ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ವಿಕಿ ಲವ್ಸ್ ವಿಮೆನ್ ಸೌತ್ ಏಶಿಯಾ ೨೦೨೧/ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಲೇಖನೊಲೆನ ಪಟ್ಟಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

Wiki Loves Women South Asia-tcy.svg

ವಿಕಿ ಲವ್ಸ್ ವಿಮೆನ್ ಸೌತ್ ಏಶಿಯಾ ೨೦೨೧
#ವಿಲವಿಸೌಏ #ವಿಕಿ_ಲವ್ಸ್_ವಿಮೆನ್
ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುಲೇ Facebook f logo (2019).svg Telegram logo.svg
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೦೧, ೨೦೨೧ರ್ದ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೩೦, ೨೦೨೧

ಪೊಂಜೊವುಲೆನ ಕೂಟೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೊಂಜೊವುಲೆನ ಅಧ್ಯಯನಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಪೊಂಜೊವುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕರಾವಳಿದ ಶಾಸನ ಸಭೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸತ್ತ್ ಸಚಿವಾಲಯಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಅಯಿನ ಪೊಂಜೊವುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕ್ರೀಡಾ ರಂಗೊಡು ಪೊಂಜೊವುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದೆರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜಾನಪದ ನಲಿಕೆದಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜಾನಪದ ಗಾಯಕೆರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೊಂಜೊವುಲೆನ ಗೊಬ್ಬುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪುರಾಣೊಡುಪ್ಪುನ ಪೊಂಜೊವುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೊದ ವಿದುಷಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]