ಬಾಲೆಸಾಂತು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ, ಮರಾಠಿ ನಾಯ್ಕ ಜಾತಿದಕುಲು ಈ ನಲಿಕೆನ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಉಂದು ಮಾಯಿ ತಿಂಗೊಲುಡು ನಡಪುನ ನಲಿಕೆ. ಚೌತಿಡ್ ಪುಣ್ಣಮೆ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುಂಡು.

ಬಾಲೆಸಾಂತು ನಲಿಕೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ತಾಲೊಕುದ ಎಣ್ಮಕಜೆ, ಕೋಡಂದೂರು, ಅಡ್ಯನಡ್ಕ ಕಡೆಟ್ ಮರಾಠಿ ನಾಯ್ಕ ಜಾತಿದಕುಲು ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಂಬೆನ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಬಾಲೆಸಾಂತು ನಲಿಕೆನ್ ನಲಿಪುವೆರ್. ಬಾಲೆಸಾಂತುಗು ದುಂಬು ಪಿರವುಂದು ಏರ್‍ಲಾ ಇದ್ಯಾಂದಿ ಅನಾತೆ. ಅಂಚಾದ್ ಆಲ್ ಶಾರದಾದೇವಿನ ಕೃಪೆ ಅವಕೃಪೆಗ್ ಈಡಾಪಲ್. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆದ ಕತೆ ಬಾಲೆಸಾಂತುಗು ಉಂಡು.

ಬಾಲೆಸಾಂತು ನಲಿಕೆದ ತಯಾರಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಬಾಲೆಸಾಂತು ನಲಿಕೆಡ್ ೧೧ ಅತ್ತಂಡ ಅಯಿಡ್ದ್ ಹೆಚ್ಚ ಜನೊ ಇಪ್ಪೊಲಿ.
 2. ರಡ್ಡ್ ಜನೊ ವಾದ್ಯೊದಕುಲು ಇಪ್ಪುವೆರ್.
 3. ಹಿಮ್ಮೇಲೊಡು ಪದೊ ಪನ್ಪುನಕುಲು ಇಪ್ಪುವೆರ್.
 4. ಪತ್ತೊಂಜಿ ಜನೊ ನಲಿಪುನಕುಲು ಸನ್ಯಾಸಿ, ಪೂಜಾರಿ, ಅಡಿಕುಲು, ಗುರ್ಕಾರೆ, ಮಂಗೆ, ಕೊರಗೆ, ಕೊರಜಿ, ಕೊರಪ್ಪೊಲು, ಬ್ಯಾರಿ, ದಾಸಯ್ಯೆ, ನರ್ಸನ್ನೆ, ಇಂಚ ಬಿನ್ನೊ ವೇಸೊಲೆನ್ ಪಾಡುವೆರ್.
 5. ಒರಿನಕುಲು ಕುಂಟು ತುತ್ತೊಂದು, ಪಾಲೆಗ್ ಬೇಗಟೆ ಅಂಟಾದ್ ಕಿರೀಟೊ ಕಟ್ಟೊಂದು, ಪೂತ ಮಾಲೆ ಪಾಡೊಂದು, ಕೈಟ್ ಸೂಟೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆರ್.
 6. ದೇವೆರೆನ ಅಲಂಕಾರೊಗು ಎಂಜಿರ್‍ದ ಪೂವುನು ಕಟ್ಟೊನುವೆರ್.

ಬಾಲೆಸಾಂತು ನಲಿಕೆದ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ನಲಿಕೆಗ್ ದುಂಬು ಪದೊಪನ್ಪುನಕುಲು ಬಾಲೆಸಾಂತು ಪದೊ ಪನ್ಪೆರ್. ಮರಾಠಿ ಬಾಸೆಡ್ ಶೃಂಗೇರಿಚೆ ಶಿಷ್ಯರಮಿ, ಬಾಲ್‌ಬಾಲ್ಯೊ ಬಾಲೆಸಾಂತು, ಕಾಟ್‌ಮಠೊ ಜೋಗಿರಮಿ, ಬಾಲ್ ಬಾಲ್ಯೊ ಬಾಲೆ ಸಾಂತು ಪನ್ಪೆರ್. ಮೇಲೊಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಬಾಲ್ ಬಾಲ್ಯೋ ಬಾಲೆಸಾಂತು ಪಂಡೊಂದು ಸುತ್ತಾದ್ ಉಂತೊಂದು ನಲಿಪುವೆರ್. ೩ ಸುತ್ತು ನಲಿತ್‍ದ್ ಮಾಂತೆರ್ಲಾ ಒಂಜಿ ಬರಿಟ್ಟ್ ಸಾಲಾದ್ ಉಂತುವೆರ್. ಜಾಲ್‍ಡ್ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟೊಲಿಗೆದ ಮಂಟಪೊ ಪಾಡ್‍ದಿಪ್ಪುವೆರ್. ಒರಿಯೊರಿಯೇ ವೇಸೊದಕುಲು ಮಂಟಪೊಗು ಪೋದ್ ನಲಿಪುವೆರ್.
 2. ಸನ್ಯಾಸಿ, ಪೂಜಾರಿ, ಅಡಿಕುಲು, ಗುರ್ಕಾರೆ, ಮಂಗೆ, ಕೊರಗೆ, ಕೊರಜಿ, ಕೊರಪ್ಪೊಲು, ಬ್ಯಾರಿ, ದಾಸಯ್ಯೆ, ನರ್ಸನ್ನೆ - ಇಂಚ ಮಾಂತ ನಲಿಕೆದಕುಲುಲಾ ಕ್ರಮೊಟ್ಟು ನಲಿತ್‍ದ್ ಗೇಲಿ, ತಮಾಸೆ ಮಾಲ್ಪುವೆರ್. ಅಯಿಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ಮಾಂತ ಯಜಮಾನೆರೆನ ಇಲ್ಲಡೆಗ್ ಪೋದು ಅರಿ, ಬಾರ್, ದುಡ್ಡು ದೆತೊಂದು ಪೋಪೆರ್.

ಬಾಲೆಸಾಂತುದ ಸಮಯೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಬಾಲೆಸಾಂತು ನಲಿಕೆ ತುಳುತ ಮಾಯಿ ತಿಂಗೊಲುದ ಪುಣ್ಣಮೆದಾನಿ ನಡಪ್ಪುಂಡು. ಮಾಯಿತಿಂಗೊಲುಡು ೧೫ದಿನೊ ಈ ನಲಿಕೆ ನಡಪ್ಪುಮಡು.
 2. ಬಾಲೆಸಾಂತು ನಲಿಕೆ ಮುಗಿದ್ ವೇಸೊನು ಊರುದ ಗಡಿಟ್ ಬುಡ್ಪೆರ್. ಗಡಿಸೇರುನಲ್ಪ ಕಾಯೆರ್‍ದ ಮರತ್ತ ಬುಡೊಕು ಪೋದು ಮರಕ್ಕ್ ೩ ಸುತ್ತು ಬತ್ತ್‌ದ್ ವೇಸೊನು ಮರತ್ತ ಬುಡೊಟ್ಟು ಗಿಚ್ಚಾದ್ ದೀಡುವೆರ್.
 3. ಬಾಲೆಸಾಂತು ತಂಡೊದ ಯಜಮಾನೆ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿನ್ ಮಾಂತ ಬಾಲೆಸಾಂತು ನಲಿಕೆದಕ್ಲೆನ ತರೆಕ್ಕ್ ನೇವರ್ತ್‌ದ್ ಮರತ್ತ ಬುಡೊಕ್ಕು ಹಾಕುವೆರ್.[೧]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. http://kanaja.in/?p=52725[dead link]