ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಲೇಸ್‍ಲು ೨

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಲೇಸ್ ರಡ್ಡ್

ಉಂದು ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊದ ಬಗೆಟ್ ನಡಪುನ ರಡ್ಡನೆದ ಲೇಸ್.

ಲೇಸ್‌ದ ಇವರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಲೇಸ್‌ದ ಬಿನ್ನೆರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಡಾ. ಯು.ಬಿ.ಪವನಜೆರ್ ಈ ಲೇಸ್‍ನ್ ನಡಪಾದ್ ದುಂಬು ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ನಡಪೊಡಾಯಿನ ಬೇಲೆದ ಬಗೆಟ್ ಸಾದಿ ತೋಜಾವೆರ್.

ಲೇಸ್‌ದ ಜಾಗೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಲೇಸ್ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು.

ಲೇಸ್‌ದ ಪೊರ್ತು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ತಾರೀಕ್ ೦೯ ಜೂನ್, ೨೦೧೬ನೆದಾನಿ ಗುರುವಾರ ಬಯ್ಯ ೪ ಗಂಟೆಗ್

ಲೇಸ್‌ದ ಉದ್ದೇಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊನ್ ಇನ್‍ಕ್ಯೂಬೆಟರ್ ಡ್ದ್ ಪಿದಯಿ ಕೊನರುನ ನಿಲೆಟ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೊ. ಅಯಿತ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರೊಡು.
 • ಜೂನ್ ೧೦ ಕ್ಕ್ ನಡಪುನ ಕಜ್ಜಕೂಟೊದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರೊಲಿ.

ಲೇಸ್‍ಡ್ ಪಾಲ್ ದೆತೊನ್‍ನಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. --Vishwanatha Badikana (talk) 09:58, 6 June 2016 (UTC)
 2. --ಪವನಜ (talk) 10:45, 6 June 2016 (UTC)
 3. --Kishorekumarrai (talk) 09:48, 9 June 2016 (UTC)
 4. --Thimmappavk (talk) 10:55, 9 June 2016 (UTC)
 5. --NITHIN BALEPUNI (talk) 10:58, 9 June 2016 (UTC)
 6. --BENET G AMANNA (talk) 10:08, 9 June 2016 (UTC)
 7. --Preetham Kundar (talk) 10:11, 9 June 2016 (UTC)#
 8. --Babitha managalore (talk) 11:49, 9 June 2016 (UTC)
 9. --Sukhalakshi Y Suvarna (talk) 11:57, 9 June 2016 (UTC)
 10. --Lokesha kunchadka (talk) 12:00, 9 June 2016 (UTC)
 11. --Vamana Nandavara (talk) 12:04, 9 June 2016 (UTC)
 12. --Saigeethahegde (talk) 12:06, 9 June 2016 (UTC)
 13. --V K Yadav1773 (talk) 12:17, 9 June 2016 (UTC)
 14. --Yashoda Kudla (talk) 13:27, 9 June 2016 (UTC)
 15. ----Vinoda mamatharai (talk) 09:05, 10 June 2016 (UTC)

ಲೇಸ್‍ಡ್ ಪಾಲ್ ದೆತೊನೆರೆ ಆವಂದಿನಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಲೇಸ್‍ದ ಚಿತ್ರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]