ರೊಟ್ಟಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ರೊಟ್ಟಿ (ರುಟ್ಟಿ) ಉಂದು ಒಂಜಿ ತೆನಸ್ ದ ಪುದರ್ ನೆಕ್ಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡ್ Roti ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ತುಳುಟು ರುಟ್ಟಿ ಇಂದ್ಲಾ ಪಣ್ಪೆರ್. ಅರಿ, ರಾಗಿ, ಗೋಧಿ, ಜೋಳ ಉಂದೆಟ್ ಮಾತೆಟ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅರಿ ರಾಗಿ ಗೋದಿ, ಜೋಳ ನೆಟ್ಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಿಂಡಿ, ದೋಸೆ, ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು. ಆಂಡ ಐಟ್ ಅರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿನ್ ಮಲ್ತ್ ದ್ ದಾಸ್ತಾನ್ ದೀದ್ ಏಪ ಬೋಡಾಂಡಲಾ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ.

ರೊಟ್ಡಿದ ವಿದೊಕ್ಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ
  2. ಕಪ್ಪರೊಟ್ಟಿ
  3. ರಾಗಿರೊಟ್ಟಿ
  4. ಜೋಳ ರೊಟ್ಟಿ
  5. ಕಡಿಅರಿ ರೊಟ್ಟಿ
  6. ಅರಿತ್ತ ರೊಟ್ಟಿ
  7. ರುಮಾಲ್ ರೊಟ್ಟಿ

ರಾಗಿ, ಜೋಳ ಬೊಕ್ಕ ಗೋದಿನ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪು ಕ್ರಮ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಅವೆನ್ ಸುರುಟ್ಟು ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ತ್ ದ್ ದೊಂಬುಗು ನುಂಗಾದ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ್ ದ್ ದೀವೊಡು. ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರುಟ್ಟು ನೀರ್ ಗ್ ಉಪ್ಪುದ ಪೊಡಿ ಬೆರಕಾದ್ ಕಲಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾತ್ ಪೊಡಿನ್ ದೆತೊನ್ದು ಸರೀ ಕಲಪೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ತವ ಬೆಚ್ಟ ಆಯಿಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಬಂದೊನು ತವೊಕ್ಕು ಪಾಡ್ದ್ ತೆಲ್ಪು ತಟ್ಟೊಡು. ಕಂಕನೆ ಮರಂಕನೆ ಪಾಡ್ದ್ ಕಾಯಾದ್ ದೆತ್ತ್ ದೀವೊಡು. ಡಬ್ಬಿಡ್ ಪಾಡ್ದ್ ದೀಂಡ ದಾಲಾ ಹಾಳಾಪುಜಿ. ರಾಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೋದಿದ ರೊಟ್ಟಿಲಾ ಅಂಚನೇ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಂಡ ಐಕ್ ತಾರಾಯಿ, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಬೆಲ್ಲ, ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಾವೊಲಿ. ಆಂಡ ಉಂದೆನ್ ಆನಿಯೇ ಗಲಸೊಡು. ದೀವೆರೆ ಆಪುಜಿ.

ಅರಿತ್ತ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪು ಕ್ರಮ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅರಿ, ಜೀರಿಗೆ ವೊಂತೆ ಪರಿಮಳಗ್ ಉರ್ದು ಪಾಡೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಕಡೆವೊಡು ಕರ್ಬದ ವೋಡುಗು ಒಂಜಿ ಸೌಂಟ್ ಬಂದ ಪಾಡ್ದ್ ಅವೆನ್ ತಾರಿದ ವೊಲಿಟ್ ತೆಳು ಒಯ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಬದ ತಟ್ಟ್ಗಡ್ ಲಕ್ಕಾದ್ ದೆಪ್ಪೊಡು. ಅವೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ದೊಂಬುಗ್ ಪಾಡೊಡು ಮರಿಯಾಲಡಾಂಡ ತಾರೆದ ಮಡಲ್ನ್ ಮುಡೆದ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲ್ ಪಾಡ್ದ್ ದಿಕ್ಕೆದೈಟೆನೆ ಮಿತ್ತ್ ಪಾಡ್ದ್ ಅಯ್ಟ್ ನುಂಗವೊಲಿ ಅವ್ ರೊಟ್ಟಿ ಗರಂ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ರೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ನೆಕ್ಕ್ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಪಂಡ್ದೇ ಪುದರ್. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಉಂದೆನ್ ಕೋರಿದ ಸಾರ್ ದ ಒಟ್ಟುಗು ತಿನ್ಯರೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಈ ರೊಟ್ಟಿದ ಪೊಡಿನ್ ಎಣ್ನೆಡ್ ಕೈತ್ ದ್ ತಿನ್ಯರೆಲಾ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಅರಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರೊಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಅವು ಕಡಿ ಅರಿತ್ತ ರೊಟ್ಟಿ. ಬೊಳಂತೆ, ಇಜ್ಜಾಂಡ ಉರ್ಪೆಲ್ ದ ತುಂಡು ಅರಿಕ್ಕುಲೆನ್ ನನೆತ್ ದೀದ್ ಕಡೆದ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನೆಕ್ಕ್ ಲಾ ಬೆಲ್ಲ, ತಾರಾಯಿ ಪಾಡುವೆರ್. ಉಂದು ದೀವೆರೆ ಆಪುಜಿ. ಆನಿಯೇ ಗಲಸೊಡು.

ಉಲ್ಲೆಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ರೊಟ್ಟಿ&oldid=77118"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು