ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಜುಮಾದಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಜುಮಾದಿ

ಜುಮಾದಿ ದೈವನ್ ಧೂಮಾವತಿ ದೈ‌ವ, ಜುಮಾತಿ, ಜಿಮಾದಿ ಪಂಡ್‌ದ್‌ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದು ರಾಜನ್ ದೈವ.ತುಳುನಾಡ್‌ದ ದೈವಾರಾಧನೆಡ್ ಭಾರಿ ಅಪೂರ್ವವಾಯಿನ ದೈವ. ಧೂ‌ಮ ಪಂಡ್‌ಂಡ ಪುಗೆ, ಆವತಿ ಪಂಡ್‌ಂಡ ಪುಟ್ಟಿದ್‍ದಿನಾರ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ಅರ್ತೊ. ಅಂಚಾದ್ ಧೂಮಾವತಿ ಪಂಡ ಪುಗೆಟ್ಟ್ ಪುಟ್ಟಿದಿನಾಲ್ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ತೊ ಬರ್ಪುಂಡು. ಜುಮಾಯಿ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಭೂಮಿ ರೂಪೊದ ದೈವ ಪನ್ಪೆರ್. ಬಂಟ ಬಲಿ, ಬಂಡಿ ಬಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ದೈವ. ಕುಟುಂಬದ ದೈವವಾದ್, ಗ್ರಾಮದ ದೈವವಾದ್, ಗುತ್ತುದ ದೈವವಾದ್, ಪ್ರಧಾನ ದೈವವಾದ್, ಪರಿವಾರ ದೈವವಾದ್ ತೋಜುದ್ ಬೈದುಂಡು. ಪರವೆರ್, ಪಂಬದೆರ್ ನಲಿಕೆದ ಕಲಾವಿದೆರ್ ಈ ದೈವನ್ ಕಟ್ಟುವೆರ್.

ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ರೂಪೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಪಂಜಿದ ರೂಪ
 • ಪೊಣ್‌ಜೊವ್‌ಲೆನ ರೂಪ
 • ಆಂಜೊಲೆನ ರೂಪ
 • ಅಂಜೊವ್ ಪೊಂಜೊಲೆನ ಒಂಜೇ ರೂಪ

ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ
 • ಮಲೆರಾಯ
 • ಮಲೆರಾಯಿ
 • ಪಂಚ ಜುಮಾದಿ

ಬೇತೆ ಬೇತೆಜಾತಿದ ಪಾತ್ರಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜುಮಾದಿದ ಕತೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಪಾಡ್ದನದ ಪ್ರಕಾರೊಡು

ಕನರಾಡಿ ವಾದಿರಾಜ ಭಟ್ರೆರ್ ಒಟ್ಟುಮಲ್ತಿ ಪಾಡ್ದನದ ರೀತಿಡ್ ಕಲ್ಲಗದ ಬೀಡ್‌ದ ಕಲ್ಯ ಕೊಂಡಾರಿಗೆರ್, ಕಾಪೆ ಕೊಂಡಾರಿಗೆರ್ ಬೀಡ್‌ದ ಪಲವಸ್ತುಲೆನ್ ಕಾಪೆರೆ ದೈವೊನ್ ಕನಯೆರೆ ಪೋಯೆರ್. ಎಣ್ಮುಂದ ಸುದೆಟ್ಟ್ ಜಪ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ನೆಕರೆದಕ್‌‌ಲೆಡ ನಟ್ಟ್‌ದ್ ದೈವನ್ ಕನಯೆರ್. ಬಚ್ಚಿರೆಡ್ ಆಣ್ ರೂಪ ಪೊಣ್ಣ್ ರೂಪ ಬರೆದ್ ಪಿಂಗಾರೊಡ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ‌ಪಿಸ್‌ದ್ ಬತ್ತಿನ ದೈವೊನ್ ಚಾವಡಿದ ಪಡ್ಡಾಯಿಡ್ ನೆಲೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ದುಂಬಾಗ್ ವಿಧಿ ದಾಂತೆ ತಾಂಬ್ರೊದ ಚೊಂಬುಡು ದೈವೊನ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ ಬಾಕಿಮಾರ್ ಕಂಡೊಡು ಕೌಂತ್‌ದ್ ದೀಪೆರ್. ಕಾನದ ಕಾಟೆದಕುಲು ೧೨ ವರ್ಷೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡೊಗ್ ಜತ್ತ್‌ದ್ ಗರ್ಪುನಾಗ ಪಿಕ್ಕಾಸ್‌ಗ್ ಚೆಂಬು ತಿಕ್ಕ್‌ದ್ ದಿಕ್ಕ್ ದೆಸೆಗಾದ್ ದೈವ ರಾವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು.

ದೈವ ಪನ್ಪಿ ಕತೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಜುಮಾದಿ(ಬೀರ)[೧]

ಆದಿಮಾಯೆ ಯಾನ್, ದುರ್ಗಿ, ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿನ ಅಬತಾರ ಯಾನ್. ನಾಲ್ ಕೈ ನಲ್ಪತ್ತರಡ್ಡ್ ಆಯುಧ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಶಕ್ತಿ. ಮಾರಿಯಮ್ಮ, ಮುತ್ತಿಯಮ್ಮ ಧೂಮಾವತಿ ಪನ್ಪಿನ ಪುರಾವು ಎಂಕುಂಡು. ದೂಮ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಧೆ ಮಲ್ತೊಂಡೆ.

ಪಾಡ್ದನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಾಡ್ದನೊ ಊರುಕಟ್ಟುತಂಚ ಬದಲಾಪುಂಡು.

ಆಲುದ್ಧ ತರೆ,ಗೇಣುದ್ಧ ಮಿರೆ,
ಭೂಮಿದ್ದ ನಾಲಾಯಿ ಚಾಚೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಸತ್ಯ,
ಬಾಯಿಡ್ ಮಾಸದ ಮುದ್ಧೆ,
ಸೊಂಟರ್ದ್ ಮಿತ್ತ್ ಪೊಣ್ಣ ರೂಪ,
ಸೊಂಟರ್ದ್ ತಿರ್ತ್ ಆಣ ರೂಪ,
ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣು ಮೆಚ್ಚುನ ರೂಪ
ಜಾಗೆ ಜಾಗೆಡ್ ನಾನಾ ಪುದರ್ ಪುರಾಪು,

ಉಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಸಾವಿರದ ಸತ್ಯಗಳು, ಡಾ. ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್, ಸಿರಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಪುಟ ೧೬೩
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಜುಮಾದಿ&oldid=160641"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು