ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಕಜ್ಜಕೂಟ-೬

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಲೇಸ್‌ದ ಇವರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ತಾರೀಕ್ ೧೦ ಜೂನ್ ೨೦೧೬ನೆ ದಾನಿ ೧೦ ಗಂಟೆಡ್ದ್ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‍ಡ್ ಲೇಸ್ ನಡಪ್ಯರ ಉಂಡು. ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊ ಬೊಕ್ಕೊ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಂತೆರ್ಲಾ ಲೇಸ್‍ಗ್ ಬರೊಲಿ ಪನ್ಪುನ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ.
 • ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಲೈವ್ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರೊ.
 • ಲೇಸ್‍ಡ್ ಸೇರುನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ CIS ಬೆಂಗ್ಳೂರುಡ್ದು ಡಾ. ಯು.ಬಿ. ಪವನಜ
 • ಈ ಲೇಸ್‍ಡ್ ಸೇರುಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆನ ಸಹಿ ಮಲ್ಪುಲೆ.

ಲೇಸ್‍ಡ್ ಸೇರುನಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಸಹಿ ಮಲ್ಪುಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. --Vishwanatha Badikana (talk) 07:27, 4 June 2016 (UTC)
 2. --ಪವನಜ (talk) 12:05, 4 June 2016 (UTC)
 3. --Babitha managalore (talk) 06:15, 10 June 2016 (UTC)
 4. --Vinoda mamatharai (talk) 09:02, 10 June 2016 (UTC)
 5. --Lokesha kunchadka (talk) 09:11, 10 June 2016 (UTC)
 6. --Deekshithasamboor (talk) 09:15, 10 June 2016 (UTC)
 7. --Yashoda Kudla (talk) 09:21, 10 June 2016 (UTC)
 8. --Janardhana Surya (talk) 09:25, 10 June 2016 (UTC)
 9. --Vamana Nandavara (talk) 09:27, 10 June 2016 (UTC)

ಚಾವಡಿ ಕೂಟೊದ ನಡಾವಳಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಲೇಕನೊಲೆ ಎಡ್ಡೆಪಡಿಕೆದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರೊ
 • ಲೇಕನೊಲೆನ್ ಮಗ್‍ರ್ತ್ ಕಟ್ಟುನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರೊ
 • ಪೊಸ ಲೇಕಕೆರೆ ಬೇಲೆದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರೊ
 • ಇಂಟ್ರೆನ್ಸ್‌ಶಿಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಸದಸ್ಯೆರ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ
 • ಬೇತೆ ದಾಲಾ ಇತ್ತ್‌ಂಡ ಪಾತೆರೊ

ಲೇಸ್‍ಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆಪುನಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. --Janardhana Surya (talk) 06:13, 10 June 2016 (UTC)
 2. --Yashoda Kudla (talk) 07:08, 10 June 2016 (UTC)
 3. --Vinoda mamatharai (talk) 07:10, 10 June 2016 (UTC)
 4. --Lokesha kunchadka (talk) 09:11, 10 June 2016 (UTC)
 5. --Deekshithasamboor (talk) 09:15, 10 June 2016 (UTC)
 6. --Babitha managalore (talk) 09:21, 10 June 2016 (UTC)
 7. --Janardhana Surya (talk) 09:25, 10 June 2016 (UTC)
 8. --Vamana Nandavara (talk) 09:27, 10 June 2016 (UTC)

ಲೇಸ್‌ಗ್ ಬರಿಯರೆ ಆವಂದಿನಕುಲೆ ಶುಭಸಂಸನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಲೇಸ್‍ಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆಪುನಕ್ಲೆನ ಫೋಟೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]