ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಪೊಸ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯೊದ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್(ಆಧುನಿಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳೆ ಐಸಿರಿ)ಪನ್ಪಿನ ವಿಸಯೊಡು ಒಂಜಾತ್ ವಿವರನೆಲು.

 • ಪಳಂತುಳು : ಸೋದನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪೊಲಿಗೆ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಯೊನಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೊಸ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯೊ ಒವು ? ಅಯಿತ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್ ಎಂಚಂದ್ ತೆರಿಯೊನುನ ಅಗತ್ಯೊನೆ ಆದುಂಡು. ತುಳುಟೊಂಜಿ ಪಾತೆರೊ ಉಂಡು ‘ಪರತ್ ಪೋದ್ ಪೊಸತ್ ಬರ್ಪುನೆ’ಂದ್. ನೀರ್ ಪೊಸತಾಪುಂಡು, ಕೂಲಿ ಪೊಸತ್ ಬರ್ಪುಂಡು, ಬುಲೆ ಪೊಸತಾದ್ ಪುದ್ವಾರಾಪುಂಡು. ಆಂಡ ತುಳು ಸಂಸ್ಕøತಿ, ಸಾಹಿತ್ಯೊ ಪರತ್ದೊಸಟ್ಟುಗೆ ಪೊಸತ್ ಸೇರೊನುನೆ. ಕನ್ನಡೊಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೊ ಉಂಡು ‘ಹಳೆಬೇರು ಹೊಸಚಿಗುರು ಕೂಡಿರಲು ಮರಸೊಗಸು’ಂದ್. ಅಂಚಾದ್ ಪರ ಮರತ್ತ ತಾಯಿ ಬೇರ್ಗ್ಡ ಪೊಸ ಪೊಸ ಕನ್ಯ ಬೇರ್ ನೆಗತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ್ಂ ಡ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್ದ ಪೊಲಿಲಾ ಹೆಚ್ಚೋಂದ್ ಪೋಪುಂಡು.

ತುಳುತ ಪೊಸ ಸಾಹಿತ್ಯೊದ ಮಜಲ್ಡ್ೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಕಾರೊದಂಚಿನ ಬೇರುಲು ತೋಜಿದ್ ಬತ್ತ್ಂಚಡ್. ಕಾವ್ಯೊ, ಮಹಾಕಾವ್ಯೊ, ಕಿನ್ಯ ಕತೆ, ಕಾದಂಬರಿ, ನಾಟಕೊ ಇಂಚ ಸಾಹಿತ್ಯೊದ ಬೇತೆನೇ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ಡ ಬದ್ನ್ೊಂದ ತೂಪುನ ಆಸಕ್ತಿ ಕವಿಕ್ಲೆಂಡ ಪುಟ್ಟೊಂದ್ ಬತ್ತ್ಂರಡ್. ತುಳುತ ಇಂಚಿತಿನ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್ಗ್ಬ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯೊದ ಪ್ರೇರಣೆನೇ ದುಂಬಾದ್ ಉಂತ್ಂಿಡ್.

 • ಮಿಶನರಿಗ್ಲೆನ ಕೊಡುಗೆ : ಭಾಷೆ, ವ್ಯಾಕರಣೋ, ತುಳುಪಾಡ್ದನೊ, ತುಳು ಗಾದೆಲು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಬೂಕುಲು ಮಿಶನರಿ ಕಾಲೊಡು ಬತ್ತ್‌ನೆಡ್ದಾವರೊ ತುಳುತ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್ಗ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆದ ಉಮೇದ್ ತಿಕ್ಂಡ್.
 • ಅನುವಾದೊ : ತುಳುಟು ಮಸ್ತ್ ಅನುವಾದೊ ಬೂಕುಲು ಬತ್ತೊ. ಅಯಿಟ್ಟ್ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಜತ್ತಪ್ಪ ರೈಕುಲು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆವೊಂದೆರ್.
 • ತುಳು ನಾಟಕೊ : ತುಳುತ ಪೊಸ ನಾಟಕ ಬೂಕು ಬರೆಪಿನಕುಲು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ತ್ದೆೆರ್. ಅಯಿನ ಸಮಗ್ರ ಸಂಗ್ರಹೊನು ಬುಡೊಡ್ದೆ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಒರಿದಿಂಡ್.
 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ : 1930ಡ್ ಎಸ್. ಯು. ಪಣಿಯಾಡಿಯೆರೆನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೇತೃತ್ವಡ್ 5 ಜನೊಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಗುಂಪು ಉಡುಪಿಡ್ ಕಟ್ಟಿನ ‘ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆತೊ ವಾರ್ಷಿಕ’ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಡ್ ಕರ್ನಾಟಕೊದ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆನ್ ಸಾರೊಂದಿತ್ತ್ಂತಡ್.
 • ಓದುಗೆರೆ ಕೊರತೆ : ತುಳುತ ಬರವುಲೆಗ್ ಪೋಷಕೆರೆನ ಬುಕ್ಕೊ ಓದುಗೆರೆನ ಕೊರತೆ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾಕ್ಡ್ದೆಜ ಇತ್ತ್ಂೆಡ್. ಇಂದೆಕ್ ಕಾರಣೊ ಕನ್ನಡೊದ ಪ್ರಭಾವೊ. ಅಂಚಾದ್ ವಸಾಹತುಶಾಹಿಗ್ ತುಳುವೆರ್ ತಂಕ್ಲೆನ್ ದೆರ್ತ್ ತೋಜಾವೊಂಜೆರ್.
 • ಮನೋರಂಜನೆ : ತುಳು ನಾಟಕೊ ಬುಕ್ಕೊ ಯಕ್ಷಗಾನೊ ಕ್ಷೇತ್ರೊ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಮನರಂಜನೆದ ರಂಗಮಾಧ್ಯಮ ಆದ್ ಇನಿಕ್ ಉಂತ್ಂಡ್. ಇಂಚಿಪ ತುಳುತ ಸಿನೆಮೊಲಾ ತುಳುವೆರೆನ್ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು.
 • ಮಹಿಳಾ ಬರವುಗಾರ್ತಿಯೆರೆನ ಕೊರತೆ : ತೆರಿಯೊಡಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ ತುಳುಟು ಮಹಿಳಾ ಬರಹಗಾರ್ತಿಯೆರೆನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ. ಕತೆ ಬುಕ್ಕೊ ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಕಾರೊಡು ಜಾನಕಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಬುಕ್ಕೊ ಜಯಂತಿ ಎಸ್. ಬಂಗೇರ ಇಂಚ ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲವೆರ್ ತೋಜಿದ ಬರ್ಪೆರ್. ಪೊಸ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯೊ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್ಗ್ಎ ಮಹಿಳಾ ಬರವುಗಾರ್ತಿಯೆರೆನ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುನವು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗಮನೊಡು ಇಪ್ಪಡ್.
 • ತುಳುವರೆ ಬೆರಕೆ : ತುಳುವೆರ್ ಇನಿ ಮಾಂತ ಮಜಲ್‌ಡ್ಲಾ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅವು ದೇಸೊ ವಿದೇಸೊಡು ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು.


ಅಕಡೆಮಿಕ್ ಆಯಿನ ತುಳುತ ಸ್ಥಾನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ರಾಜಾಶ್ರಯೊ ತಿಕ್ಕಂದಿನೆಡ್ದಾವರೊ ತುಳುತ ಸಾಹಿತ್ಯೊದ ಪರಿಪ್ಪುಗು ಪುರಾಣೊದ ಕತೆಕ್ಲೆನ್ ಕವಿಕ್ಲ್ ಆಧರಿತೊಂಡೆರ್. ಇಂಚಿತ್ತಿ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್ ಆಂಡಲಾ ಇನಿಕ್ಕ್ಲಾ ತುಳು ಪರಿಚ್ಛೇದೊಗು ಸೇರಂದೆ ಅನುಬಂಧೊಡೇ ಒರಿಂಡ್. ಮತೊ ಪ್ರಚಾರೊನೇ ಮಲ್ಪರೆಂದ್ ಬತ್ತಿನ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಿಶನರಿನಕುಲು ತುಳು ಭಾಷೆ, ಜಾನಪದೊ, ಸಾಹಿತ್ಯೊದ ಬೂಕು ಪ್ರಕಟಣೆಗ್ ಆಸಕ್ತಿ ತೋಜಾಯಿನೆನ್ ಮೆಚ್ಚೊಡಾಯಿನವೆ.

 1. 1976ಡ್ ಕುಡ್ಲ ಆಕಾಶವಾಣಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಗೆ ದಿಂಜಿದಿ ಬೆರಿಸಾಯೊ ಮಾಲ್ತ್ ಕೊರ್ಂಾಡ್.
 2. 1984ಡ್ ಕೋಣಾಜೆದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಡ್ ಕನ್ನಡ ಎಂ.ಎ. ಅಧ್ಯಯನದೊಟ್ಟುಗೆ ತುಳುನ್ ಒಂಜಿ ಐಚ್ಚಿಕ ವಿಷಯಾದ್ ಓದುನಂಚನೆ ಆಂಡ್.
 3. 1994ಡ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ರಚನೆ ಆಂಡ್.
 4. 1994ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಡ್ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಆಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಆರಂಭೊ ಆಂಡ್.
 5. 2008ನೆ ಇಸವಿಡ್ ಕೇರಳ ಸರಕಾರ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ರಚನೆ ಆಂಡ್.

ತುಳು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

1987ಡ್ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರ್ ಬರೆಯಿನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣೊದ ಛಂದಸ್ಸು ಲಲಿತ ರಗಳೆ. ಈ ಬೂಕುಡ್ 17 ಸಾವಿರತ್ತ 890 ಸಾಲ್ ಉಂಡು. 422 ಪುಟೊದ ಬೂಕುಡ್ 22 ಭಾಗೊ ಉಂಡು. ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಮಲೆನಾಡ್ದ ಪೊರ್ಲುನು ‘ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ’ ಮಹಾಕಾವ್ಯೊಡು ಬರೆತ್ ಜನಪ್ರಿಯೊ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾಲೊಡೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಬಟ್ರ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸಂಸ್ಕøತಿದ ಪೊರ್ಲುಪೊಲಿಂಕೆನ್ ಮಂದಾರರಾಮಾಯಣೊಡು ಪಂಡೆರ್. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣೊದ ಬುಕ್ಕೊ ಶ್ರೀ ರಾಮಯಣ ದರ್ಶನಂ ಬೂಕುಗ್ ಮುಟ್ಟ ರಾಮಾಯಣೊದ ಮಸ್ತ್ ಬೂಕುಲು ಬತ್ತ್ಂೊಡ್. ಅವು ಮಾತ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣೊಗ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಂಡ್. ತುಳುನಾಡ್ದ ದಲಿತೆರ್ನ, ಮಲೆಕುಡಿಯೆರ್ನ ಬದುಕ್ ಮಂದಾರರಾಮಾಣೊಡು ಬತ್ತಿನೆನ್ ತೂವೊಲಿ.

ತುಳು ಕವಿತೆಗಳು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

1930ಡು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೊಸ ತುಳುತ ಸುರೂತ ಬೂಕು 1929ಡ್ ನರ್ಕಳ ಮಾರಪ್ಪ ಶೆಟ್ರೆನ ‘ಅಮಲ್ ದೆಪ್ಪಡೆ’ ಪನ್ಪುನ ಕಬಿತೆ ಸಂಕಲನೊ. 1930–31ಡ್ ಒಂಜಾತ್ ಬೂಕುಲು ಬತ್ತೊ. ನರ್ಕಳ ಮಾರಪ್ಪ ಶೆಟ್ರೆನ ‘ಪೊರ್ಲಕಂಟ್’, ಎಸ್. ಯು. ಪಣಿಯಾಡಿಯೆರೆನ ‘ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆತೊ ವಾರ್ಷಿಕ’, ಬಿ. ಮೋಹನಪ್ಪ ತಿಂಗಳಾಯೆರೆನ ‘ತುಳು ಪದ್ಯಾವಳಿ’, ‘ಪತಿತೋದ್ಧರಣ ಪದ್ಯಾವಳಿ’, 1933ಡ್ ಕೆ. ಗಂಗಾಧರ ರಾಮಚಂದ್ರೆರೆನ ‘ತುಳು ಪದ್ಯಮಾಲಿಕೆ’ ಅಪೂರ್ಪೊದ ಬೂಕುಲು. 1932ಡ್ 32 ಪದ್ಯೊಕ್ಲೆನ ನಾರಾಯಣ ಕಿಲ್ಲೆರೆನ ‘ಕಾನಿಗೆ’ ಬೂಕು.

1970ಡ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

30 ಒರ್ಸೊದ ಬುಕ್ಕೊ ತುಳುತ ಪೊಸ ಕವಿತೆಲೆನ ರಡ್ಡನೆ ಹಂತೊ ಸುರುವಾಂಡ್. 1962ಡ್ ಗಣಪತಿ ದಿವಾಣೆರೆ ‘ಮೀಸೆ ಇತ್ತಿ ಆಣುಕುಳು’, 1964ಡ್ ‘ತುಳು ಪದ್ಯಾವಳಿ’ ಬೂಕು, ಪುತ್ತೂರು ಆ. ವಿಠಲೆರೆನ ‘ಕೇದಗೆ’, 1972ಡ್ ಬಿ. ದೂಮಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟ್ರೆನ ‘ಮಾದಿರನ ಗಾದೆ’, 1974 ಬಡಕಬೈಲ್ ಪರಮೇಶ್ವರಯ್ಯೆರೆನ ‘ತುಳು ನೀತಿ ಪದ್ಯೊಲು’ ಬೂಕುಲು ಬತ್ತೊ. 70ನೆ ದಶಕೊಡ್ ತುಳುಸಿರಿ, ತುಳುಕೂಟ, ತುಳುವಾಣಿ, ತುಳುವೆರೆ ಬಂಧು, ತುಳುನಾಡ್ ಇಂಚಿತಿ ಪತ್ರಿಕೆಲೆಡ್ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಬಾಳಪ್ಪ, ರಾಮ ಕಿರೋಡಿಯನ್, ಅ. ಬಾ. ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಳಲಿ, ಎಸ್. ಆರ್. ಹೆಗ್ಗಡೆ, ರತ್ನಕುಮಾರ ಎಂ, ಅಮೃತಸೋಮೇಶ್ವರ, ಕಲ್ಲಾಯಿ ಜಗನ್ನಾಥ ರೈ, ಕಯ್ಯಾರ ಕಿಞ್ಞಣ್ಣ ರೈ, ಏರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ಆಳ್ವ, ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ ಕವಿಕುಲು ಬರೆಯರ ಸುರುಮಲ್ತೆರ್.

1980ಡು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ದಶಕೊಡು 22 ಕವನೊಕ್ಲೆನ ಬೂಕುಲು ಬತ್ತೊ. ಪಾವೆಂ ಆಚಾರ್ಯೆರೆನ ಬಯ್ಯಮಲ್ಲಿಗೆ-1981, ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಂಚತ್ತಾಯೆರ್ನ ಆಲಡೆ – 1983, ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರೆರೆನ ತಂಬಿಲ-1984, ರಂಗಿತ-1987, ರತ್ನಕುಮಾರೆರೆನ ರತ್ನನ ಕರ್ಮ-1989, ರುಕುಮನ ಪದ-1987, ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ನ ಪಚ್ಚೆಕುರಲ್-1987, ರಸಿಕ ಪುತ್ತಿಗೆನ ಪರಬನ ಮೋಕೆ-1988 ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕಾವ್ಯೊದ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್ ನಡತ್ತ್ಂಜಡ್.

1990ಡ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

1990ಡ್ದ್ 2000ಗ್ ಮುಟ್ಟ 32 ತುಳು ಕಾವ್ಯೊದ ಬೂಕುಲು ಬತ್ತ್ಂವಡ್.

2000ಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

2000ನೆ ಇಸವಿಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ಇಂಚಿಪಗ್ ಮುಟ್ಟೊ 13 ಒರ್ಸೊಡು – 20ಡ್ದ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತುಳು ಕಾವ್ಯೊ ಬೂಕುಲು ಬತ್ತ್ಂುಡ್.

ಒಟ್ಟಾದ್ ತುಳುಟ್ 100ಡ್ದ್ ಹೆಚ್ಚ್ ಪದ್ಯೊದ ಬೂಕುಲು ಪ್ರಕಟೊ ಆಂಡ್ ಪನೊಲಿ.

ತುಳು ಕಿನ್ಯಕತೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. 1933ಡ್ ಎಂ. ವಿ. ಹೆಗಡೆಯವರ ‘ಮದಿಮಾಳತ್ತ್ ಮದಿಮಾಯೆ’ ತುಳುತ ಸುರೂತ ಕಿನ್ಯಕತೆ ಬತ್ತ್ಂನಡ್.
 2. 1972ಡ್ ಮುಲ್ಕಿ ರಮೇಶ್ ಕಾರ್ನಾಡೆರೆನ ‘ಪೊಸಜೀವನ’ ಬೂಕ್ ಬತ್ತ್ಂವಡ್.
 3. 1972ಡ್ದ್ 2014ಗ್ ಮುಟ್ಟೊ 15ಡ್ದ್ ಹಚ್ಚಿಗೆ ಕಿನ್ಯಕತೆಕ್ಲೆನ ಬೂಕುಲು ಪ್ರಕಟಾಂಡ್.
 4. 1996ಡ್ ಕುಡ್ಲದ ಆಕಾಶವಾಣಿಡ್ ಪ್ರಸಾರೊ ಆಯಿನ ಕತೆಕ್ಲೆನ್ ವಸಂತಕುಮಾರ ಪೆರ್ಲ ‘ಆಕಾಶವಾಣಿ ತುಳುಕತೆಕ್ಕುಲು’ ಬೂಕಾದ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೆರ್.

ತುಳು ಕಾದಂಬರಿಗಳು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ತುಳುತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾದಂಬರಿಲು - ತುಳುತ ಸುರೂತ ಕಾದಂಬರಿ 1935ಡ್ ಶೀನಪ್ಪ ಹೆಗ್ಗಡೆರೆನ ‘ಮಿತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕತೆ’, ಬಕ್ಕೊ 1936ಡ್ ಎಸ್. ಯು. ಪಣಿಯಾಡಿಯೆರೆನ ‘ಸತಿಕಮಲೆ’ ಪ್ರಕಟಾಂಡ್.

1994ಡ್ ಮಹಾಲಿಂಗ ಬಟ್ರೆನ ‘ನಾಣಜ್ಜೆರ್ ಸುದೆ ತಿರ್ಗಾಯೆರ್’, ಕೆ. ಟಿ. ಗಟ್ಟಿಯೆರೆನ ‘ಬೊಂಬಾಯಿದ ಇಲ್ಲ್’, ಜಾನಕಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರೆರೆನ ‘ಕುದುರುದ ಕೇದಗೆ’, 1996ಡ್ ಕುದ್ಕಾಡಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ರೈಕ್ಲೆನ ‘ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ’, 1997ಡ್ ಸಂಕಲಕರಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಲಿಯಾನೆರೆನ ‘ಚಂದ್ರಳ್ಲಿಡ್ ಬೊಳ್ಪಾಂಡ್’, 1997ಡ್ ಮಾಧವ ಪೆರಾಜೆಯವರ ‘ನಿಲೆ’, 1998ಡ್ ಜಾನಕಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರೆರೆನ ‘ಕಪ್ಪುಗಿಡಿ’, 1998ಡ್ ಯಜ್ಞಾವತಿ ಕೇಶವ ಕಂಗೆನೆರೆನ ‘ರಂಗೆನಾ ಮಲೆ ಮಂಗೆನಾ’, 1999ಡ್ ಜಿತು ನಿಡ್ಲೆಯವರ ‘ಮೂಜಂಜ ಆನಗ’, 2002ಡ್ ಜಾನಕಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರೆರೆನ ‘ಯುಗ ಮಗ್ರ್ನಿಗ’, 2003ಡ್ ಪ್ರಭಾಕರ ನೀರ್ಮಾ ರ್ಗನ ‘ದಳವಾಯಿ ದುಗ್ಗಣ’, 2007ಡ್ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು ಇಂಬೆರ್ನ ‘ಕಬರ್ಗತ್ತಲೆ’, 2008ಡ್ ಎಂ. ಜಾನಕಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರೆರೆನ ‘ರುಕ್ಕು’ ಇಂಚಿತಿ ಕಾದಂಬರಿಲು ಪ್ರಕಟಾಂಡ್.

 1. ತುಳುಕು ಅನುವಾದೊ ಆಯಿನ ಕನ್ನಡೊದ ಕಾದಂಬರಿಲು - 1983ಡ್ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಜತ್ತಪ್ಪ ರೈಕುಲು ಅನುವಾದ ಮಲ್ತಿನ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತೆರೆನ ‘ಚೋಮನ ದುಡಿ’, 1984 ನಿರಂಜನೆರೆನ ಚಿರಸ್ಮರಣೆ ಕಾದಂಬರಿ ‘ಮದಪ್ಪಂದಿ ನೆಂಪು’ ಪ್ರಕಟಾಂಡ್.

ತುಳುಟು 16 ಕಾದಂಬರಿಲು ಪ್ರಕಟಾತ್ಂೊಡ್.

ತುಳು ನಾಟಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳುಟ್ ನಾಟಕೊದ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಂ ಡ್. ಮಹಾಲಿಂಗ ಬಟ್ರ್ 200ಡ್ದ್ ಹೆಚ್ಚ್ ನಾಟಕೊ ಸಂಗ್ರಹೊ ಮಲ್ತೆರ್. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊಂತಿತ್ತಿ ಲೆಕೊ ತುಳುತ ನಾಟಕೊ ಕ್ಷೇತ್ರೊ ಒಂಜಿ ಲಾಭೊದ ಉದ್ಯಮೊ ಆದ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ಬುಲೆದಂಡ್. ಇಂದೆನ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಒರಿದಂಡ್.

ತುಳುಟು ಭಾಷಾಂತರೊ ಸಾಹಿತ್ಯೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. 1864ಡ್ ಸುರೂತ ತುಳು ಕ್ರಿಸ್ತಗೀತೆ ‘ತುಳು ಗೀತೊಳು’ ಬೂಕು ಪ್ರಕಟಾಂಡ್. ಈ ಬೂಕುಡು ಪತ್ತೊಂಜಿ ಭಾಗ ಉಂಡು. ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಡ್ದ್ ಅನುವಾದೊ ಆಯಿನ ಪರ್ಬೊದ ಪದ್ಯೊಲು, ಆಚರಣೆಲು, ಸನ್ನಡತೆಲು, ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭೊದ ಪದ್ಯೊಲು, ಸ್ತೋತ್ರ ಪದ್ಯೊಲು ಇಂಚ ಉಂಡು.
 2. 1892ಡ್ ಬೈಬಲ್ದ ‘ಹಳ ಒಡಂಬಡಿಕೆ’ದ ಆದಿ ಕಾಂಡೊ ತುಳುಟು ‘ಉತ್ಪತ್ತಿ’ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್ಡ್ಿ ಪ್ರಕಟಾಂಡ್.
 3. 1934ಡ್ ಮೂಲ್ಕಿ ನರಸಿಂಗರಾಯೆರ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ್ ‘ಗೀತೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ’ಂದ್ ತುಳುಕು ಅನುವಾದೊ ಮಲ್ತೆರ್.
 4. 1982ಡ್ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಜತ್ತಪ್ಪ ರೈಲು ಎಸ್. ವಿ. ಪಿ.ಯೆರೆನ ಇಂದ್ರಚಾಪೊದ ಶುಭಾಷಿತೊನು ಪೆಜಿದ್ ‘ಅಜ್ಜಬಿರು’ ಸಂಕಲನೊ ಬರೆಯೆರ್.
 5. 1989ಡ್ ಉಮರಖಯ್ಯಾಮನ ‘ಉಮರನ ಒಸಗೆ’ ನ್ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಜತ್ತಪ್ಪ ರೈಕುಲು ‘ಕುಜಿಲಪೂಜೆ’ಂದ್ ಅನುವಾದೊ ಮಲ್ತೆರ್.
 6. 1994ಡ್ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಜತ್ತಪ್ಪ ರೈಕುಲು ಕುವೆಂಪುನ ‘ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ ಕಿಂದರಜೋಗಿ’ನ್ ‘ಅಸೆನಿಯಾಗೋ ಕಾಂತಗೋಜೋಗಿ’ಂದ್ ತುಳುಕು ಕನತ್ತೆರ್.
 7. 1983ಡ್ ಕುವೆಂಪುನ ‘ಯಮನಸೋಲು’, ಠಾಕೂರೆರ್ನ ‘ಕಾಬೂಲಿವಾಲಾ’, 1986ಡ್ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಬುಕ್ಕೊ ಕುವೆಂಪುನ ನಾಟಕೊನು ಆಧರಿಸಾದ್ ‘ಸೂದ್ರೆ ಏಕಲವ್ಯೆ’ ಈ ಮೂಜಿ ಬೂಕುನು ಜತ್ತಪ್ಪ ರೈಕುಲು ಅನುವಾದೊ ಮಾಲ್ತೆರ್.
 8. 1985ಡ್ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರೆರ್ ಕಾಲೆವಾಲ ಜನಪದೊ ಕಾವ್ಯೊನು ‘ಮೋಕೆದ ಬೀರೆ ಲೆಮಿಂಕಾಯೆ’ ಂದ್ ಅನುವಾದೊ ಮಲ್ತೆರ್.
 9. 1988ಡ್ ಅ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೊಳಲಯೆರ್ ಡಿವಿಜಿಯೆರೆನ ‘ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ’ನು ‘ಪೊಡುಂಬು ತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ’ಂದ್ ಅನುವಾದಿಸಾಯೆರ್.

ಇಂಚ ತುಳುಟು 30ಡ್ದ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೂಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಕಾರೊಡು ಪ್ರಕಟಾಂಡ್.

ತುಳುತ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಾಹಿತ್ಯೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

1990ಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ತುಳುಟು ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ, ಪ್ರವಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಚರಿತ್ರೆ ಬೂಕುಲು ಬರೊಂದುಂಡು. ತುಳುತ ಸುರೂತ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಎಂ. ಜಾನಕಿ ಬ್ಯಹ್ಮಾವರೆರೆನ ‘ತಿರ್ಗಾಟದ ತಿರ್ಲ್’1996ಡ್ ಬತ್ತ್ಂಮಡ್. ಡಿ. ಸುವಾಸಿನಿ ಹೆಗ್ಡೆರೆನ ‘ದೇಸಾಂತ್ರೊಡು’ 1998ಡ್, ಬಿ. ಎ. ಪ್ರಭಾಕರ ರೈಯೆರೆನ ‘ನೇಪಾಲ, ಅಮೇರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸ’ 2005ಡ್ ಬತ್ತ್ಂುಡ್. ಸುಮಾರ್ 19 ಸಂಕೀರ್ಣ ಗದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯೊದ ಬೂಕುಲು ಪ್ರಕಟಾತ್ಂ ಡ್. ತುಳು ಹಾಸ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯೊದ 9 ಬೂಕುಲು ಬತ್ತ್ಂಕಡ್.