ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ವಿ.ಕೃ.ಗೋಕಾಕ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ವಿನಾಯಕ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಕಾಕ್
ವಿನಾಯಕ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಕಾಕ್
ವಿನಾಯಕ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಕಾಕ್
ಪುಟ್ಟಿನ ಊರು೧೯೦೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೯
ಸವಣೂರು, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ
ಸೈತಿನ ದಿನೊ೧೯೯೨ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೮
ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ
ಬೇಲೆಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕೆರ್, ಸಾಹಿತಿ
ದೇಸೊಭಾರತೊ

ದಸ್ಕತ್


ವಿನಾಯಕ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಕಾಕ್ ಕನ್ನಡೊಗು ಐನನೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠೊ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ್ ೧೯೯೧ಡ್ ಕೊನತ್ ಕೊರ್‌ನಾರ್. ಇಂಬೆರ್ ಕನ್ನಡೊದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕವಿ, ಪಂಡಿತೆರಾದಿತ್ತೆರ್. ಕನ್ನಡೊ-ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಾಸೆಲೆಡ್ ಸಮಾನ ಪ್ರಭುತ್ವೊ ಪಡೆಯಿನ ಆರ್ ಜೀವಿತ ಕಾಲೊಡು ಒರಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಸಾಹಿತಿಗ್ ತಿಕೊಡಾಯಿನ ಮಾಂತ ಸಿದ್ಧಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಲೆನ್‍ಲಾ ಪಡೆಯೆರ್. ಗೋಕಾಕೆರ್ ಇಂದೆಕ್ ದುಂಬೆ ಭಾರತೀಯೊ ಜ್ಞಾನಪೀಠೊ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆರಾದಿತ್ತೆರ್.[೧]

 1. ವಿನಾಯಕ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಗೋಕಾಕೆರ್ ೧೯೦೯ಡ್ ಅಗಸ್ಟ್.೯ದ ಆನಿ ಅವಿಭಜಿತೊ ಧಾರವಾಡೊ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸವಣೂರುಡು ಪುಟ್ಟಿಯೆರ್. ಆರೆನ ಅಮ್ಮೆರ್ ಕೃಷ್ಣರಾಯೆರ್ ವಕೀಲರಾದಿತ್ತೆರ್. ವಿನಾಯಕೆರ್ ಹುಟ್ಟಿನ ಕಾಲೊಗು ಸವಣೂರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾನೊ ಆದಿತ್ತ್‌ಂಡ್. ಅವು ಒರಿ ನವಾಬನ ಆಡಳಿತೊಡು ಇತ್ತ್ಂಡ್.[೨]
ಗೋಕಾಕೆರೆ ಸಹಿ
 • ಬದುಕ್‍ದಿಪ್ಪುನಗ ಕನ್ನಡೊದ ಕೀರ್ತಿಪತಾಕೆನ್ ದೇಸೊದ ಉಳಯಿ ಪಿದಯಿ ರಾಪಯಿನ ಗೋಕಾಕೆರ್ ೧೯೯೨ನೆ ಎಪ್ರಿಲ್.೨೮ದಾನಿ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಮುಂಬಯಿಡ್ ತೀರ್‍ಯೆರ್.

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸೊ ಬುಕ್ಕೊ ಸಾಧನೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 1. ವಿನಾಯಕೆರ್‍ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸೊ ಧಾರವಾಡೊದ ಸವಣೂರುಡು ನಡತ್ತ್ಂಡ್. ಇಂಚ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸೆದ ಸಲುವಾದ್ ಧಾರವಾಡೊಡು ಇಪ್ಪುನಗ ಆರೆಗ್ ಕನ್ನಡೊದ ವರಕವಿ ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆರೆನ ಸಂಪರ್ಕೊ ಒದಗ್‍ದ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಗೋಕಾಕೆರ್ ಸಾಹಿತ್ಯೊ ಕೃಷಿನ್ ಬೇಂದ್ರೆಯೆರೆನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೊ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹೊಡು ದುಂಬರಿತೆರ್. ಬೇಂದ್ರೆ ಆರೆನ ಕಾವ್ಯೊ ಗುರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕೆರ್ ಆದಿತ್ತೆರ್ಂದ್ ಗೋಕಾಕೆರೆ ಪಂಡೊಂದೆರ್.
 2. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಷಯೊಡು ಎಂ.ಎ. ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ ಒಂಜನೆ ದರ್ಜೆಡ್ ಪಾಸಾಯಿನ ಗೋಕಾಕೆರ್ ಪುಣೆದ ಫರ್ಗ್ಯೂಸನ್ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕೆರೆ ಹುದ್ದೆಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಆಯೆರ್. ಆರೆನ ವೃತ್ತಿಡ್ ಆರ್ ಪೂರ್ತಿಯಾದ್ ತೊಡಗೊಂಡೆರ್. ಇಂದೆನ ಫಲವಾದ್ ಕನ್ನಡೊದ ನೆಲತ ಮರಾಠಿದ ಜವನೆರೆನ್ ಆರೆನ ಕಡೆಕ್ ಒಯ್ತೊಂಡೆರ್. ಇಂಬೆರೆನ ತರಗತಿಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಲೇಜಿದ ಜೋಕ್ಲು ಪಾಠೊ ಕೇನ್ಯರೆ ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್‍ಗೆ.
 3. ಫರ್ಗ್ಯೂಸನ್ ಕಾಲೇಜಿದ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗೊ ಇಂಬೆರೆಗ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸೊಗುಂದು ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯೊಗು ಕಡಪುಡುಂಡು.
 4. ಗೋಕಾಕೆರ್ ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್‌ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯೊನು ಓದ್ಯೆರ್. ಪರೀಕ್ಷೆನ್ ಒಂಜನೆ ದರ್ಜೆಡ್ ಪಾಸ್ ಮಾಲ್ತಿನ ಸುರೂತ ಭಾರತೀಯೆರ್ ಪನ್ಪಿ ಕೀರ್ತಿಗ್ ಪಾತ್ರೆರಾಯೆರ್.
 5. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‍ಡ್ದ್ ಪಿರ ಬನ್ನಗ ಸಾಂಗ್ಲಿದ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ಡನ್ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲೆರೆ ಹುದ್ದೆ ಕಾತೊಂದಿತ್ತ್‌ಂಡ್. ಅಯಿಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ಆರ್ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಾಯಿನ ಉಪಕುಲಪತಿ ಹುದ್ದೆಗ್ ಏರಿಯೆರ್.
 6. ಆರ್ ಸಾಂಗ್ಲಿದ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್‌ಡನ್ ಕಾಲೇಜ್, ಪುಣೆದ ಫರ್ಗೂಸನ್ ಕಾಲೇಜ್, ವೀಸನಗರೊದ ಕಾಲೇಜ್, ಕೊಲ್ಲಾಪುರೊದ ರಾಜಾರಾಮ ಕಾಲೇಜ್, ಧಾರವಾಡೊದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜ್, ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯೊ, ಹೈದರಾಬಾದ್‍ಡಿಪ್ಪುನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬುಕ್ಕೊ ವಿದೇಶೀ ಬಾಸೆಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸಿಮ್ಲಾಡಿಪ್ಪಪುನ ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನೊ ಸಂಸ್ಥೆ -ಇಂಚ ಬೇತೆಬೇತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡ್ ಸೇವೆ ಸಂದಾದೆರ್.
 7. ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯೊ ಬುಕ್ಕೊ ಶ್ರೀಸತ್ಯಸಾಯಿ ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನೊ ಸಂಸ್ಥೆದ ಉಪಕುಲಪತಿ ಆದಿತ್ತೆರ್.
 8. ಜಪಾನ್, ಅಮೆರಿಕ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ಗ್ರೀಸ್, ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕ ಇಂಚಿತ್ತಿ ದೇಸೊಗು ಭಾರತೊದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿಯಾದ್ ಪೋದ್ ಬತ್ತೆರ್.

ಬೂಕುಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಿ.ಕೃ. ಗೋಕಾಕೆರ್ ಕನ್ನಡೊ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರಡ್ಡ್ ಬಾಸೆಲೆಡ್ ಬೂಕುಲೆನ್ ಬರೆತೆರ್. ಮುಪ್ಪಡ್ದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೂಕುಲೆನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ಡ್ ಬರೆತೆರ್.

ಕಾವ್ಯೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 1. "ಕಲೋಪಾಸಕರು".
 2. "ಸಮುದ್ರ ಗೀತೆಗಳು".
 3. "ಸಮುದ್ರದಾಚೆಯಿಂದ"
 4. "ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವೀ"

ಕಾದಂಬರಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 1. "ಸಮರಸವೇ ಜೀವನ"
 1. "ಜನನಾಯಕ"

ಮಹಾಕಾವ್ಯೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 1. "ಭಾರತ ಸಿಂಧು ರಶ್ಮಿ" - ಪದ್ರಾಡ್ ಖಂಡೊ, ಮುಪ್ಪತ್ತ ರಡ್ಡ್ ಸಾವಿರ ಸಾಲ್‍ಲೆ ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯೊ ಋಗ್ವೇದೊ ಕಾಲೊದ ಜನಜೀವನೊನು ಕುರಿರಾಯಿನವು. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೆ ಈ ಕಾವ್ಯೊದ ನಾಯಕೆ.

ಗೌರವೊಲು ಬುಕ್ಕೊ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 1. ಬಳ್ಳಾರಿಡ್ ೧೯೫೮ಡ್ ನಡತ್ತ್‌ನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನೊದ ಗುರ್ಕಾರೆರಾದಿತ್ತೆರ್.
 2. [೧೯೬೭ಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯೊ ಬುಕ್ಕೊ ೧೯೭೯ಡ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಒದ ಫೆಸಿಫಿಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯೊಗುಲು ಆರೆಗ್ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಕೊರ್‌ದ್ ಗೌರವಿಸಾದ್ಂಡ್.
 3. *ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರೊದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತ್ಂಡ್.
 4. ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯೊ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ ಪದವಿ ಬುಕ್ಕೊ ಜ್ಞಾನಪೀಠೊ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರೊ ಪದವಿ ಉಂದು ರಡ್ಡಲ ಒರಿಯೆ ಕನ್ನಡಿಗಗ್ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ಸಂದ್‍ನ ಗೌರವೊ.
 5. ಆರೆನ ಬೂಕು "ಭಾರತ ಸಿಂಧು ರಶ್ಮಿ"ಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯೊ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನೊದ ರಾಜಾಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬುಕ್ಕೊ ಐ.ಬಿ.ಎಚ್. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಂಡ್.
 6. ಗೋಕಾಕೆರೆ "ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವೀ" ಕವನೊ ಸಂಕಲನೊಗು ೧೯೬೦ಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯೊ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತ್ಂಡ್.
 7. ಗೋಕಾಕೆರೆಗ್ ಜ್ಞಾನಪೀಠೊ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ್ ಆರೆನ ಒವ್ವೇ ಬೂಕುದ ಪುದರ್ ಪನಂದೆ ಕೊರಿಯೆರ್. ಆಂಡ ಆರೆನ "ಭಾರತ ಸಿಂಧು ರಶ್ಮಿ"ಗ್ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತ್ಂಡ್ಂದ್ ಭಾವಿಸದೆರ್.

ಗೋಕಾಕ್ ವರದಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗೋಕಾಕೆರೇ ಸ್ವತೊ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ನಡೊ ಪರ ಚಳುವಳಿಲೆಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆದ್ ಜನೊಕ್ಲೆನ್ ಎಚ್ಚರಿಸದೆರ್. ಅಂಚನೆ "ಗೋಕಾಕ್ ವರದಿ"ಡ್ ಕನ್ನಡೊಗು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣೊಡು ಸಲ್ಲೊಡಾಯಿನ ನ್ಯಾಯಯುತ ಸ್ಥಾನೊ ದೆತ್‍ದ್ ಕೊರಿಯೆರ್. ಈ ರಡ್ಡ್ ಕೆಲಸೊಗಾತ್ರೊ ಕನ್ನಡೊದ ಜನತೆ ಗೋಕಾಕೆರೆನ್ ಏಪೊಲಾ ಗೌರವೊ, ಕೃತಜ್ಞತೆಡ್ ನೆಂಪು ಮಾಲ್ಪುಪವೆರ್.

ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]