ಬನ್ನಂಗಾಯಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ತಾರೆದ ಬೊಂಡತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬುಲೆಯಿನ ತಾರಿಯಿತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಯಿನ ತಾರಯಿನ್ ಬನ್ನಂಗಾಯಿಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಗಳಸುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಬೊಂಡದ ಬಾವೆ ತೆಲ್ಪು ಇತ್ತ್‌ದ್ ಅವೆನ್ ಪಿರೆಸಿದ್ದ ತಿನಿಯೆರೆ ಆಪುಂಡು. ಆಂಡ ಬನ್ನಂಗಾಯಿ ಅಂಚಿ ತಾರಾಯಿಲಾ ಇಂಚಿ ಬೊಂಡಲಾ ಅತ್ತ್. ಐತ ಬೊಂಡುನು ಸುಲಬೊಡು ತಿನಿಯೆರೆ ಆಪುಜಿ. ಕತ್ತಿಡ್ ಲಕ್ಕಾದ್ ಅಗ್ಗಿದ್ ತಿನೊಡು.
  • ಬಜಿಲ್ ಬನ್ನಂಗಾಯಿ - ಬಜಿಲ್‌ಗ್ ಬನ್ನಂಗಾಯಿನ್ ಪಿರದನೆಡ್ ಪಿರೆದ್ ಬಜಿಲ್ ಮೊರೆಪೆರೆ ಆಪುಂಡು.
  • ಬನ್ನಂಗಾಯಿತ್ ಅಡ್ಯೆ ಮಾನ್ಪಿಯರ ಅಪುಂಡು. ಅರಿ ಕಡೆತ್ ಬನ್ನಂಗಾಯಿ ಪಿರೆತ್ ಪಾಡ್‌ತ್ ಮಾನ್ಪಿಯರ ಅಪುಂಡು.

ಪಾತೆರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬನ್ನಂಗಾಯಿ ತಿಂದ್‌ತ್ ಸಜ್ಜಿ ಅತೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.