ಮಾದಿರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ತುಳುನಾಡ್ದ ಜಾನಪದ ನಲಿಕೆ ಮಾದಿರ. ಈ ನಲಿಕೆನ್ ಪೊಣ್ಜೊವುನಕುಲು ನಡಪಾವೆರ್.

ಪರಸರಣೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳುನಾಡ್ದರ ಪುತ್ತೂರು, ಬಂಟ್ವಾಳ, ಸುಳ್ಯೊ, ಕುಡ್ಲ ಬುಕ್ಕೊ ಕಾರ್ಲಡ್ ನಲಿಕೆ ಜಾತಿಗ್ ಸೇರ್ನಲಕುಲು ಈ ನಲಿಕೆನ್ ನಲಿಪುವೆರ್. ಮಾದರ ಪದೊದ ಅರ್ಥೊ 'ಮಾತೃ' ಪನ್ಪುನ ಪದೊಡುದು ಬತ್ತಿಪ್ಪು. ಅತ್ತಂಡ ಮಾದಿಗ ಪನ್ಪುನ ಜಾತಿವಾಚಕ ಪದೊ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ತೆರಿನ ವಿದ್ವಾಂಸೆರ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಮಾದಿರ ನಲಿಕೆದ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಾದಿರ ನಲಿಕೆಡ್ ರಡ್ಡ್ ಜನೊ ನಲಿಕೆ ಜಾತಿದ ಪೊಣ್ಜೋವುನಕುಲು ಇಪ್ಪುವೆರ್. ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯೊದ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಮಾದಿರ ವೇಷ ಪಾಡುವೆರ್. ಅಂಚ ವೇಷ ಪಾಡ್ನ ಮಾದಿರನ್ ಇಲ್ಲ್ ಇಲ್ಲ್‌ಗ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ತೆಂಬರೆ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಪಾರ್ತನೊ ಪಂಡೊಂದು ನಲಿಪಾವೊಂದು ಪೋಪೆರ್.

ಮಾದಿರ ನಲಿಕೆ ಸಮಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಪರ್ಬೊದ ಅಮಾಸೆದ ಮನತ್ತಾನಿ ನಲಿಕೆ ಪೊಣ್ಜೋವು ಮಾದಿರ ನಲಿಕೆನ್ ನಲಿಪುವಲ್.
  2. ತುಳುನಾಡ್ಡ್ಸ ಜಾಲಾಟೊದ ಸಮಯೊಡು ಮಾದಿರ ನಲಿಕೆ ನಡಪುಂಡು.
  3. ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲಡೆದ ನಾಗಾರಾಧನೆದ ಸಮಯೊಡು ಮಾದಿರ ನಲಿಕೆ ನಡಪುಂಡು.

ಮಾದಿರ ನಲಿಕೆದ ವಿಶೇಷೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಮಾದಿರ ನಲಿಕೆಡ್ ಮಾದಿರಗ್ಲಾನ ಚನ್ನಗ್ಲಾ ಮದಿಮೆದ ಪ್ರಸಂಗೊ ಬರ್ಪುನವು ಹಾಸ್ಯೊಪ್ರಧಾನೊ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು.
  2. ಮಾದಿರ ನಲಿಕೆದಕುಲೆಗ್ ಇಲ್ಲ್ ಇಲ್ಲ್‌ದಕುಲು ಅರಿ, ಬಾರ್, ಧಾನ್ಯೊ, ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪೆರ್.
  3. ಮಾದಿರ ಪ್ರತೀ ವರ್ಸೊಗೊರೊ ನಲಿತೊಂದು ಬರ್ಪಲ್. ಅಂಚಾದ ಇಂದೊಂಜಿ ಆಚರಣೆದೊಟ್ಟುಗೆ ಮನರಂಜನೆಲಾ ಆಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಮಾದಿರ&oldid=102938"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು