ನಾಗಕೋಲ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ನಾಗಕೋಲ ಪಂಡ ಭೂತ ಕೋಲದಂಚನೆ ನಡಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ತುಳುನಾಡ್‌ದ ಕುಂದಾಪುರದಂಚಿ ಪಾಣಾರ ಪನ್ಪಿ ಭೂತ ಕಟ್ಟುನ ಜನಾಂಗದಕುಲು ಪಾಣಾರಾಟ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.ಆ ಪಾಣಾರಾಟೊಡು ನಾಗನಕೋಲ ಒಂಜಿ ಭಾಗೊ.

ಪಾತ್ರಿನ ಯೇಸ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಾಗಪಾತ್ರಿ ಪಟ್ಟೆ ಸೀರೆನ್ ಕಚ್ಚೆ ಪಾಡ್‌ದ್ ಸುತ್ತುನುವೆರ್.ಕೈಕ್ ಮೈಕ್ ಮತ ಗಂಧೊ ಪೂಜೊನುವೆರ್.ಮುಂಡೊಗು ಗಂಧದ ಅಡ್ಡನಾಮ ಪಾಡ್ದ್ ನಡುಕು ಕುಂಕುಮದ ಮಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟುದೀವೊನುವೆರ್.ತರೆಕ್ ಕೆಂಪು ,ಮಂಜಳ್ ,ಕಫ್ಫು ಬಣ್ಣೊ ಕೊರ್ದು ಪಾಳೆಡ್ ಮಲ್ತಿನ ನಾಗ ಜಿಡೆತ ಕಿರೀಟ ಪಾಡೊನುವೆರ್.ಕೈಟ್ ಪಿಂಗಾರ್ ಪತೊಂದು ಉಪ್ಪುವೆರ್.

ಕೋಲದ ಕ್ರಮ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೋಲ ಕಟ್ಟಿನಾಯಗ್ ತಂಬಿಲ ಮಲ್ತಿನ ಪೂಜಾರಿ ಪೂ-ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಕೋರ್ದು ನಾಗಕೋಲ ನಡಪಾದ್ ಕೊರಿಯೆರೆ ಅನುವು ಕೊರ್ಪೆರ್.ಅದಗ ಕೋಲ ಕಟ್ಟಿನಾಯಗ್ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪುಂಡು.ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಪದೊ ಪಂಡ್‌ದ್ ಡೋಲು ಬೊಟ್ಟುವೆರ್,ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬೊಟ್ಟುವೆರ್ ನಾಗದರ್ಶನ ನಡತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೇರ್ದಿತ್ತಿ ಸಭೆಕ್ ಅಭಯೊತ ನುಡಿ ಕೊರ್ದು ಬೂಳ್ಯ ಪಟ್ಟುವೆರ್

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ನಾಗಕೋಲ&oldid=104873"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು