ತುಳುನಾಡು ರಾಜೋಗಾತ್ರ ಹೋರಾಟೋ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ತುಳುನಾಡು ಮಂಜೊಲ್ದು ತೋಜುನಾ ಜಾಗೆ

ತುಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯೋತಾ ಹೋರಾಟ, ತುಳು ಪಾತೆರ್ನ ಜನೊಕ್ಲೆಗ್ ರಾಜಕೀಯವಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋ ತ್ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯೋ ಬೋಡು. ತುಳು ನಾಡು ಉಂದು ಭಾರತ ದೇಶತಾ ಮುಡಾಯಿತಾ ಕರ್ನಾಟಕ ತಾ ಟೆನಕಾಯಿ ಕಡಲ ಬರೀತಾ ನಾಡ್. ನೆಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಹಾಸನ ತಾ ಕೆಲವು ಬಾಗೋ, ಚಿಕ್ಕಮಗಗಳೂರು, ಕೊಡಗುತಾ ಬುಕ್ಕಾ ಕಾಸರ್ಗೋಡ್  ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯೋ ಸೇರುತುಂಡು. ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಪನ್ಪಿ ಸುದೆ ಕೇರಳ ಬುಕ್ಕ ತುಳುನಾಡುತಾ ಗಡಿ ಉಂದು ೧೪ನೇ ಶತಮಾನೋ ತ್ . ಈ ತುಳು ರಾಜ್ಯೋ ಬೋಡುಂಡು ಪನ್ಪಿ ಒತ್ತಾಯಾ ಸುರು ಆಯಿನಾ ಬ್ರಿಟೀಶರ್ನ್ ಭಾರತ ಬುಡುತ್ ಪೋಲೆ ಪನ್ಪುನಾ ಚಳವಳಿತಾ ಸಮಯೊಡು ೧೯೪೨ನೇ ಇಸವಿದಪಗಾ, ನೆನ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವೊಯಿಸೊನಾರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಪಾಣಿಯಾಡಿ, ಇಂಬೆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಾರ್ ಬುಕ್ಕ ಪೇಪರ್ದಾರ್[೧]. ಕುಡ್ಲ ಪನ್ಪುನವು ತುಳುನಾಡ್ ತಾ ಮಲ್ಲ ಪೇಂಟೇ, ಬುಕ್ಕಾ ಒಡಿಪು, ಪುತ್ತೂರು ಪೂರಾ ಬರ್ಪೊ. ತುಳುನಾಡ್ ರಾಜ್ಯೋಗಾತ್ರ ಬಯಕ್ಕುವ ಅಸೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿನ ೧೯೯೦ ತ್ ಬುಕ್ಕಾ, ಮುಖ್ಯವಾದ್ ಮುಲ್ತಾ ಬಾಸೆ , ಆಚರಣೆ, ಪದ್ದತಿಲಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಸೇಸ ಆಯಿನಾಥರ ಬೇತೆ ರಾಜೋತಾ ಪ್ರಸ್ತಾಪ. [೨][೩][೪][೫][೬]

ತುಳುನಾಡ್ ನ್ ಮಸ್ತ್ ರಾಜೋ ಮನೆತನೊಳು ಅಳುತೋ. ಕದಂಬೇರ್, ಅಲುಪೆರ್ , ವಿಜಯ ನಗರೋಟಾ ಅರಸೇರ್ ಬುಕ್ಕಾ ಕೆಳದಿ ಸಂಸ್ಥಾನೋ ತಾಕುಲು.  ಸ್ವಾತಂತ್ರೋ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕಾ ಬಾಸೆ ತಾ ಆಧಾರೋದು ೧೯೫೬ ಟ್ಟ್ ತುಳು ಬಾಸೆತಕುಲೆನ್ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ ಕುಲೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಬು ಮೈಸೂರು ಪಂಪೆಟೆರ್ ಇತ್ತೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋ.  ಮುಲ್ಪ ಸುಮಾರ್ ಬಾಸೆತಕುಲು ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಂಡ ತುಳು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಬಾಸೆ ಬುಕ್ಕ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲಾ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು  .[೭][೮][೯]

ತುಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯೋತಾ ಗುರ್ತ್  [ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳುನಾಡ್ ಬಾಕೀ ರಾಜ್ಯೋತಕುಲೇನಾ ಲೇಕೋ

1961ಭಾರತತೋ  ಜನಗಣತಿ ತಾ ಪ್ರಾಕಾರೋ ಸುಮಾರ್ ೬೭.೨೭% ತುಳು ಪಾತೆರ್ನಕುಲು ಕುಡ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಉಲ್ಲೆರ್. [೧೦]

ಕಾರನೋ [ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ರಾಜ್ಯೋ ಪಿರ ಸೇರ್ಸಾಪುನಾ ಕಾಯಿದೆ (೧೯೫೬) ತಾರಾ , ತುಳುನಾಡು(ಮದ್ರಾಸ್ ರಾಜ್ಯೋ ಬ್ರಿಟಿಸೆರ್ನಾ ಕಾಲೋಡು) ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯೋ ಗ್ ಸೆರ್ನ್ದು(ಇತ್ತೇ ಕರ್ನಾಟಕೊ). ತುಳುವ ಹೋರಾಟ ಗೇರೆರ್ ತುಳುನಾಡ್ ಬುಕ್ಕ ಕುಡ್ಲತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಾ ಬಜೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಚರ್ಚಾ ವಿಸಯೊಲೆನ್ ದೆತ್ತು ಪಡ್ತೆರ್. ಅಯಿಡ್ ಮುಖ್ಯವಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕೊ ರಾಜ್ಯೋ ಬೆಂಗಳೊರ್ನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನ್ಪುನಾ , ಉಡುಪಿ , ಕುಡ್ಲ ತಾಂಚಿನ ದೂರೊದಾ ಜಿಲ್ಲೆಲೆನ್ ಬಾರಿಕ್ ಪಡುನಾವು. ಇಂಚನೇ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯೋ ಆಯಿನಾ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಾ ವಿಸಯೊಡು ಪಿರವು ಡಿಪುಂಡು. ಒಂದು ಮಾಂತಾ ತುಳುನಾಡ್ ಗ್ ಸೆರ್ನಾ ಜಾಗೆಲು.[೨] ತುಳು ರಾಜ್ಯೋ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಇತ್ತೇ ಕುಡ್ಲ , ಒಡಿಪು , ಕಾಸರ್ಗೋಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡ್ ಸುರು ಅತ್ ಜನೊಕುಲೆನ್ ಸೇರ್ಸಾವೊಂದು, ಕರ್ನಾಟಕ , ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯೋದಾ ನೀತಿಲೆನ್ ವಿರೋಧಿಸವೊತುಂಡು. ನೆನ್ನ ವಿಶಯ ಅತ್ ಇಂಚಿಪೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ Mangalore ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನ್  Mangaluru ಮನ್ಪುನಾಗ ವಿರೋಧ ಮಂತುಂಡು. ಸಮಿತಿತಾ ಪ್ರಾಕಾರೋ ಅವ್ವು ಕುಡ್ಲ ಆವೊಡು. ಬುಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತುಳುನಾಡು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಂಡ , ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆವೊಡುಂದ್ಳ ಕೇನೊಂತುಂಡು. [೪] ೨೧ನೇ ಶತಮಾನೋಡ್, ತುಳುನಾಡ್ ರಾಜೋತಾ ಅಸೆ ಪುಟ್ಟಯಿನಾರ್ ಗಡಿ ನಾಡ್ತಾ ಕನ್ನಡ, ತುಳು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಕವಿ ಆಯಿನಾ ಕಯ್ಯಾರ ರೈ ಬುಕ್ಕಾ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯೆ ಆಯಿನಾ ರಾಮಣ್ಣ ರೈ. ಇಂಚಿಪೊ ವಂತೆ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೀಪುನಾರ್ ಕರಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿತಾ ಗುರ್ಕಾರೆರ್ ಅತಿತ್ತ್ನ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರ್."[೨]

ಮಹಾಜನ್ ಆಯೋಗ [ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಚಂದ್ರ ಗಿರಿ ಸೊದೆತಾ ಬರಿತ್ತಾ ನಾಡಾಯಿನ ಕಾಸರಕೋಡ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಗೂ ಸೇರ್ಸಾಯೋರ ಕರ್ನಾಟಕೊ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರೋ ಅಪೀಲ್ ಪಾಡುಂಡು ಅಯಿಕ್  ವಕೀಲೆ ಮಹಾಜನ್ ಆಯೋಗ ೧೯೬೮ಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಶಿಫಾರತ್ ಮಾಂತುಂಡು.  ಅಂಡ ಕೇರಳ ಸರಕಾರೊಗ್ ಜಯೋ ತಿಕುಂಡು.[೧೧]

ಉಲ್ಲೇಕೋ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


Wiki letter w.svg ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.