ಕಾರ್ನಿಕೊದ ದೈವೊಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
Dieties unimportant Kallil temple.jpg

ತುಲುನಾಡ್ಡ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಭೂತೊಲೆನ್ ದೈವೊಲೆಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಈ ಭೂತೊಲು ತೋಜಾವುನ ಅತಿಮಾನುಷ ಶಕ್ತಿನ್ ದೈವೊಲೆ ಕಾರ್ನಿಕಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಉದಾಹರಣೆಗ್ ಕಲ್ಕುಡ, ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಭೂತೊಲೆನ ಚರಿತ್ರೆನ್ ತೂನಗ ಕಾರ್ಲದ ಭೈರರಸನ ಆಸ್ಥಾನೊಡು ಗೊಮ್ಮಟನ ಮೂರ್ತಿನ್ ಕೆತ್ತಿನ ಕಲ್ಕುಡಗ್ ಸೇಜಿಪಾಲ್ ಕೊರ್ಪೆಂದ್ ಲೆತ್ತ್ದ್ ಆಯನ ಬಲತ್ತ ಕೈ ಎಡತ್ತ ಕಾರ್ ಕಡ್ಪಿನ ಇಚಾರ ಉಂಢು. ಇಂದೆಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕ ಕಲ್ಕುಡೆ ಏಣೂರುಗು ಪೋದು ಅಲ್ಪಲಾ ಗೊಮ್ಮಟನ ಮೂರ್ತಿನ್ ಕೆತ್ತುವೆ. ಸುಮಾರ್ ಕಾಲೊಡ್ದು ಕಲ್ಕುಡೆ ಬರಂದಿನ ಅಣ್ಣನ್ ನಾಡೊಂದು ಮೆಗ್ದಿ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಪೋಪಲ್ . ಕಾರ್ಲಗ್ ಬನ್ನಗ ಅಣ್ಣಗಾಯಿನ ತೊಂದರೆ ಗೊತ್ತಾದ್ ಆಲ್ ಏಣೂರುಗು ಬಲಿತೊಂದೆ ಪೋಪಲ್. ಅಲ್ಪ ಅಣ್ಣನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೂದು ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ತೊನುವಲ್. ಇಂಚ ಜೋಗೊಡು ತನ್ಕುಲೆಗಾಯಿನ ತೊಂದರೆಗ್ ಅಣ್ಣೆಮೆಗ್ದಿ ಮಾಯಕಾದ್ ಮಾಯೊಡು ಕಾರ್ಲದ ಭೈರರಸನ ಮಿತ್ತ್ ಸೇಡ್ ತೀರಿಸಾವೊನುಬೆರ್. ಅಣ್ಣೆಮೆಗ್ದಿ ಆಯಿನ ಕಲ್ಕುಡೆ ಕಲ್ಕುರ್ಟಿ ಮಾಯಕಾದ್ ಭೂತೊಲಾದ್ ಕಾರ್ನಿಕ ತೋಜಾಬೆರ್ . ಅಂಚ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿನ್ ಕಾರ್ನಿಕೊದ ದೈವೊಲುಂದು ಲೆಪ್ಪೊಲಿ. ತುಲುನಾಡ್ದ ಕೋಟಿಚೆನ್ನಯೆರ್ಲಾ ತನ್ಕುಲೆಗಾಯಿನ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತ್ದ್ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತ್ದ್ ದೈವೊಲಾಯಿನಕುಲು. ಮೊಕುಲೆನ್ಲಾ ಕಾರಣಿಕೊದ ದೈವೊಲುಂದು ಲೆಪ್ಪೊಲಿ. ಕೋಡ್ದಬ್ಬು ದೈವೊಲಾ ಇಂಚನೆ ಆಯಿನವು. ಭೂತೊಲೆನ ಆರಾಧನೆ ಪನ್ಪಿನವು ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆದ ಜಗತ್ತ್. ಮುಲ್ಪ ನಂಬುನಾಯಗ್ ಇಂಬು ತಿಕುಂಡು. ನಂಬದ್ನಾಯಗ್ ಭೂತೊಲು ಅಂಬುಡು ಉತ್ತರೊಕೊರ್ಪೊ ಪನ್ಪಿ ನಂಬಿಕೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಜನೊಕುಲೆನವು.ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಉಳ್ಳಾಕುಲು ದೈವ.

Wiki letter w.svg ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]