ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚಾವಡಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
(ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸಮುದಾಯ ಪುಟೊ ರ್ದ್ ಪಿರ ನಿರ್ದೇಸನೊದ)
Jump to navigation Jump to search


ಚಾವಡಿಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವಾಗತೊ. ಉಂದು ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊದ ಕಾರ್ಯೊನೀತಿಲೆನ ಬಗೆಟ್, ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಸೊಲೆನ ಬಗೆಟ್, ಅಂಚನೆ ಕೆಲಸೊ ಕಾರ್ಯೊಲೆನ ಬಗೆಟ್ ಪಟ್ಟಾಂಗ ಪಾಡುನ ಮೀಚಿಲ್ ಪುಟೊ.

ಗಮನಿಪ್ಪುಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ನಿಕ್ಲೆನ ಸಲಹೆ, ಪಟ್ಟಾಂಗೊ ಬುಕ್ಕೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊಲು ಒವ್ವೇ ಪುಟೊ ಅತ್ತಂಡ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‌ಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಾದ್ ಇತ್ತ್‌ಂಡ ಅವ್ವೇ ಪುಟೊಡು ಪಟ್ಟಾಂಗೊ ಪುಟೊನು ಗಲಸ್‍ಲೆ.

ಪೊಸ ಸದಸ್ಯೆರ್ನ ಗಮನೊಗು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಸಾದ್ಯೊ ಆಯಿನಾತ್ ಲೇಕನೊಲೆಗ್ ಸಂಬಂದಿಸಯಿನ ಪಟ್ಟಾಂಗೊಲೆನ್ ಅವ್ವೇ ಲೇಕನೊದ ಪಟ್ಟಾಂಗೊ ಪುಟೊಡು ಸೇರಾಲೆ.
 • ಅವ್ವೇ ಲೇಕನೊದ ಪಟ್ಟಾಂಗೊ ಪುಟೊಡು ಲೇಕನೊಗು ಸೇರಾಯರ ಬೋಡಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿದ ಬಗೆಟ್ ಅಯಿತ ಮಿತ್ತ್‌ಡ್ ಆವೊಡಾಪುನ ಬೇಲೆದ ಬಗೆಟ್ ಬರೆದ್ ದೀಡ್‍ಲೆ.
 • ಇತ್ತೇ ಇಪ್ಪುನ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆನ್ ಸಾದ್ಯೊ ಆಯಿನಾತ್ ಗಲಸ್‍ಲೆ. ಪೊಸ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‍ಲೆನ್ ಸೇರಾಪುನೆಡ್ದ್ ದುಂಬು ಒರೊ ನಾಡ್‍ದ್ ತೂಲೆ.
 • ಇಸೇಸೊ ಪುಟೊಲೆನ್ ಸಾದ್ಯೊ ಆಯಿನಾತ್ ಗಲಸ್‍ಲೆ.
 • ಚಿತ್ರೊಲೆನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಪಾಲಿಸಿಲೆನ್ (ಕಾರ್ಯೊನೀತಿಲೆನ್)‌ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪೊಡಾತೆ. ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡ್ದ್ ಚಿತ್ರೊಗಾತ್ರೊ ಇಪ್ಪುನ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ಲೆನ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆನ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ನಕಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಕುಲು ದುಂಬುಗು ಬತ್ತ್‌ದ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆವೊನ್ಲೆ.

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊದ ಕಜ್ಜಕೂಟೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಯಲು
 2. ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಯ ೧೪-೧೫-೧೬ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೫
 3. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಲೇಸ್‍ಲು
 4. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಲೇಸ್‍ ೨೨ ಜನವರಿ ೨೦೧೬
 5. ಕಜ್ಜಕೂಟ, ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೫, ೨೦೧೬

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯನು ಬುಳೆಪ್ಪಾಯೆರೆ ೨೦೧೬ ಜುಲೈಡ್ದ್ ೨೦೧೭ ಜೂನ್ ದಿಂಜಿದ ಸಮಯೊಡ್ ದಾದ ಮಾತ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ್‍ದ್ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಅಯಿನ್ ಮೂಲ್ ದೀದ್ಂಡ್. ನಿಕ್‍ಲ್ ಮಾತ ಅಯಿನ್ ತೂದ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಣೊಡ್.--Pavanaja (talk) 18:29, 20 March 2016 (UTC)

ತುಳುವಿಕಿಪೀಡಿಯತ CISದ ಯೋಜನೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವತೆ ಉಂಡು.
 • ತುಳು ಪಂಡ ಅವ್ವು ಬಜಿ ಭಾಷೆ ಅತ್ತ್ ಜೊತೆಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಯಿಟ್ ಉಪ್ಪಿ ಬಾಯಿ ಪಾತೆರೋದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು, ಪಾರ್ದಾನ, ನುಡಿ, ಎದುರುಕತೆಕುಲು, ಕಥೆಕುಲು, ದೈವಿ ಪುರುಷೆರ್ನ ಕಥೆಕುಳು, ಆಚರಣೆ, ಪದ್ಧತಿ, ಪರ್ಬೋ , ನಂಬಿಕೆಲೇನ ಬಗೆಟ್, ಅವ್ವು ಅವ್ವು ಬರ್ಪಿ ಸಂದರ್ಬೋ ಟ್ಟು ತುಳು ವಿಕೀ EDIT- A-THONS ಮನ್ಪೊಡು.
 • ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಳು ತುಳುಕ್ಲ ವಾರೋಟೋರ ಲೇಕನೋಗ್ ಜಾಗ ದಿಪೋ, ಅಯಿಟ್ ತುಳು ವಿಕಿಟ್ ಉಪ್ಪಿ ಲೆಕನೋಲೆನ್ ಪಾಡುತ್ ಜನೊಕುಲೆಗ್, ಜೋಕುಲೆಗ್ ತೆರಿಪಪುನ.
 • ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆ, ಮ್ಯಾಗಜಿನ್‍ಟ್ ಬತ್ತಿ ಲೆಕನೋಲೆನ್ ತುಳು ವಿಕೀಡ್ ಪಾಡ್ಯರ ಕೆನೋನುನಾ.
 • ಕುಡ್ಲ ಆಕಾಶವಾಣಿಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತುಳು ಸಂಬಂಧಿ ಜಾನಪದ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೋ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಆಯಿನ್ ಅಕುಲೇಡ ದೆತ್ಹೊಂತ್ ವಿಕಿಗ್ ಪಾಡುನಾ.
 • ತುಳು ವಿಕಿ ಸೇರ್ಸಪುನ ತಿದ್ದುನ ಕೆಲಸ, ದಿನಲೊ ನಡಪೋಡು ಅಯಿಕ್ ಬೋಡಾಥ್ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಮ ತುಳುನಾಡ್‍ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೋಡು. ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ಸಂಸ್ಥೆಳು ಕಡಿಮೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗಾರ ಮನ್ಪಪುನಂಚ ಮಾನ್ಪೋಡು.ಮಸ್ತ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗ್ ಬೋಡಾತ್ ಮಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟ್ ಮಾನ್ತುಂಡ ಯೆಡ್ದೆ.
 • ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿ ಮಾಂತ ಸದಸ್ಯೆರೆಗ್ಲ ಅಕುಲೆನ ಕೈತಳ್ತಾ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಗ್ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಉಪ್ಪಿ ) ಪೋದ್ ಅವುಲು ಗುರಿಕಾರೆರ್ ಡ ಪಾತೆರ್ದು ಒಂಜಾಥ್ ಜೋಕುಲೆನ್ ಒಟ್ಟು ಮನ್ಥಥ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುನಾ. ಉಂದು ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾನ್ಪುಂಡು.
 • ಆಧಾರೊಗ್ ಬೋಡಯಿನ ಬೂಕು, ವಿಷಯೋನ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿತ್ ಡಿಜಿಟೈಜ್ ಮಂತ್ಹ್ಥ್ archieve ಪಡ್ಯಾರ ಬೊಡಾಪಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪಿನ.
 • ಲೇಕನೋ, ಪಟ, ವೀಡಿಯೊ ತುಳು ವಿಕೀ , ವಿಕೀ ಕಾಮನ್ಸ್ ಗ್ ಸೇರ್ಸಯರಗತ್ರ ಇನಾಮು ದೀತ್ ಪಂಥ ದೀಪುನಾ. ಉಂದೇ ತರಾ ಒಂಜಾಥ್ ಸ್ಪರ್ದೆ ಸುರು ಅತ್ ಎಡ್ಡೆ ಲೇಕನ ಮಸ್ತ್ ಪಟೊಕ್ಲು ಸೇರುವೋ.
 • ವಿಕಿ ತಕುಲೆಡ ಒರಿ ತುಳುಕತ್ರ ಮತ್ರ ಬೆನ್ಪಿ ಜವ್ವನನ್ ಕೇನೋಡು.
 • ತುಳು ವಿಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲ ಬುಡುತ್ ತುಳುವೆರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪಿನ ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೊಂಬಾಯಿ ಟ್ಲ ಅವೋಡು.
 • ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ, ಸಂಘೋ, ಜೋಕುಲೆನ ಒಕ್ಕೂಟ, ಕಾಲೇಜ್ ಮಂತ ಅಕುಲೆನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮತೊಟ್ಟು ತುಳು ವಿಕಿ ದ ಬಗೆಟ್ಲ ಒಂಜಥ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪ್ಯರ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪುನ.
 • ಮಾಂತಾ ಕಾಲೇಜ್ ಗ್ ಪೊತ್ ವಿಕಿ ದ ಬಗೆಟ್ ನಾಲ್ ಪಾತೆರ್ನೋ.
 • ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾದ್ಯಮೊದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರ್ಪುನಾ. --Bharathesha Alasandemajalu 10:45, 21 March 2016 (UTC)
೨೦೧೬-೧೭ನೇ ವರ್ಷೊದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊಡು ತುಳುವಿಕಿಪೀಡಿಯನ್ CISದಕುಲು ಯೋಜನೆದ ಉಲಾಯಿಡ್ ಸೇರಾವೊನ್‍ನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ. ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊ ಆಯಿನಾತ್ ಬೇಕೊ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್‍ಡ್ದ್ ಪಿದಯಿ ಬರ್ಪುನಂಚನೆ ಆವೊಡುಂದು ಪುನೆವೊಂದುಲ್ಲೊ. ಅವು ಲೈವ್ ಆಂಡ ಅಯಿಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಯಿಕ್ ಸಮುದಾಯೊ ಪಂತೊ ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಪವನಜೆರ್ ಕೊರ್‍ನ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ತುಳುಕಾತ್ರೊ CIS ಈತೊಂಜಿ ಬೆನೊಂದುಂಡು. ಸರಕಾರೊಲಾ ತುಳುನು ಕರ್ನಾಟಕೊದ ಅದಿಕೃತ ಬಾಸೆಂದ್ ಗುರುತಿಸಂಡ ತುಳುತ ಬುಲೆಚಿಲ್‍ಗ್ ನಾನಾತ್ ಸಾಮರ್ತ್ಯೊ ಬರ್ಪುಂಡು.--Vishwanatha Badikana (talk) 15:33, 22 March 2016 (UTC)

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಲೈವ್‍ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕೊದ ಲೇಸ್‍ಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ತಾರೀಕ್ ೨೦ ದಾನಿ ಸನಿಯಾರೊ ಮದ್ಯಾನ್ನೊ ೧ ಗಂಟೆಡ್ದ್ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‍ಡ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಗು ಲೇಕನೊ ಪಾಡುನೆನ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ಕೊರ್ಪುನ ಲೇಸ್ ಉಂಡು. ಬರ್ಪುನಕುಲು ನಿಕ್ಲೆನ ಪುದರ್‍ನ್ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಾಲೆ.
 2. ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಲೈವ್ ಆಯಿನ ಬಗೆಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨ನೇ ತಾರೀಕ್‌ದಾನಿ ಮದ್ಯಾಹ್ನಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ೩ ಗಂಟೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಲೇಸ್ ಉಂಡು. ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ್‌ನ ಬುಕ್ಕೊ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತೆರ್ಲಾ ಈ ಲೇಸ್‌ಡ್ ಕೈ ಜೋಡಾವೊಡು. ಬೇಲೆ ಮಾಲ್ತ್‌ನ ಮಾತೆರ್‌ಲಾ ಬರೊಡು. ನಿಕ್ಲ್ ಬರ್ಪರ್ಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರ್‌ಲೆ.

New notification when a page is connected to Wikidata[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

Hello all,

(Please help translate to your language)

The Wikidata development team is about to deploy a new feature on all Wikipedias. It is a new type of notification (via Echo, the notification system you see at the top right of your wiki when you are logged in), that will inform the creator of a page, when this page is connected to a Wikidata item.

You may know that Wikidata provides a centralized system for all the interwikilinks. When a new page is created, it should be connected to the corresponding Wikidata item, by modifying this Wikidata item. With this new notification, editors creating pages will be informed when another editor connects this page to Wikidata.

Screenshot Echo Wikibase notification.png

This feature will be deployed on May 30th on all the Wikipedias, excepting English, French and German. This feature will be disable by default for existing editors, and enabled by default for new editors.

This is the first step of the deployments, the Wikipedias and other Wikimedia projects will follow in the next months.

If you have any question, suggestion, please let me know by pinging me. You can also follow and leave a comment on the Phabricator ticket.

Thanks go to Matěj Suchánek who developed this feature!

Thank you! Lea Lacroix (WMDE) (talk)

ಕನ್ನಡ - ತುಳು ವಿಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಭೇಟಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗೊಳು ಆಗಸ್ಟ್ ೧೯ನೇ ಭಾನುವಾರ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತುಳು ವಿಕಿ ಸಂಪಾದಕೆರ್‌ನ ಸಭೆ ಬೆಂಗಳೂರುಡ್ ನಡೆಪಾಗನ? ಮಾತೆರೆಗ್‌ಲಾ ದನೊ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇತ್ತ್‌ಂಡ ಪನ್ಲೆ. ಇಜ್ಯಾಂಡ ಬೇತೆ ದಿನೊ ಪನೋಡು ಅಂದ್ ಕೇನೋಂದುಲ್ಲೆ . --Gopala Krishna A (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೪:೪೫, ೧೭ ಜುಲಾಯಿ ೨೦೧೮ (IST)

ಒಪ್ಪಿಗೆ/ಸಲಹೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ನಡಪ್ಪುಗೊ ರಡ್ಡನೆ ಶನಿವಾರತಾನಿ --Lokesha kunchadka (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೯:೫೮, ೧೮ ಜುಲಾಯಿ ೨೦೧೮ (IST)
 • ರಡ್ಡನೇ ಶನಿವಾರ ಕುಡ್ಲಡ್ ನಡಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ (ಬೆನೆಟ್ ಜಿ. ಅಮ್ಮನ್ನ)
 • ಬೆಂಗಳೂರುಡಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ಬರಿಯೆರೆ ಆಪುಜಿ ಕುಡ್ಲಡ್ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ----Vinoda mamatharai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೪:೦೬, ೧೯ ಜುಲಾಯಿ ೨೦೧೮ (IST)
 • ತುಳು ವಿಕಿತ ರಡ್ಡನೇ ವರ್ಸತ ಲೇಸ್ ಅವೊಡಾತಾ ಅಂಚತರ ಕುಡ್ಲ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ -BHARATHESHA ALASANDEMAJALU (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೮:೨೬, ೨೫ ಜುಲಾಯಿ ೨೦೧೮ (IST)

Tech News: 2018-30[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

೧೫:೧೪, ೨೪ ಜುಲಾಯಿ ೨೦೧೮ (IST)

Tech News: 2018-31[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

೧೯:೩೫, ೩೦ ಜುಲಾಯಿ ೨೦೧೮ (IST)

ತುಳು ಸಂಪಾದಕೆರೆಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊ ಲೈವ್ ಆದ್ ರಡ್ಡ್ ವರ್ಸೊ ಆವೊಂದ್ ಬತ್ತಂಡ್. ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಗ್ ದಿಂಜ ಬೇಲೆಲು ಆವೊಡು. ಅಯಿಟ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‍ಲೆನ್ ಮಲ್ಪುನೆಲಾ ಉಂಡ್. ಈ ಬೇಲೆನ್ ಮಲ್ಪೆರ ನಮ ಕೂಟೊಡ್ದ್ ಒಂತೆ ಸಂಪಾದಕೆರನ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪಾದ್ ಅಕುಲೆಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊ. ಇಂದೆಕ್ ಸಿ.ಐ.ಎಸ್.ದ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪುನಕುಲೆನ್ ಅಕುಲ್ ಕಡಪ್ಪುಡ್ಪೆರ್. ಆಗಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗೊಳ್‍ತ ರಡ್ಡನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾಲನೆ ಸನಿವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಐತಾರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕುಡ್ಲೊಡು ನಡಪ್ಪುಂಡು. ಒಟ್ಟುಗ್ ಎಣ್ಮೊ ದಿನ ಆಪುಂಡು. ನಮ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿದ ತಂಡ ಮಲ್ತ್‍ದ್ ಮಾತ ದಿನೊಲ ಕುಳ್ಳುದ್ ಮಾತ ವಿಸಯೊ ಅರ್ತ ಮಲ್ತೊಂದ್ ನಮಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಬೇಲೆಲೆನ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಆ ತಂಡೊಟ್ ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಒಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾತ್ ಹುಸಾರು ಉಪ್ಪಿನಕುಲು, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದೆತ್ತೊನುಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಆವೊಡು. ದಿಂಜ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತ್‍ದ್ ಈ ತಂಡ ಆವುಂದು ತೋಜುಂಡು-

 1. ಪವನಜ
 2. ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಶೇಣಿ
 3. ವಿಶ್ವನಾಥ ಬದಿಕಾನ
 4. ಭರತೇಶ ಅಳಸಂಡೆಮಜಲು
 5. ರವೀಂದ್ರ
 6. ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೆ.ಟಿ.

ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಗಸ್ಟ್ ೧೧ಗ್ ಸುರು ಆಪುಂಡ್. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನಕುಲು ದಿಂಜ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರ ತಯಾರು ಉಪ್ಪೊಡು. ಮಾತೆರ್ಲೆನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡೂಂದ್ ಯಾನ್ ಗ್ರಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ--Pavanaja (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೨:೫೩, ೨ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೮ (IST)

ಆಗಸ್ಟ್ ೧೧ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರ ಸಿಐಎಸ್‍ಡ್‍ದ್ ಏರ್‍ಲಾ ಬರ್ಪುಜ್ಜೆರ್. ನಮನೇ ಸುರು ಮಲ್ಪುನೆ. ಎಂಕ್ ಗುತ್ತುಪ್ಪುನೆನ್ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪಾಪೆ.--Pavanaja (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೧:೩೩, ೯ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೮ (IST)

Tech News: 2018-32[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

೦೧:೦೯, ೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೮ (IST)

Enabling a helpful feature for Template editors[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

CKoerner (WMF) (talk) ೦೨:೫೮, ೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೮ (IST)

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ರಡ್ಡ್ ವರ್ಸೊತ ಬಗೆಟ್ - ವಿಸೇಸೊ ಕಜ್ಜಕೂಟ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ರಡ್ಡನೆ ವರ್ಸೊ ಆಯಿನೊ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ ಇಸೇಸೊ ಕಜ್ಜಕೂಟ ಮಲ್ತ್‍ದ್ ನಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಲ್ಲುದ್ ಪಾತೆರೊಡ್. ಆಗಸ್ಟ್ ೧೧, ೨೦೧೮ ನೆ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೊಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕುಡ್ಲೊಡ್, ನಮ ಸೇರ್ಕೊ. ಈ ಕೂಟೊಡ್ ನಮ ದುಂಬ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು, ಸಾಲೆಳೆಗ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ದೆತ್ತೊಂಡ್ತ್ ಪೋಪುನೆ ಯೋಜನೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೆ ಮಾತ ಪಾತೆರೊಡ್. ಆಗಸ್ಟ್ ೧೨ಗ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳೊಕ್ಕ್ ಪೋದುದ್ ಹೆಗಡೆರೆನ್ ಪಾತೆರುನ ಬಗೆಕ್ಲ್ ಲಾ ನಮ ಪಾತೆರೊಡ್, ಅಂಚಾದ್ ಮಾತೆರ್ಲಾ ಬಲೆ. --Dhanalakshmi .K. T (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೧:೪೧, ೯ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೮ (IST)

ಕಜ್ಜಕೂಟದ ಪುಟೊ ಮೂಲ್ ಉಂಡು --Dhanalakshmi .K. T (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೪:೦೬, ೧೧ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೮ (IST)

Tech News: 2018-33[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

೨೩:೨೩, ೧೩ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೮ (IST)