ಪಾರಿಜಾತ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಪಾರಿಜಾತ ಪೂ
ಪಾರಿಜಾತ

ಪಾರಿಜಾತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಗೆತ ಪೂ. ಪಾರಿಜಾತ ಪೂತ ಬಗೆಟ್ ಪುರಾಣೊ ಕಥೆ, ಕಾವ್ಯೊಲೆಡ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತ್ ಉಪ್ಪುನ ಪಾರಿಜಾತನೆ ಪುರಾಣ ಕಾಲದ ಪಾರಿಜಾತ ಪನ್ಪಿನೆಗ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿ. ಪಾರಿಜಾತ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಮಳ ಇತ್ತಿನ ಪೂ.[೧]

ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರ್ - Nyctanthes arbor-tristis
 • ಕನ್ನಡದ ಬೇತೆ ಪುದರ್ - ಸಂಜೆಪಾರಿಜಾತ, ಹರಸಿಂಗಾರ್, ಶೇಫಾಲಿಕಾ
 • ಸಂಸ್ಕೃತ - ಶೇಫಾಲಿಕ, ಪಾರಿಜಾತ
 • ಹಿಂದಿ - ಪಾವಲ ಮಲ್ಲಿಗೈ
 • ತೆಲುಗು - ಕೃಷ್ಣವೇಣು, ಶೇಫಾಲಿ
 • ಇಂಗ್ಲೀಷ್ - ಕೊರಲ್ ಜಾಸ್ಮಿನ್, ನೈಟ್ ಜಾಸ್ಮಿನ್[೨]

ದಯಿತ ರೂಪ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಾರಿಜಾತ ಕಿನ್ಯ ಮರತ ಲೆಕ್ಕ ಬಳಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಗೆಲ್ಲ್‌ಲೆನ್ ಬುಡುಪುಂಡು. ಅಂಡಾಕಾರಾದ ಒರಟಾಯಿನ ಇರೆಕುಲುಪ್ಪುಂಡು. ಗೆಲ್ಲ್‌ಲೆನ್ ಕೊಡಿಟ್ ಗೊಂಚಲಾದ್ ಪೂ ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ಕೆಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಲ್ದು ಪೂತ ತೊಟ್ಟು ಕೆಂಪಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಈ ಪೂಕುಲು ರಾತ್ರೆ ಅರಳುಂಡು. ಉಂದು ಮಸ್ತ್ ಪರಿಮಳ ಇತ್ತಿನ ಪೂ.

ಮರ್ದ್‌ದ ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಪಾರಿಜಾತದ ಇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೆಕ್ಕೆದ ಚೂರ್ಣೊನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಗುಂಜಿದಾತ್ ಬಚ್ಚಿರೆದ ರಸೊಟು ಸೇವನೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ ದಮ್ಮು, ತೆಮ್ಮ ಪೂರಾ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.
 • ಪಾರಿಜಾತದ ಇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೆಕ್ಕೆನ್ ಅರೆತ್‌ದ್ ಪೂಜಿಂಡ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.
 • ಪಾರಿಜಾತ ಇರೆತ ರಸೊನು ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚಿನಕುಲೆಗ್ ಮರ್ದ್‌ದ ರೂಪೊಡು ಕೊರ್ಪೆರ್.
 • ಪಾರಿಜಾತ ಇರೆತ ರಸ ಸೇವನೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಅಜೀರ್ಣ, ಪಿತ್ತಕೋಶದ ತೊಂದರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಗುಣ ಆಪುಂಡು.
 • ಪಾರಿಜಾತ ಇರೆತ ರಸ ಅತ್ತ್ಂಡ ಕಷಾಯ ಪರ್ಂಡ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.
 • ಪಾರಿಜಾತದ ಬಿತ್ತ್‌ದ ಚೂರ್ಣೊನು ತರೆಕ್ ಪೂಜಿಂಡ ತರೆತ ಪುರಿಕಜ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.
 • ಪಾರಿಜಾತದ ಬಿತ್ತ್‌ದ ಚೂರ್ಣೊನು ತರೆಕ್ ಪೂಜಿಂಡ ಕುಜಲ್ ತಾಳುನ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. http://www.iloveindia.com/indian-herbs/nyctanthes-arbortristis.html
 2. Coral Jasmine - Medicinal Plants.healing - Google Sites https://sites.google.com › list-of-plants