ಪದ್ಪೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಇಡೆಗ್ ಪೋಲೆ: ಸಂಚಾರೊ, ನಾಡ್‍ಲೆ
ಪದ್ಪೆತಾ ಪೂ

ಉ೦ದು ಒ೦ಜಿ ದೈ. ಉ೦ದೆನ್ ಕನ್ನಡೊಡ್ ಹರಿವೆ ಪನ್ಪೆರ್. ವೈಜಾನಿಕ ಬಾಸೆಡ್ Amaranthus ಪನ್ಪರ್. ಉ೦ದು ಪಚ್ಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆ೦ಪು ರ೦ಗುಡು ಉಪ್ಪು೦ಡು.

ಬಗೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪದ್ಪೆ

ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜೆರ್ ಪತ್ಪೆದ ಬಿತ್ತುನ್ ಕೊರಿಯೆರ್. ಉ೦ದೆತ್ ದ೦ಟ್ ಪತ್ಪೆ, ಓ೦ಟಿಲ್ ಪತ್ಪೆ, ಕೋರಿ ಪತ್ಪೆ, ಕಾಟ್ ಪತ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಬಗೆಕುಲ್ ಉಲ್ಲ. ಪತ್ಪೆನ್ ಉಡುಪಿದ ಮಟ್ಟು ಪನ್ಪಿ ಊರುಡು ಮಸ್ತು ಬುಲೆಪಾವೆರ್. ಬೊಕ ಮಟ್ಟುದ ಪತ್ಪೆಗ್ ವಿಸೇಸ ಮರ್ಯಾದೆ ಉ೦ಡು.

ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತಪ್ಪುನು ಉಪ್ಪುಕರಿ, ಆಜಾವುನ್, ದಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ತಪ್ಪುನು ಉಟ್ಟುಗು ರೆಸ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಪುದ್ವರ್ ಪೊಸ ಅರಿತ್ತ ಓಣಸ್‍ದಪಗ ಪದ್ಪೆ ಪಾಡ್‍ನ ಕಜಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಬೊಡೇ ಬೊಡು.ಆಯಿಟ್ ಲಾ ನಾನಾ ಬಗೆತ ಪದ್ಪೆ ತುಯೆರೆ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡ್.

ನಂಬಿಕೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪದ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಸಲೆನ್ ಒಟ್ಟುಗು ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ಇಜ್ಜಿ. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಪದ್ಪೆಲಾ ಬಸಲೆಲಾ ಪಲಯೆ ತಂಗಡಿ ಪನ್ಪಿ ನಂಬಿಕೆ ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ಉಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪದ್ಪೆ&oldid=58708"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು