ಕಾವಲಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕಾವಲಿ

ಕಾವಲಿ ಉ೦ದು ಉಕ್ಕುಡು ಮಲ್ತಿನ ಒ೦ಜಿ ರೀತಿದ ತಿನಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಸಾದನೊ.ಉಂದೆನ್ ಬೀಡ್ ಕರ್ಬದ ಕಾವಲಿ ಪಂಡ್ದ್ ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್.

ಕಾವಲಿಡ್ ಕೆಲವು ವಿದ ಉಂಡು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಪ್ಪದ ಕಾವಲಿ, ದೋಸೆದ ಕಾವಲಿ. ಕಾವಲಿ ದುಂಬು ಬೀಡ್ ಕರ್ಬೊಡೇ ಬರೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಇತ್ತೆ ಸ್ಠೀಲ್, ಅಲ್ಯೂಮೀನಿಯಂದಲಾ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ಕಾವಲಿ ಪಂಡ್ದ್ ಪನಂದೆ ಪ್ರೈ ಪ್ಯಾನ್ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಅಪ್ಪದ ಕಾವಲಿ ಕರ್ಬದ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂದ, ಬೊಕ್ಕ ಮಣ್ಣ್ ದಲಾ ಬರ್ಪುಂಡು, ರೊಟ್ಟಿದ ಕಾವಲಿ ಮಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐತ ನಡುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಒಟ್ಟ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮೀನ್ ಕೈಪೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂಜೇ ನಮೂನೆದ ಕಾವಲಿ ಆಂಡಲಾ ನೆಕ್ಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾವಲಿ ಗಳಸುವೆರ್. ಕನ್ನಡೊಡು ಕಾವಲಿಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕಾವಲಿ ಅಗಲವಾದ್ ಹರಿವಾಣೊದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಪ್ಪ್೦ಡು.[೧]

ಕಾವಲಿಡ್ ಉಪ್ಪುನ ದೊಸೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದೋಸೆ ಪ೦ಡ್ ತೆಳ್ಳಾವು, ಉರ್ದುದ ದೋಸೆ, ಮೆತ್ತೆದ ದೋಸೆ, ನೀರೊಳ್ಳಿದ ದೋಸೆ ಇ೦ಚ ಪೂರ ತೆನಸ್‍ಲು ಮಲ್ಪರೆ ಆಪು೦ಡು. ಇಲ್ಲಡ್ ಎಲ್ಯ ಕಾವಲಿ ಇತ್ತ್೦ಡ್ ಹೋಟೆಲ್‍ಡ್ ಅಗೆಲೊದ ಕಾವಲಿ ಉಪ್ಪು೦ಡ್. ಅಗೆಲೊದ ಕಾವಲಿಡ್ ಸೆಟ್ ದೋಸೆ, ಮಸಾಲದೋಸೆ, ಬೆಣ್ಣೆದೋಸೆ ಇ೦ಚಿತ್ತಿನ ತಿನಸಲೆನ್ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಕಾವಲಿ ಉಕ್ಕುದ ಆ೦ಡಲಾ ತಿರ್ತ್ ಬೂರು೦ಡ ಪುಡಾವು೦ಡು. ದೋಸೆ ಲಕ್ಕಾವೊಡು ಆ೦ಡ ಬಸಲೆದ ಇರೆಟ್ ಪೂಜಿವೆರ್. ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮನೊಲಿದ ಇರೆಟ್ ತೇತ್ ದೆಕ್ಕುವೆರ್. ಎಲ್ಮೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾ೦ಡು೦ಡ ಕಾವಲಿಡ್ ಎಡ್ಡೆ ತೆನಸ್‍ಲಾ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪು೦ಡ್.

ಕಾವಲಿತ್ತಾ ಇತಿಹಾಸ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಧುನಿಕ ವಿದಕ್ಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ರೊಟ್ಟಿದ ಕಾವಲಿ
  • ದೋಸೆದ ಕಾವಲಿ
  • ಅಪ್ಪದ ಕಾವಲಿ
  • ಚಪಾತಿತ್ತಾ ಕಾವಲಿ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://www.hawkinscookers.com/2.1.1.futura_tava.asp
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕಾವಲಿ&oldid=56467"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು