ರೊಟ್ಟಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಅರಿತ್ತ ರೊಟ್ಟಿ

ರೊಟ್ಟಿ (ರುಟ್ಟಿ) ಉಂದು ಒಂಜಿ ತೆನಸ್‌ದ ಪುದರ್. ನೆಕ್ಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌‍ಡ್ Roti ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ತುಳುಟು ರುಟ್ಟಿ ಇಂದ್ಲಾ ಪಣ್ಪೆರ್. ಅರಿ, ರಾಗಿ, ಗೋಧಿ, ಜೋಳ ಉಂದೆಟ್ ಮಾತೆಟ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅರಿ, ರಾಗಿ, ಗೋದಿ, ಜೋಳ ನೆಟ್ಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಿಂಡಿ, ದೋಸೆ, ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು. ಆಂಡ ಐಟ್ ಅರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿನ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ದಾಸ್ತಾನ್ ದೀದ್ ಏಪ ಬೋಡಾಂಡಲಾ ಗಲಸೊನಿಯೆರೆ ಅವುಂಡು. ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಡಬ್ಬಿಲೆಡ್ ದಿಂಜದ್ ದೀವೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಬಿನ್ನೆರ್ ಬತ್ತ್‌ನಪಗ ಅತ್ತ್ಂಡ ದಾದಾ ಅಂಡಲಾ ಇಸೇಸ ಸಂದರ್ಬೊಡು ಅಯಿನ್ ಡಬ್ಬಿರ್ದ್ ದೆತ್‌ದ್ ಗಲಸೊಂದಿತ್ತೆರ್.

ರೊಟ್ಟಿದ ಬಗೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ
 2. ಕಪ್ಪರೊಟ್ಟಿ
 3. ರಾಗಿರೊಟ್ಟಿ
 4. ಜೋಳ ರೊಟ್ಟಿ
 5. ಕಡಿ ಅರಿ ರೊಟ್ಟಿ
 6. ಅರಿತ್ತ ರೊಟ್ಟಿ
 7. ರುಮಾಲ್ ರೊಟ್ಟಿ
 8. ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ
 9. ಸಜ್ಜ ರೊಟ್ಟಿ
 10. ಅರಿತ್ತ ರೊಟ್ಟಿ

ರಾಗಿ, ಜೋಳ ಬೊಕ್ಕ ಗೋದಿನ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಜೋಳನ್ ಸುರುಟ್ಟು ಸರಿಯಾದ್ ನಿರ್ಮಲಡ್ ದೆಕ್ಕ್‌ದ್ ದೊಂಬುಗು ಪಾಡ್‌ದ್ ನುಂಗಾದ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ದೀವೊಡು. ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ದುಂಬು ಆ ಪೊಡಿನ್ ನೀರ್‌ಗ್ ಪಾಡ್ ಉಪ್ಪುದ ಪೊಡಿ ಬೆರಕಾದ್ ಕಲಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾತ್ ಪೊಡಿನ್ ದೆತೊನ್ದು ಸರೀ ಕಲಪೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ತವ ಬೆಚ್ಟ ಆಯಿಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಬಂದೊನು ತವೊಕ್ಕು ಪಾಡ್ದ್ ತೆಲ್ಪು ತಟ್ಟೊಡು. ಕಂಕನೆ ಮರಂಕನೆ ಪಾಡ್ದ್ ಕಾಯಾದ್ ದೆತ್ತ್ ದೀವೊಡು. ಡಬ್ಬಿಡ್ ಪಾಡ್ದ್ ದೀಂಡ ದಾಲಾ ಹಾಳಾಪುಜಿ. ರಾಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೋದಿದ ರೊಟ್ಟಿಲಾ ಅಂಚನೇ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಂಡ ಐಕ್ ತಾರಾಯಿ, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಬೆಲ್ಲ, ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಾವೊಲಿ. ಆಂಡ ಉಂದೆನ್ ಆನಿಯೇ ಗಲಸೊಡು. ದೀವೆರೆ ಆಪುಜಿ.

ಅರಿತ್ತ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅರಿ, ಜೀರಿಗೆ ವೊಂತೆ ಪರಿಮಳಗ್ ಉರ್ದು ಪಾಡೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಕಡೆವೊಡು ಕರ್ಬದ ವೋಡುಗು ಒಂಜಿ ಸೌಂಟ್ ಬಂದ ಪಾಡ್ದ್ ಅವೆನ್ ತಾರಿದ ವೊಲಿಟ್ ತೆಳು ಒಯ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಬದ ತಟ್ಟ್ಗಡ್ ಲಕ್ಕಾದ್ ದೆಪ್ಪೊಡು. ಅವೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ದೊಂಬುಗ್ ಪಾಡೊಡು ಮರಿಯಾಲಡಾಂಡ ತಾರೆದ ಮಡಲ್ನ್ ಮುಡೆದ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲ್ ಪಾಡ್ದ್ ದಿಕ್ಕೆದೈಟೆನೆ ಮಿತ್ತ್ ಪಾಡ್ದ್ ಅಯ್ಟ್ ನುಂಗವೊಲಿ ಅವ್ ರೊಟ್ಟಿ ಗರಂ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ರೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ನೆಕ್ಕ್ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಪಂಡ್ದೇ ಪುದರ್. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಉಂದೆನ್ ಕೋರಿದ ಸಾರ್ ದ ಒಟ್ಟುಗು ತಿನ್ಯರೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಈ ರೊಟ್ಟಿದ ಪೊಡಿನ್ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಕೈತ್‌ದ್ ತಿನ್ಯರೆಲಾ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು.[೧] ಅರಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರೊಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಅವು ಕಡಿ ಅರಿತ್ತ ರೊಟ್ಟಿ. ಬೊಳಂತೆ, ಇಜ್ಜಾಂಡ ಉರ್ಪೆಲ್‌ದ ತುಂಡು ಅರಿಕ್ಕುಲೆನ್ ನನೆತ್ ದೀದ್ ಕಡೆದ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನೆಕ್ಕ್ ಲಾ ಬೆಲ್ಲ, ತಾರಾಯಿ ಪಾಡುವೆರ್. ಉಂದು ದೀವೆರೆ ಆಪುಜಿ. ಆನಿಯೇ ಗಲಸೊಡು. [೨]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. https://vijaykarnataka.com/lifestyle/useful-tips/kitchen-care-making-soft-rotti-tips/articleshow/64413315.cms
 2. http://kannadaaduge.blogspot.com/2017/06/plain-akki-rotti-recipe-in-kannada.html
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ರೊಟ್ಟಿ&oldid=161901"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು