ದಡ್ಪಲೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ದಡ್ಪಲೆ

ದಡ್ಪಲೆ ಅತ್ತುಂಡ ದಟೊಲಿ ಉಂದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ದೈ. ಇಂದೆನ್ ದಡ್ಸ್ಂದ್ ಪನ್ಪುನವುಲಾ ಉಂಡು. ಉಡುಪಿದಂಚಿ ನೆಕ್ಕ್ ದಡ್ಡಲ್ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ತೋಟ, ಕಂಡದ ಬರಿಟ್, ಅತ್ತುಂಡ ಜಾಗೆದ ರಕ್ಷಣೆಗ್ ಬೋಡಾದ್ ಬೇಲಿಯಾದ್ ನಡ್ಪೆರ್. ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಜಾತಿಗ್ ಸೇರಿನ ದಡ್ಪಲೆಡ್ ಸುಮಾರ್ 250 ಜಾಸ್ತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಗೆಕುಲು ಉಂಡು. ನೆನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರ್ Agave americana ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಕನ್ನಡಡ್ ಕತ್ತಾಳೆ ಪನ್ಪೆರ್. ಅಮರಿಲಿಡೇಸೀ ಅತ್ತಂಡ ಅಗೇವೇಸೀ ಕುಟುಂಬಗ್ ಸೆರ್ದುಂಡು.[೧]

ದಯಿತ ಪೊಲಬು(ಬಗೆಟ್)[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ದಯಿ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಬೂರ್ನ ಪ್ರದೇಶೊಡು ಬುಲೆವುಂಡು. ಈ ದಯಿತ ಇರೆಕ್ಕುಲು ದಪ್ಪ ಅದ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನೀರ್‌‌ನ್ ಬೂಮಿದ್ ಒಯಿಪುನ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆದ್೦ಡ್. ಇರೆತ ಕೊಡಿಟ್ ಗಟ್ಟಿದ ಮುಳ್ಳು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬೇರ್ ಮಣ್ಣುದ ಆಳಗ್ ಪೋಪುಂಡು. ಈ ದಯಿಕ್ ಇರೆ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಅಯಿತ ಕಂಡೆನೆ ಇರೆತ್ತ ರೂಪ ಪಡೆದುದುಂಡು. ಒರ ಉಂದೆತ್ತ ಮುದೆಲ್‌ಗ್ ನೀರ್ ಬೂರುಂಡ ಅವು ಆಜಿತ್ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಪುಜಿ. ಮರಿಯಾಲಡ್ ದೈ ನಡ್ದ್ ಬುಡುಂಡ ಆಯಿತತಿಗೇ ನೀರ್ ಇಜ್ಜಿಡಲ ಬುಲೆಪುಂಡು. ದಡ್ಪಲೆದ ದೈಕ್ ಒವ್ವೆ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ.

ವಾಣಿಜ್ಯ ಬುಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲೂಕುಡು ದಡ್ಪಲೆ ದೈನ್ ಬುಳೆಪವೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್. ದಡ್ಪಲೆದ ದೈನ್ ಕರಂಬುದ ಜೂಸ್ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಿಶಿನ್‍ಗ್ ಪಾಡ್‍ದ್ ನಾರ್ ದೆಪ್ಪುವೆರ್. ಈ ನಾರ್‌ನ್ ನುಂಗಾದ್ ಮಾರುವೆರ್. ನಾರು ದೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿನ ರಸ ಬೊಕ್ಕ ಚೋಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬರ ಆಪುಂಡು. ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲು ಕುರಿಯರೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಂದು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ನೆತ್ತ ಗೊಬ್ಬರಗ್ಲಾ ಎಡ್ಡೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಡು. ದಡ್ಪಲೆಡ್ ಐವೊರ್ದು 100 ಮುಟ್ಟ ಇರೆಕುಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ದೈಕ್ 100-200 ರೂ. ಆದಾಯ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಉಂದೆನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋಡ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬುಳೆಯಾದ್ ಬುಲೆಪಾವೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್.

ಮರ್ದ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಕಂಜಿ ಕೈಕಂಜಿಲೆಗ್ ಪರೆಂಗಿ ರೋಗ ಬತ್ತುಂಡ ನೆತ್ತ ರಸ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಕೊರ್ಪೆರ್.
  • ದುಂಬು ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಯ ಇಪ್ಪುನಗ ನೆತ್ತ ಮುಳ್ಳುಡ್ ಕೆಬಿ ಕುತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರ್.
  • ಮುಳ್ಳುಡ್ ಮುಂಡೊನು ಚುಚ್ಚುದ್ ಹಚ್ಚೆ, tattoo ಮೈಯಿ ಮುಟ್ಟಾದ್ ಬುಡೊಂದು ಇತ್ತೆರ್.

ಗಳಸುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಉಂದೆರ್ದ್ ನಾರ್, ನೂಲು, ಟಾರ್ಪಲೀನ್, ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್‌, ಕೈ ಚೀಲ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್.
  • ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಪನ್ಪಿನ ದೇಸೊಡು ಉಂದೆತ್ತ ಇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂ ಬುಡ್ಪಿನ ದಂಡ್‌ದ ರಸ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಕುರಿಯರೆ ಬುಡುದು ಒಂತೆ ಅಮಲ್ ಉಪ್ಪುನ ಜ್ಯೂಸ್ ದೆಪ್ಪುವೆರ್ ಅವೆನ್ ಅಕುಲ್ ಪಲ್ಕ್ pulque ಪಂದ್ ಪನ್‌ಪೆರ್. ಅವು ಅಲ್ಪದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾನೀಯ ಆದುಂಡು.
  • ಈ ದಯಿತ ಕಂಡೆನ್ ಕುರಿಯರೆ ಪಾಡ್‌ದ್ ಗಂಗಸರ ದೆಪ್ಪುವೆರ್.
  • ದುಂಬು ದಡ್ಡಲ್ ದ ಇರೆನ್ ಕೊಯ್ದ್ ನೆಲಕ್ಕ್ ಹಾಕ್ ದ್ ದೊಂಬುಗು ನುಂಗಾದ್ ಬಲ್ಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ದೊಂಪ ಪಾಡ್ನಗ ಈ ಬಲ್ಲ್ ನ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್.

Tequila ಪನ್ಪಿನ ಮದ್ಯ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತಿಕುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://archive.org/details/agavesyuccasrela0000iris
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ದಡ್ಪಲೆ&oldid=165840"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು