ಕೊಂತಿ ಪೂಜೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಕೊಂತಿಪೂಜೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜಾನಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯೊಡು ಒಂಜಿ. ಕೊಂತಿಪೂಜೆನ್ ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡ್ ಎಚ್ಚಾದ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಕೊಂತಿ ಬುಕ್ಕ ಪೂಜೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೊಂತಿ ಪೂಜೆ ಮಹಾಭಾರತಕುಂತಿದೇವಿನ ಪೂಜೆ. ಕುಂತಿ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್ ಕ್ರಮೇಣ ಕೊಂತಿ ಪಂಡ್‌ದ್ ಆತುಂಡು. ಕೊಂತಿ ಸತ್ಸಂತಾನ ಪಡೆಯಿನ ಆದರ್ಶ ನಾರೀಮಣಿ. ಕೊಂತಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನಲೆಕ್ಕ ಸಂತಾನಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ್ , ಕೀರ್ತಿ ಆವೊಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಮಹಾದಾಸೆಡ್ ಹಳ್ಳಿದ ಜನಕುಲ್ ಕೊಂತಿನ್ ಇಷ್ಟದೇವತೆ ಪಂಡ್‌ದ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ್‌ದೆರ್. ವರ್ಷೊಲಾ ಕಾರ್ತಿಕ ಪುಣ್ಣಮೆದ ಸುರುತ ರಾತ್ರಿರ್ದ್ ಪದಿನಾಜಿ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುವೆರ್. ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೊವ್ ಕರಿ ನೀರ್ ಮೈಪುನ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್‌ಲಾ ಕೊಂತಿ ಪೂಜೆಗ್‌ಲಾ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು. ಈ ಪೂಜೆದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯೊದ ಅಭಿಲಾಷೆ. [೧]

ಪೂಜೆದ ಪದ್ಧತಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಲ್ಲ್‌ದ ಕೆಲಸ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಪೊಂಜೊವುಲ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಸೇರುವೆರ್. ಇಲ್ಲಾದ ಎದುರು ಬಾಕಿಲ್‌ದ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಗೋಡೆನ್ ಅಂಬಿ ಪೂಜಿದ್ ನೆಲರ್ದ್ ಒಂಜಿ ಮರಂಗೆ ಎತ್ತರೊಡು ಮಣ್ಣ್‌ಡ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅಂಬಿಡ್ ಕುದುರೆ ಲಾಲದ ಆಕೃತಿಡ್ '1' ಬರೆಪೆರ್. ಮೈ ನೆರೆಯೆನ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಪೊಂಜೊವ್ ಆಯಿನ ಕೊಂತಿನ್ ಕುಲ್ಲಾವುನ ಕುಡ್ಚಿಲ್. ಆಯಿರ್ ಉಲಾಯಿ ಪೊಣ್ಣನ ಮೂರ್ತಿನ್ ಕುಲ್ಲಾವೆರ್. ಉಂದುವೇ ಕೊಂತಿ. ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಮೂರ್ತಿನ್ ಎಳ್ಳುದ ಪೂ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಇರೆಟ್ಟ್ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಪೂಜೆದ ಸಾಮಾನ್, ತೆನಸ್, ವನಸ್ ದೀದ್ ಕೊಂತಿನ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಪೂಜೆದ ಪದ್ಯೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳುನಾಡ್‌ದ ಪಾಡ್ದನದಲೆಕ್ಕ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಕ್ಕೆಬಲಿತ ಪದಕ್ಕ್‌ಲೆಕ್ಕ, ಬಯಲುಸೀಮೆದ ತಿಂಗಳಮಾವನ ಪದಕ್ಕ್‌ಲೆಕ್ಕ ಜಾನಪದ ಪೊಂಜೊವುನಕ್‌ಲೆನ ಪದಕುಲೆನ್ ಕೊಂತಿ ಪದ ಪಂಡ್‌ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಮಾತಾ ಪೊಂಜೊವ್‌ನಕ್‌ಲ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್‌ದ್ ಈ ಪದೊಕುಲೆನ್ ಪೂಜೆದ ಸಮಯೊಡ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಒನ್ಕೊಂತಿ ಪೂಜೆ, ಒನ್ನೆಲ್ವ ತಾರ್ಸಿ
ಇಂಬಿಗೆ ಹೋದಣ್ಣ, ಏನೇನು ತಂದಾನು
ಇಂಬಾಳೆ ತಂದಾನು, ಮುಂಬಾಳೆ ತಂದಾನು
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲನೂ ತಂದೋನೂ„„
ನಮ್ಕೊಂತಿಗೆ ಹೂವೇಕೆ ತರಲಿಲ್ಲವೋ„„

ಇಂದು ಕುಂತಿಪೂಜೆದ ಪೀಠಿಕೆ ಪದ. ಕೊಂತಿಪದೊಟು ಕೊಂತಿನ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರೊಡ್ ದೀದ್ ಪಾಂಡವರಿಗ್ ಪನ್ಪಿನ ಪದಕುಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನವು.

ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವ ತಂದ ಕೊಂತಮ್ಮ, ಚಿಲಕ ಬಟ್ಟಲ ನೀಡೋ;
ಶಿವರಾಯ ದಂಡೆತ್ತಿ ಕೇಳಿಬಂದಾ, ಸಾಲುಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಂತಮ್ಮನ ಮಡಿಗೆರಡು ಮುತ್ತಿನ ಕುಚ್ಚು;
ತಣ್ಣೀರು ತನುವಾಯಿತೋ, ಕೊಂತಮ್ಮ ತಾವರೆ ಕೊಳವಾಯಿತೋ;
ಓಕುಳೋಕುಳಿಯೋ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ನೆಲ್ಲಿಮರಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಲಿದರೋಕುಳಿಯೋ;
ಅಚ್ಚೆಚ್ಚಳ ಬೆಳುದಿಂಗಳೋ ಕೊಂತಮ್ಮನಿಗೆ ನಿತ್ಯವೈಭೋಗವೋ;
ದುಂಡಿ ನಿನಗಂಡ ದಂಡೆತ್ತಿ ಹೋಗುತಾನೆ, ಹೋಗೋಗೆ ಕೊಂತೀ ಗಂಡಾನ ಮನೆಗೆ'

ಇಂಚಿನ ಪೀಠಿಕೆ ಪದಕುಲು ಗೆಲ್ಮೆನೆ ಆಪುಂಡು. ಕೊಂತಿಪೂಜೆದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಪದ ಇಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು:

ಬಾಲೆಸ್ತ್ರೀ ಶಿವನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದಳಾರತಿಯ ಶ್ರೀ ದ್ರೌಪದೀ ದೇವಿ ಬೆಳಗದಳಾರತಿಯ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಕೊಂತಿಪೂಜೆ ಬಾಳಿಗೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ್ ಬಯಲ್‌ಡ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಪುಂಡು. ಇಂದು ಹಳ್ಳಿಡ್ ನಡಪುನ ಸರಳವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಳೆ. [೨]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]