ಟ್ರೂ ಜೀಸಸ್ ಚರ್ಚ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಟ್ರೂ ಜೀಸಸ್ ಚರ್ಚ್ (True Jesus Church) ಒಂಜಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಸಭೆಯಾದುಂಡು. ಉಂದು ಕ್ರಿ.ಶ.1917 ಟ್ ಚೀನಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೀಜಿಂಗ್ ನಗರೊಡು ಸ್ಥಾಪಿನೆಯಾಂಡ್. ಇತ್ತೆ ನಲ್ಪತ್ತೈನ್ ದೇಶೊಲೆಡ್ ಸುಮಾರ್ 15 ಲಕ್ಷ ಇಂದೆತ ಸದಸ್ಯರುಲ್ಲೆರ್. ಭಾರತೊಡ್ ಈ ಸಭೆ ಕ್ರಿ.ಶ.1932 ಟ್ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಲ್ತ್ ದ್ಂಡ್ ಉಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಪ್ರೊಟಸ್ಟಂಟ್ ಗುಂಪುಗು ಸೇರ್ದಿನ ಸಭೆ ಆದುಂಡು. ಈ ಸಭೆತ್ತ ಸದಸ್ಯೆರ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಈಸ್ಟರ್ ಪರ್ಬೊಲೆದ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುಜೆರ್. ಭಾರತಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಬೆಂಗಳೂರುಡ್ ನೆತ್ತ ಸಭೆ ಕ್ರಿ.ಶ.1977 ರ್ದ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಟ್ರೂ ಜೀಸಸ್ ಚರ್ಚ್’ದ ಪತ್ತ್ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ನಂಬಿಕೆಲು.

  1. ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತೆ
  2. ಪವಿತ್ರ ಬೈಬಲ್
  3. ಮೋಕ್ಷ
  4. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ
  5. ದೀಕ್ಷೆ
  6. ಕಾರ್ ದೆಕ್ಕುನ ವಿಧಿ
  7. ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ
  8. ಇಗರ್ಜಿ
  9. ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು
  10. ಪವಿತ್ರ ಸಮ್ಮಿಲನ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.