ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಯ-೩೪

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜು ಬೊಕ್ಕ ಕರಾವಳಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯನ್ ನಡಪ್ಪುನ ರಡ್ಡ್ ದಿನೊತ ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಯ

ಉದ್ದೇಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಗು ಲೇಕನೊ ಪಾಡುನೆ
 • ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಜಾನಪದ

ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ದಿನ: ಫೆಬ್ರವರಿ, ೧೫-೧೬, ೨೦೨೦. ಸನಿಯಾರೊ, ಐತಾರೊ
 • ಪೊರ್ತು: ಬೊಲ್ಪುಗು ೦೯:೦೦ ಡ್ದ್ ಬಯ್ಯ ೪:೩೦ ಮುಟ್ಟ
 • ಜಾಗೆ : ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್, ಕುಡ್ಲ.

ಸಂಘಟಕೆರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ವಿಕಿವಿಮೆನ್ ಮಂಗಳೂರು
 2. ಕರಾವಳಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯನ್
 3. ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್, ಕುಡ್ಲ

ಪಾಲ್ ದೆತೊನಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. --Adithi Nayak (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೪:೪೪, ೧೫ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೦ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 2. --Shailaup (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೪:೩೫, ೧೫ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೦ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 3. --Babitha managalore (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೪:೩೧, ೧೫ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೦ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 4. --Usha Nayak (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೪:೪೪, ೧೫ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೦ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 5. --Anasuya Bhagavath (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೪:೪೬, ೧೫ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೦ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 6. --Jitheshjs 2504 (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೪:೪೯, ೧೫ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೦ (IST)ಮೂಕಾಂಬಿ ಗುಳಿಗ[ಉತ್ತರೊ]
 7. --Bhoomishetty (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೪:೪೯, ೧೫ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೦ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 8. --Keerthi Alva (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೪:೫೧, ೧೫ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೦ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 9. --Kishorekumarrai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೪:೫೬, ೧೫ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೦ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 10. --Kavitha G. Kana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೫:೦೨, ೧೫ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೦ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 11. --Shetty smitha (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೦:೩೦, ೧೬ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೦ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 12. --DeepikaSherigar (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೧:೦೧, ೧೬ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೦ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 13. __Vishwanatha Badikana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೧:೫೫, ೧೬ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೦ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 14. --Shrividya A (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೨೬, ೧೬ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೦ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 15. ----Boodeppasp (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೨೭, ೧೬ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೦ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 16. --T Archana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೨೭, ೧೬ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೦ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 17. --Roja chouhan (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೩:೧೭, ೧೬ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೦ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 18. --T.shilpa kalkur (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೩:೧೮, ೧೬ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೦ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 19. --Maithri k.v (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೩:೨೦, ೧೬ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೦ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 20. --Anushreetg (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೩:೨೧, ೧೬ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೦ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 21. --Rao Deepthi (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೩:೨೩, ೧೬ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೦ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 22. Sushan Roy (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೩:೨೬, ೧೬ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೦ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 23. --H Vignesh Devadiga (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೩:೨೮, ೧೬ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೦ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 24. --Akshatha Acharya (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೩:೩೦, ೧೬ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೦ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 25. --Vinoda mamatharai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೫:೫೬, ೧೬ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೦ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 26. --Anvith Shenoy (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೩:೩೫, ೧೬ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೦ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 27. --Nishmitha.u (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೪:೧೭, ೧೬ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೦ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 28. --Apoorva shriyan (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೪:೧೯, ೧೬ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೦ (IST)[ಉತ್ತರೊ]