ಇಡೆಡೋಲು/ತೆಂಬರೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಇಡೆಡೋಲು/ತೆಂಬರೆ ಪನ್ಪಿನವು ಒಂಜಿ ದೈವ ನರ್ತನದ ಬೊಟ್ಟುನ ಪಾಣಾರ ನಲಿಕೆ ಜನಾಂಗದ ಚರ್ಮ ವಾದ್ಯ. ಇಟೆಡೋಲು ಮಲ್ಲ ಗಾತ್ರದವೂ, ಎಲ್ಯವು ನಲಿಕೆ ಜನಾಂಗದಕ್ಲೆನ ತೆಂಬರೆ. ಉಂದೆನ್ ಕೆಲವೆರ್ ಟಂಕೆ ಪನ್ಪೆರ್ . ಪಂಬದೆರ್ ದೈವ ಸಂಧಿಗ್ ಬೊಟ್ಟುನ ಪರಿಕರೊ. ಅರಸು ದೈವೊಲೆಗ್ ಪಂಬದೆರ್ ಸಂಧಿಗ್ ಪಟವು ಪನ್ಪಿ ಚರ್ಮದ ವಾದ್ಯ ಪರಿಕರ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಗಾತ್ರೊಡು ಉಂದು ಒಂತೆ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪುಂಡು . ಪಟವು ಪಂಬದೆರ್ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಿ.

ಸಂದರ್ಭೋ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಲಿಕೆದಕ್ಲ್ ,ಪಂಬದೆರ್ ಕೆಲವೊರ ದೈವ ಪಾತ್ರಿಲಾದ್ ದೈವ ಸಾನದ ಎದುರು ಉಂತುದು ತೆಂಬರೆ ಬೊಟ್ಟುದು ಪಾರ್ದನ ಪಂಡೆರ್ಡ ಕೆಲವೊರ ದೈವ ಪಾತ್ರಿಲ್ನ ಪಿರವು ಉಂತುದು ಕುಡೊರಿ ತೆಂಬರೆ ಬೊಟ್ಟುದು ಪಾರ್ದನ ಪನ್ಪುನವುಲ ಉಂಡು.

ಉಪಯೋಗಿಸಪುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತೋಕೂರು ಬಂಡಿ, ಕೊರಗತನಿಯೆ, ಪೂಕರೆ, ಮಾದಿರ, ಆಟಿಕಳೆಂಜೆ ಬುಕ್ಕ ವಿಸೇಸ ಸಂದ್ಭೋಡು ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪುವೇರ್.

ಉಲ್ಲೇಖ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]