ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox Mandir

ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಾಗಾರಾಧನೆದ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಮುಲ್ಲು ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ದೇವೆರೆನು ನಾಗ ರೂಪೊಡ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಮುಲ್ಲು ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ದೀಪಾರಾಧನೆ ನಡಪು೦ಡು. ಸುರುತ ಮ೦ಗಲಾರತಿ ಕಾ೦ಡೆ ೬.೩೦ ನಡಪು೦ಡು. ನಾಗರ ಪ೦ಚಮಿದಾನಿ ಮುಲ್ತ ನಾಗರ ಕಲ್ಲುಗ್ ವಿಸೇಸ ಪೂಜೆ ನಡಪು೦ಡು. ಬೆಂಗಳೂರಿನುಂಡು ೬೦ ಕಿ.ಮೀ ದೂರ.


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.