು ಮಟ್ಟ್ ಪನ್ಪಿ ಪ್ರದೇಶೋಡು ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜೆರ್ ಮಟ್ಟ್ ಗುಳ್ಳದ ಬಿತ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ಪೆದ ಬಿತ್ತುನ್ ಕೊರಿಯೆರ್ ಪನ್ಪಿನವು ಕಥೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಮಟ್ಟ್ ಡ್ ಬುಳೆಪಿ ಮಟ್ಟ್ ಗುಳ್ಳ ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ಪೆಗ್ ಬಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು.

ಗಾದೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಪಾಲ್ಡ್ ಪದ್ಪೆ ಬಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ.
 • ಪದ್ಪೆಡ್ ಮೇಲಾಯಿ ರಾಜಬಾರಿ ಕೆಂಪದ್ಪೆ ಕಣತೊಲು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. . http://www.tuludictionary.in/
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪದ್ಪೆ&oldid=127671"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು