ಮಟ್ಟು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಮಟ್ಟು ಉ೦ದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೊ. ಉಂದು ಅರಬ್ಬೀ ಕಡಲ್‌ದ ಕರೆಟ್ ನೆಲೆಯಾದುಂಡು. ಈ ಗ್ರಾಮೊನು ಮಟ್ಟಿ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್‌ಡ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಕುಡ್ಲಗ್ ಪೋನಗ ಸಾದಿಡ್ ಕಟಪಾಡಿದ ಬಲತ್ ಪಡ್ಡಾಯಿ ತಿರ್ಗ್‍ಂಡ ಈ ಎಲ್ಯ ಗ್ರಾಮೊಗು ಪೋವೊಲಿ. ಉಡುಪಿ ಪೇಂಟೆಡ್ದ್ ೮ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರೊಡು ಮಟ್ಟು ಗ್ರಾಮೊ ತಿಕುಂಡು.

ಊರುದ ಪುದರ್ತ ಹಿನ್ನೆಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಗ್ರಾಮೊಡು ಇಸೇಸೊ ಆಯಿನ ಗುಲ್ಲ ಬದನೆದ ಬುಲೆಪಾವೆರ್. ಇಂದೆನ್ ಮಟ್ಟಿ ಗುಳ್ಳ ಬದನೆ(ಬೊಲ್ದು ಬಣ್ಣೊದ ಬದನೆ) ಪನ್ಪೆರ್. ಮಟ್ಟು ಗ್ರಾಮೊ ಕಡಲ್‍ದ ಬರಿಟ್ ಉ೦ಡು ಬುಕ್ಕೊ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರೊ ಗುಲ್ಲಾ ಬುಲೆಪೆರ್. ಮುಲ್ಪ ಕಡಲ್‍ಗ್ ಪಾಪನಾಶಿನಿ ಸುದೆ ಸೇರೊಂಡು. ಅ೦ಬಾಡಿ, ದುಗ್ಗಪಾಡಿ, ಮಟ್ಟಿಬೈಲ್ ಉ೦ದು ಮಾತ ಈ ಗ್ರಾಮೊದ ಜಾಗೆಲು. ಈ ಪ್ರದೇಸೊಡು ಎಚ್ಚ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಬಾರ್, ತಾರೆ, ಪದ್ಪೆ, ಮುಂಚಿ, ಗುಳ್ಳ ಬದನೆ ಉಂದೆನ್ ಮಾತ ಬುಲೆಪೆರ್. ಮಟ್ಟು ಪನ್ಪಿ ಊರು ಮೂಲು ಬುಲೆಪಿ ಮಟ್ಟ್ ಗುಳ್ಳೊಡ್ದು ಜಗತ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಆತ್ಂಡ್. ಈ ಬದನೆದ ಬಿತ್ತ್‌ನ್ ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಲು ಕೊರ್‍ನೆಗೆ.

ಈ ಗ್ರಾಮೊನು ಕಟಪಾಡಿಗ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಾವುನ ಅನೆಕಟ್ಟ್ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್‍ದ ಸಂಕಲಾ ಈ ಗ್ರಾಮೊಡು ಪುದರ್ ಪಡೆವೊಂದುಂಡು. ಈ ಸಂಕೊದ ಒಂಜಿ ಬಾಗೊಡು ಮಟ್ಟು ಗ್ರಾಮೊ ಉಂಡು. ನನೊಂಜಿ ಬರಿಟ್ ಬಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ರಿಕ್ಷಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ್ರೊ ತಿಕುನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಉಂಡು.

ಉಲ್ಲೆಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಮಟ್ಟು&oldid=105357"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು