ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ವಿಕಿ ಲವ್ಸ್ ವಿಮೆನ್ ಸೌತ್ ಏಶಿಯಾ ೨೦೨೧/ಪಾಲ್ ದೆತೊನುನಕುಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ವಿಕಿ ಲವ್ಸ್ ವಿಮೆನ್ ಸೌತ್ ಏಶಿಯಾ ೨೦೨೧
#ವಿಲವಿಸೌಏ #ವಿಕಿ_ಲವ್ಸ್_ವಿಮೆನ್
ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುಲೇ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೦೧, ೨೦೨೧ರ್ದ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೩೦, ೨೦೨೧

(ಇರ್ ಲಾಗಿನ್ ಆತ್‌ಜ್ಜರ್. ಲಾಗಿನ್ ಅವಂದಿ ಬಳಕೆದಾರೆರೆ ಪುದರ್ ಮಾನ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನೋಂದಾವಣೆ ಆತ್‌ಜ್ಜಿಂಡ ಮೂಲ್ಪ ಒತ್ತುಲೇ ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಠಿ ಮಲ್ಪುಲೆ)

ಪಾಲ್ ದೆತೊನುನಕುಲು

ಪಾಲ್ ದೆತೊನುನಕುಲು ಮುಲ್ಪ ದಸ್ಕತ್ ಪಾಡ್ಲೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  1. --Vishwanatha Badikana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೮:೫೫, ೨೯ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೧ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
  2. --Kishorekumarrai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೦:೩೦, ೨೯ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೧ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
  3. --ShettyJyothi (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೦:೩೨, ೨೯ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೧ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
  4. Kavitha G. Kana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೮:೦೧, ೨೯ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೧ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
  5. --BHARATHESHA ALASANDEMAJALU (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೧:೨೦, ೩೦ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೧ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
  6. --Yakshitha (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೧:೨೫, ೩೦ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೧ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
  7. Ashay vb (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೧:೫೬, ೩೦ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೧ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
  8. --Chidananda Kampa (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೨:೧೧, ೩೦ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೧ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
  9. --Vinoda mamatharai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೪:೩೩, ೩೧ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೧ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
  10. --Babitha Shetty (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೫:೦೩, ೬ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೨೧ (IST)[ಉತ್ತರೊ]