ರಾಧೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ರಾಧೆ
ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿ - ಆದಿ ದೇವತೆ,[೧][೨]
ಅಪ್ಪೆ,[೩]
ಹ್ಲಾದಿನಿ ಶಕ್ತಿ,[೪]
ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕರುಣೆದ ದೇವತೆ[೫]
ಪುಣೆ ದ ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ತಾನೊಡ್ ರಾಧೆ
ಬೇತೇ ಪುದರ್ಲುರಾಧೆ, ರಾಧಿಕಾ ,
ಮಾಧವಿ, ಕೇಶವಿ,
ಶ್ರೀಜಿ, ಕಿಶೋರಿ,
ಶ್ಯಾಮ, ರಾಧಾರಾಣಿ
ದೇವನಾಗರಿराधा
ಸಂಸ್ಕೃತರಾಧ
ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನರಾಧ ವಲ್ಲಭ ಸಂಪ್ರದಾಯ,
ನಿಂಬರ್ಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ,
ಪುಷ್ಟಿಮಾರ್ಗ, ಮಹಾನಾಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ,
ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣ ಸಂಪ್ರದಾಯ,
ವೈಷ್ಣವ - ಸಹಜಿಯ,
ಹರಿದಾಸಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ[೬]
Affiliation
 • ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ
 • ದೇವಿ
 • ಹ್ಲಾದಿನಿ ಕೃಷ್ಣೆನ ಶಕ್ತಿ
 • ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಅವತಾರ
ಇಪ್ಪುನ ಜಾಗೆಗೋಲೋಕ, ವೃಂದಾವನ , ಬರ್ಸಾನ
ಮಂತ್ರ
 • ಓಂ ಹ್ರೀಂ ರಾಧಿಕಾಯೆ ನಮಃ
 • ರಾಧೆ ರಾಧೆ]
ಚಿಹ್ನೆಬಂಗಾರ್ದ ತಾವರೆ
ಲಿಂಗಸ್ತ್ರೀ
ದೇವಸ್ತಾನೊರಾಧಾ ರಾಣಿ ದೇವಸ್ತಾನ,
ರಮಗೀಲಿ ಮಹಲ್,
ರಾಧ ವಲ್ಲಭ ದೇವಸ್ತಾನ,
ರಾಧಾ ರಮಣ ದೇವಸ್ತಾನ
ಪರ್ಬರಾಧಾಸ್ಟಮಿ, ಹೋಳಿ,
ಶರದ್ ಪೂರ್ಣಿಮ,
ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮ,
ಗೋಪಾಸ್ಟಮಿ, ಲತ್ಮರ್ ಹೋಳಿ,
ಜುಲ್ಹನ್ ಪೂರ್ಣಿಮ
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಸಯೊಲು
ಪುಟ್ಟು ಪುದರ್
ಬರ್ಸಾನ , ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಭಾರತ
ಪೋಷಕೆರ್
 • ವೃಷ್ಬಾನು (ಪೊಪ್ಪ)
 • ಕೀರ್ತಿದಾ (ಅಮ್ಮ)[೭]
ಸಂಗಾತಿಕೃಷ್ಣ
ರಾಜವಂಸೊಯದುವಂಶಿ

ರಾಧೆ (ಸಂಸ್ಕೃತ: राधा)ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವೆರೆನ ಅವತಾರೊ. ರಾಧೆನ್ ರಾಧಿಕಾ ಪಂದ್ಲಾ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಹಿಂದೂ ದೇವತೆ ಆಯಿನ ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೆರೆನ ಪ್ರೇಯಸಿ. ರಾಧೆ ಪ್ರೀತಿ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಕ್ತಿದ ದೇವತೆ. ರಾಧೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ವಾಸಸ್ತಾನವಾಯಿನ ಗೋಲೋಕೊಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರತಿರೂಪ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿ (ಹ್ಲಾದಿನಿ ಶಕ್ತಿ) ಪಂದ್ ಪುರಾಣೊ ಪನ್ಪುಂಡು. ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾಂತ ಅವತಾರೊಲೆಡ್ ಇತ್ತೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬುಗೆ ಉಂಡು. ರಾಧೆನ್ ವಲ್ಲಭ ಬೊಕ್ಕ ಹರಿದಾಸಿ ಸಂಪ್ರದಾಯೊಡ್ ಮುಕ್ಯ ದೇವತೆಯಾದ್ ಆರಾದನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ನಿಂಬಾರ್ಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಪುಷ್ಟಿಮಾರ್ಗ್, ಮಹಾನಾಂ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ವೈಷ್ಣವ-ಸಹಜಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಗೌಡೀಯ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯೊದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಧೆನ್ ಕೃಷ್ಣನೊಟ್ಟುಗ್ ಅರೆನ ಪ್ರದಾಣ ಸಂಗಾತಿಯಾದ್ ಆರಾದನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ರಾಧೆನ್ ಸ್ವತಃ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪ ಪಂದ್ಲಾ ವಿವರಣೆ ಮಲ್ದೆರ್. ಅಂಚನೆ ರಾಧಾ ದೇವಿನ ಪುಟ್ಟುದಿನೊನು ವರ್ಷಲಾ ರಾಧಾಷ್ಟಮಿ ಪಂಡ್‍ದ್ ಆಚರ್ಪುವೆರ್.[೮] ರಾಧೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನ ರಾಸಲೀಲೆ ಸುಮಾರ್ ರೀತಿದ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾ ಕಲೆಗ್ ಸಾದಿ ಆತ್ಂಡ್.

ಪುಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಾಕ್‍ದ ಜೀವನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ರಾಧೆ ಬರ್ಸಾನ ಪನ್ಪಿನ ಊರುದ ಯಾದವ ರಾಜೆ ವೃಷಭಾನು ಬೊಕ್ಕ ಕೀರ್ತಿದಾ ದಂಪತಿಗ್ ಪುಟ್ಟಿಯೆರ್ . ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆ ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣೆ ರಾಧೆ ನ ಇಲ್ಲಗ್ ಕಾರ್ ದೀನೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣ್ ಬುಲಾದಿಜೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬುಗೆ ಉಂಡು. ಕಿನ್ಯ ಇಪ್ಪುನಗ ರಾಧೆಗ್ ಅಷ್ಟಸಖಿನಕುಲು ಇತ್ತೆರ್. ಅಷ್ಟ ಪಂಡ್ಂಡ ೮ ಸಖಿ ಪಂಡ್ಂಡ ದೋಸ್ತಿಲು. ಆ ೮ ದೋಸ್ತಿಲು ಗೋಲೋಕೊಡೇ ಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ರಾಧೆನೊಟ್ಟು ಇತ್ತೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬುಗೆ ಉಂಡು. ಆ ೮ ದೋಸ್ತಿಲೆಡ್ ಲಲಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷಾಕ ಪ್ರಮುಕವಾಯಿನಕುಲು. [೯]ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದ ಪ್ರಕಾರೊ ಮಲ್ತಿನ ಮಾಂತ ಅಡಿಗೆಲಾ ತಿಗತ್ನೈರ್ದ್ಲಾ ರುಚಿ ಆದುಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ವರೊನ್ ದುರ್ವಾಸ ರಿಷಿ ರಾಧೆಗ್ ಕೊರ್ಪೆರ್.[೧೦]

ರಾಧೆಗಿಪ್ಪುನ ಬೇತೆ ಪುದರುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ರಾಧಾ, ರಾಧೆ, ರಾಧಿಕಾ - ಕೃಷ್ಣನ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಿನಾರ್
 • ಶ್ರೀ, ಶ್ರೀಜಿ, ಶ್ರೀಜಿ - ಕಾಂತಿ, ಸಂಪತ್ತ್ ಕೊರ್ಪಿನ ದೇವತೆ; ಲಕ್ಷ್ಮಿ
 • ಮಾಧವಿ - ಮಾಧವನ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಪ್ರತಿರೂಪ
 • ಕೇಶವಿ - ಕೇಶವಗ್ ಪ್ರಿಯೆ ಆಯಿನಾರ್
 • ಅಪರಾಜಿತಾ - ಸೋಲುಪ್ಪಂದಿನಾಲ್
 • ಕಿಶೋರಿ - ಯೌವನಸ್ತ
 • ನಿತ್ಯ - ಶಾಶ್ವತ
 • ನಿತ್ಯ-ಗೇಹಿನಿ - ಕೃಷ್ಣನ ಶಾಶ್ವತ ಬೊಡೆದಿ
 • ಗೋಪಿ - ಪೆತ್ತ ಮೇಪಾವುನಾರ್
 • ಶ್ಯಾಮ - ಶ್ಯಾಮ ಪ್ರಿಯೆ
 • ಗೌರಂಗಿ - ಬಂಗಾರ್ದ್ಲಾ ಜಾಸ್ತಿ ರೈಸುನ ಮೈತ್ತ ಬಣ್ಣೊ ಇತ್ತಿನ ರಾಧೆ
 • ಪ್ರಕೃತಿ - ಪ್ರಕೃತಿ ದೇವತೆ
 • ರಾಸೇಶ್ವರಿ, ರಸ-ಪ್ರಿಯಾ - ರಾಸಲೀಲಾದ ರಾಣಿ
 • ಕೃಷ್ಣ-ಕಾಂತ, ಕೃಷ್ಣ-ವಲ್ಲಭ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ-ಪ್ರಿಯಾ - ಕೃಷ್ಣಗ್ ಪ್ರಿಯ ಆಯಿನಾರ್
 • ಹರಿ-ಕಾಂತ ಬೊಕ್ಕ ಹರಿ-ಪ್ರಿಯಾ - ಹರಿಗ್ ಪ್ರಿಯೆ ಆಯಿನಾರ್
 • ಮನೋಹರಾ - ಪೊರ್ಲು
 • ತ್ರಿಲೋಕ್ಯ ಸುಂದರಿ - ಮೂಜಿ ಲೋಕೊಡುಪ್ಪುನ ಸುಂದರಿ
 • ಕೃಷ್ಣ-ಸಂಯುಕ್ತ - ಕೃಷ್ಣನ ನಿರಂತರ ಸಂಗಾತಿ
 • ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ - ವೃಂದಾವನೊದ ರಾಣಿ

ರಾಧೆಗಿಪ್ಪುನ ಬೇತೆ ಪುದರುಲು - ಮದನ ಮೋಹಿನಿ, ಶ್ರೀಮತಿ, ಅಪೂರ್ವ, ಪವಿತ್ರ, ಆನಂದ, ಸುಭಾಂಗಿ, ಸುಭಾ, ವೈಷ್ಣವಿ, ರಸಿಕಾ, ಹರೇ, ರಾಧಾರಾಣಿ, ಈಶ್ವರಿ, ವೇಣು-ವಾದ್ಯ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವೃಂದಾ, ಕಾಳಿಂದಿ, ಹೃದಯ, ಗೋಪ-ಕನ್ಯಾ, ಗೋಪಿಕಾ , ಯಶೋದಾನಂದನ್-ವಲ್ಲಭ, ಕೃಷ್ಣಾಂಗವಾಸಿನಿ, ಅಭಿಸ್ತದಾ, ದೇವಿ, ವಿಷ್ಣು-ಪ್ರಿಯಾ, ವಿಷ್ಣು-ಕಾಂತ, ಜಯ, ಜೀವ, ವೇದ-ಪ್ರಿಯಾ, ವೇದ-ಗರ್ಭ, ಶುಭಂಕರಿ, ದೇವ-ಮಾತಾ, ಭಾರತಿ, ಕಮಲಾ, ಅನ್ನುತ್ತಾರ, ಧೃತಿ, ಜಗನ್ನಾಥ-ಪ್ರಿಯಾ, ಲಾಡ್ಲಿ , ಅಮೋಹ, ಶ್ರೀದಾ, ಶ್ರೀ-ಹರ, ಶ್ರೀ-ಗರ್ಭ, ವಿಲಾಸಿನಿ, ಜನನಿ, ಕಮಲ-ಪದ್ಮ, ಗತಿ-ಪ್ರದ, ಮತಿ, ವೃಂದಾವನ-ವಿಹಾರಿಣಿ, ಬ್ರಜೇಶ್ವರಿ, ನಿಕುಂಜೇಶ್ವರಿ, ನಿರಲೋಕ, ಯೋಗೇಶಿ, ಗೋವಿಂದ-ರಾಜ-ಗೃಹಿಣಿ, ವಿಮಲ, ಏಕಾಂಗ, ಅಚ್ಯುತ -ಪ್ರಿಯಾ, ವೃಷಭಾನು-ಸುತ, ನಂದ್ ನಂದನ್-ಪತ್ನಿ, ಗೋಪಿನಾಥೇಶ್ವರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವಾಂಗ.[೧೧]

ರಾಧಾಸ್ಟಮಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ರಾಧಾಷ್ಟಮಿನ್ ರಾಧಾ ಜಯಂತಿ ಪಂದ್ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್. ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌‌ದ ಪ್ರಕಾರೊ, ರಾಧಾಷ್ಟಮಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿರ್ದ್ 15 ದಿನೊರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ, ವರ್ಸೊಲಾ ಭಾದ್ರ ಮಾಸೊಡ್ ಆಚರ್ಪುವೆರ್. ವಿಶೇಷವಾದ್ ಬ್ರಜ ಪ್ರದೇಸೊಡ್ ಈ ಪರ್ಬೊನ್ ಆಚರ್ಪುವೆರ್. ರಾದಾಷ್ಟಮಿ ದಾನಿ ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಉಪವಾಸ ಕುಲ್ಲುದು ರಾಧೆಗ್ ಅಬಿಚೇಕ, ಆರತಿ , ಪುರ್ಪ, ಚೀಪೆದ ತೆನಸ್ಲೆನ್ ಮಲ್ತ್‍ದ್ ಆನಂದೊಡ್ ಆ ದಿನೊನ್ ಕಲೆಪೆರ್. ಬರ್ಸಾನೊಡ್ ರಾಧೆನ ಪುಟ್ಟು ದಿನೊನ್ ಬಾರೀ ಜೋರುಡೆ ಆಚರ್ಪುವೆರ್ ದಾಯೆ ಪಂಡ್ಂಡ ಬರ್ಸಾನ ರಾಧೆ ಪುಟ್ಟುದಿನ ಜಾಗೆ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬುಗೆ ಉಂಡು. ಬರ್ಸಾನ ಅತ್ತಂದೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವೊಡ್ ವೃಂದಾವನ ಬೊಕ್ಕ ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ತಾನೊಲೆಡ್ ಈ ಪರ್ಬೊನ್ ಆಚರ್ಪುವೆರ್.[೧೨]

ಚಿತ್ರೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. Diana Dimitrova (2018). Divinizing in South Asian Traditions. Routledge. ISBN 9780815357810. Radha is mentioned as the personification of the Mūlaprakriti, the "Root nature", that original seed from which all material forms evolved
 2. Lavanya Vemasani (2016). Krishna in History, Thought, and Culture. ABC-CLIO. p. 222. ISBN 9781610692106. The Devibhagvata purana and Padma purana describe Radha's cosmological role as Prakriti and Shakti
 3. David R. Kinsley (1986). Hindu Goddesses. Motilala Banarsidass. p. 91. ISBN 9788120803947. Radha is called mother of the world and Krishna father of the world
 4. Prafulla Kumar Mohanty (2003). "Mask and Creative Symbolisation in Contemporary Oriya Literature: Krishna, Radha and Ahalya". Indian Literature. Sahitya Akademi. 2 (214): 182. JSTOR 23341400. Radha is the power of joy, the Hladini shakti of Krishna
 5. Guy Beck (2005). Alternative Krishnas: Regional and Vernacular Variations on a Hindu Deity. Suny Press. pp. 64–81. ISBN 9780791464151. Radha is goddess of love to Krishna
 6. Lavanya Vemasani (2016). Krishna in History, Thought, and Culture. ABC-CLIO. pp. 222–223. ISBN 9781610692106.
 7. Menzies 2006, p. 54.
 8. "Radha Ashtami today: Everything you need to know about this auspicious day". www.timesnownews.com (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Retrieved 5 February 2023.
 9. "ರಾಧೆ". Retrieved 5 February 2023.
 10. "ರಾಧೆಗ್ ದುರ್ವಾಸ ರಿಷಿನ ವರೊ". Retrieved 5 February 2023.
 11. "Different Names Of Goddess Radha With Meaning - Hindu Goddess Names - Bachpan.Com". www.bachpan.com. Retrieved 5 February 2023.
 12. "Radhastami". ISKCON VRINDAVAN (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Retrieved 5 February 2023.
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ರಾಧೆ&oldid=159974"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು