ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಉಗುರು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕೊಂಬಿರೆಲ್

ಉಗುರು ಕೆಲವು ಜ್ಯೂವರಾಸಿಲೆಡ್ ಕೈ-ಕಾರ್ದ ಕೊಡಿಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಅರೆ ಮೆದು ಇಪ್ಪುನ ಬುಲೆವೊಂದೇ ಇಪ್ಪುನ ಪಾಲ್. ಬಿರೆಲ್ದ ದುಂಬುಡು ಚರ್ಮ ಇತ್ತ್ಂಡ ಪಿರಾವುಡು ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಶಜ್ಞಾನ ಕಡಮೆ ಇಪ್ಪುನ ಈ ಜಾಗನೇ ಉಗುರು. ಇಂದೆನ್ ನರಮಾನಿಲ್ ಅಪಗಪಗ ತುಂಡು ಮಲ್ತು ಗೆತ್ತೊಂದಿಪ್ಪುವೆರ್. 'ಉಗುರುದ ಇಡೆಟ್ ಕುರೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಬಲ್ಲಿ, ಅವು ಬಂಜಿಗ್ ಪೋಪುಂಡು' ಪನ್ಪಿನ ಗ್ಯಾನ ನರಮಾನಿಲೆರ್ಗ್ ಉಂಡು.

  • ಉಗುರುನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪುನಕ್‍ಲ್,
  • ಉಗುರು ಉದ್ದೊಗು ಬುಲೆಪವುನಕ್‍ಲ್
  • ಉಗುರು ಪೂರ ದೆಪ್ಪುನಕ್‍ಲ್
  • ಉಗುರು ಒಂತೆ ಒಂತೆ ದೆಪ್ಪುನಕ್‍ಲ್

ತುಳು ಭಾಸೆದ ಪದ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • 'ಉಗುರು ಕುತ್ತು ನೀರ್‌ಗ್ ಪಾಡಾಯೆ',
  • 'ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್',
  • 'ಉಗುರು ಅಗ್ಯುನು' ಪನ್ಪಿನ ಕೋಂಗಿ ಪಾತೆರ, ಪದಗೊಂಚಿಲ್ ಬಲಕೆಡ್ ಉಂಡು.

ಉಗುರುದ ಬೆಳವಣಿಗೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೈತ ಬಿರೆಲ್ ಡ್ ಉಗುರು ತಿಂಗೊಲುಗು ೨.೫ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಬುಲೆವುಂಡು.[೧] ಉಗುರುನು ಅಂಚನೇ ಬುಂಡ ಅಂಚನೆ ಬುಲಿಯೋಂದೆ ಪೋಪುಂಡು. ಕಾರ್ ದ ಉಗುರುಡ್ ದ್ಲಾ ಕೈತ ಉಗುರು ಜಾಸ್ತಿ ಬುಲೆವೋಂಡು. ಕೈತ ಬಿರೆಲ್ ದ ಉಗುರು, ತಿಂಗೊಲುಗು ೨.೫ ಮಿ.ಮೀಟರ್ ಬುಲೆಂಡ ಕಾರ್ದ ಉಗುರು ೨ ಮಿಲಿ ಮೀಟರ್ ಬುಲೆವುಂಡು. ಬಾರಿ ಬೇಗೊನೆ ಬುಲೆಪುನ ಉಗುರು ಪಂಡ ಅವ್ ಉಂಗಿಲದ ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಡುತ ಬಿರೆಲ್ ದ ಉಗುರು. ಮೆಲ್ಲ ಬುಲೆಪುನಿ ಕೊಂಬೆರಲ್ ದ ಉಗುರು. ಓವ್ ಕೈ ನಮ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವನಾ ಆ ಕೈತ ಉಗುರು ಬೇಗ ಬುಲೆವುಂಡು. ಪ್ರಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿಲೆಕ್ಕನೆ ಉಗುರುದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವೋಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಬಂಜಿನ ಪೊಂಜೋವುಲ್ನೆಟ್ ಉಗುರು ಬೇಗನೆ ಬುಲೆಯುಂಡು.[೨] ಉಗುರುದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದ ಮಿತ್ ವಾತಾವರಣದ ಪ್ರಭಾವ ಲಾ ಬೂರುಂಡು. ಅರೆಗಾಲದ ಸಮಯಡ್ ಉಗುರು ಬೇಗನೆ ಬುಲೆವುಂಡು. ತೆಮ್ಮ ಬನ್ನಾಗ ಹಾರ್ಮೊನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತತ್ತಂಡ ಉಗುರುದ ಬೆಳವಣಿಗೆಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ರಾತ್ರೆಡ್ದ್ ಪಗೆಲ್ ಸಮಯೊಡು ಉಗುರು ಬೇಗನೇ ಬುಲೆವುಂಡು. ಕೈತ ಉಗುರುಡ್ದ್ ಲ ಕಾರ್ ದ ಉಗುರು ಬಾರೀ ಗಟ್ಟಿ.

ಉಗುರುದ ಆರೋಗ್ಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಗುರುದ ಮಿತ್ ಬೊಲ್ದು ಚುಕ್ಕಿ ಇತ್ತಂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕೊರತೆ ಉಂಡು ಪಂಡ್ದ್ ಲೆಕ್ಕ.[೩] ಉಗುರುದ ತಿರ್ತ್ ಇಪ್ಪುನ ರಕ್ತನಾಳ ಉಗುರುದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗ್ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು. ಉಗುರುದ ಬಣ್ಣಲ ಐಡ್ದೇ ತೆರಿಯುಂಡು. ರಕ್ತನಾಳಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಗುರುದ ಬಣ್ಣಡ್ದ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸೂಚನೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ತಿನ್ಪಿನ ಆಹಾರ ಬೊಕ್ಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಉಗುರುದ ಮಿತ್ತ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೂರುಂಡು. ಉಗುರುದ ಮಿತ್ ಬೊಲ್ದು ಗೆರೆ ಇತ್ತಂಡ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಸೂಚನೆ[೪]

ಉಗುರು ಚುಚ್ಚರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯೆಗ್?[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಂಬಿಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಗುರು ಚುಚ್ಚುನ ದರಿದ್ರ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಅಂಚೆನೇ ಉಗುರು ಚುಚ್ಚಿನಗ ಆಪಿನ ಗಾಯೊಲು ಕೆಲವೊರ ಬೇತೆ ಸೀಕ್‌ಗ್ ಕಾರಣ ಆವು.[೫]

ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಗುರುದ ಇಡೆಟ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಕುರೆ, ಧೂಳು ಪೂರ ಬಂಜಿಗ್ ಪೋದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೀಕುಲು ಬರು. ಅಂಚೆನೆ ಬಂಜಿಗ್ ಉಗುರು ಪೋಂಡ ಅವು ಜಠರಗ್ ಪೋದು ಉಲಾಯಿ ಇಪ್ಪುನ ನರಕುಲೆಗ ಪೆಟ್ಟಾಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಪ್ಪು.[೬]

ವೈಚಾರಿಕತೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಗುರು ಚುಚ್ಚಿಂಡ ಇಲ್ಲಗ್ ದರಿದ್ರ ಪತ್ತುಂಡು.ಅಂಚೆನೆ ಆರೋಗ್ಯಗ್‌ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಉಗುರು&oldid=154137"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು