ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೀರೆರ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಭಾರತಗ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕನಯೆರೆ ಕೆಲವಾತ್ ವೀರೆರ್ ಅಕ್ಲೆನ ಜೀವನನ್ ಮುಡಿಪಾದ್ ದೀದ್ ಬ್ರಿಟಿಷೆರೆಡ ಲಡಯಿ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ನಮಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕನತ್ ಕೊರ್‍ತೆರ್. ಅಕ್ಲ್‌ನೆಟ್ ಕೆಲವು ಪುದರ್ ಪಂಡ.[೧]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರೆರೆ ಚಿತ್ರೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]