ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಸದಾ ಪುಷ್ಪ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಬೊಲ್ದು ಸದಾ ಪುಷ್ಪ
ಸದಾ ಪುಷ್ಪ

ಸದಾಪುಷ್ಪ ಪಂಡ ಪೂ ಅಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಯಿ .ಈ ದಯಿಟ್ ಪೂ ಆಯೆರೆ ಸುರು ಆಯಿಬೊಕ್ಕ ದಿನಾಲ ಪೂ ಆವೋಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಈ ದಯಿಕ್ ನಿತ್ಯ ಪುಷ್ಪ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಈ ದಯಿನ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ್‌ದ ಕೈತಲ್ದ ಬಿತ್ತ್‌ಲ್‍ಡ್ ಪೊರ್ಲುಗು ಬೋಡಾದ್ ಅಂಚನೆ ಮರ್ದ್‌ದ ಉಪಯೋಗೊಗಾತ್ರ ಬುಳೆಪಾವೆರ್.

ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಸಸ್ಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರ್ - ಕ್ಯಾತರೊಂತಸ್ ರೊಸಸ್
 • ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪುದರ್ - ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಪೆರಿವಿಂಕಲ್
 • ಹಿಂದಿ ಪುದರ್ - ಸದಾಬಹಾರ್
 • ಕನ್ನಡ - ಕಾಶಿಕಣಗಿಲೆ , ಅನಂತ ಪುಷ್ಪ, ಸದಾಪುಷ್ಪ
 • ತುಳು - ಸದಾಪುಷ್ಪ, ನಿತ್ಯ ಪುಷ್ಪ

ದಯಿತ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲಬು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸದಾಪುಷ್ಪದ ದಯಿ ೨ಡ್ದ್ ೩ ಫೀಟ್‍ದಾತ್ ಎತ್ತರ ಬಳಪುಂಡು.ಮಸ್ತ್ ಗೆಲ್ಲ್‌ಲ್ ಇತ್ತ್‌‍‌‍ದ್ ಪುದೆಲ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಳಪುಂಡು.ಸೂರ್ಯನ ಬೊಲ್ಪು ,ನೀರ್ ,ಗಾಳಿ ಈ ದಯಿತ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್ ಅಗತ್ಯವಾದುಂಡು. ದಯಿತ ಬಿತ್ತ್ ಬೂರ್‌ದ್ ತನ್ನಾತೆಗೆ ದಯಿ ಕೊಡಿಪುಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ಪಚ್ಚೆ ಬಣ್ಣದ ಉರುಟಾದ್ ತೆತ್ತಿದ ಆಕಾರದ ಇರೆಕುಲು ಇತ್ತ್‌ದ್ ಗೊಂಚಲಾದ್ ಪೂ ಆಪುಂಡು .ಸದಾಪುಷ್ಪದ ದಯಿಟ್ ೨ ವಿಧ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದು ಬಣ್ಣದ ಪೂ ಆಪಿನ ದಯಿ ನನೊಂಜಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಪೂ ಆಪಿನ ದಯಿ .ರಡ್ಡ್ ಬಗೆತ ದಯಿಕುಲು ಮರ್ದ್‌ದ ಉಪಯೋಗೊಗು ಬೋಡಾಪುಂಡು.[೧]

ಮರ್ದ್‌ದ ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ

ಸದಾಪುಷ್ಪದ ದಯಿತ ಬೇರ್‌ನ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ದೆಕ್ಕ್‌ದ ಲುಂಗಾದ್ [೨]ಪುಡಿ ಮಲ್ತ್ ದೀದ್ ಬೋಡಾನಗ ಅರ್ಧ ಗ್ರಾಮ್ ಪೊಡಿಕ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ತೊಡ್ಡೆನೈ ಬೆರಸದ್ ಬೊಲ್ಪುಗು ಖಾಲಿ ಬಂಜಿಗ್ ಅಂಚನೆ ರಾತ್ರೆ ವನಸ್ಸ್‌ಗ್ ದುಂಬು ದೆತೊಂಡ ಮಧುಮೇಹ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.ಅತ್ತ್ಂಡ ಈ ದಯಿತ ಪೂ ಅತ್ತ್ಂಡ ಇರೆ‍ನ್ ಬೊಲ್ಪುಗು ಖಾಲಿ ಬಂಜಿಗ್ ಅಗಿದ್ ತಿಂದ್ಂಡ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.

 • ನೆತ್ತೆರ್ದ ಒತ್ತಡ (ಬಿಪಿ,ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್)

ಸದಾಪುಷ್ಪ ದಯಿತ ೪-೫ ಇರೆ‍ನ್ ದೆತೊಂದು ರಸ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ೨-೩ ಎಮ್ ಲ್‌ದಾತ್ ಬೊಲ್ಪುಗು ಖಾಲಿ ಬಂಜಿಗ್ ಅಂಚನೆ ರಾತ್ರೆ ಜೆಪ್ಪುನಗ ಪರ್ಂಡ ಬಿಪಿ,ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.

 • ಗಾಯ,ಕಜ್ಜಿಲು

ಸದಾಪುಷ್ಪ ದಯಿತ ಇರೆ‍ನ್ ದೆತೊಂದು ಅರೆತ್‌ದ್ ಅವೆನ್ ಗಾಯೊಲೆಗ್, ಕಜ್ಜಿಲೆಗ್ ದಿನೊಟು ೨-೩ ಪೂಜಿಂಡ ಗಾಯ,ಕಜ್ಜಿಲು ಬೇಕೊನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.

 • ಋತು ಸಮಸ್ಯೆ

ಪೊಂಜೊಲೆನ ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಯೊಡು ಋತು ಸ್ರಾವ ಮಿತಿಡ್ದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತ್ಂಡ ಸದಾಪುಷ್ಪ ದಯಿತ ೫-೬ ಇರೆ‍ನ್ ದೆತೊಂದು ಅವೆನ್ ೨ ಲೋಟೆ ನೀರ್ಡ್ ಪೊರ್ಲು ಕೊದಿಪಾದ್ ಪರ್ಂಡ ಋತು ಸ್ರಾವದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.

 • ಮೂಂಕುಡೆ ನೆತ್ತೆರ್

ಸದಾಪುಷ್ಪದ ಮುಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಪೂತ ಮುಕ್ಕೆದ ರಸ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಮೂಂಕುಗು ಪಾಡ್ಂಡ ಮೂಂಕುಡೆ ನೆತ್ತೆರ್ ಬರ್ಪುನ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.

 • ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟೊಲು ತುಚ್ಚಿನಗ

ಪುರಿ ತಾಗ್‌ದ್ ಮೈ ಕೆಂಪಾದ್ ದಡಾರ ಬತ್ತಿತ್ತ್ಂಡ ಸದಾಪುಷ್ಪ ದಯಿತ ಇರೆತ ರಸ ಪೂಜಿಂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.

 • ಕ್ಯಾನ್ಸರ್

ಸದಾಪುಷ್ಪದ ಬೇರ್‌ನ್ ಲುಂಗಾದ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ್ ದೀದ್ ಬೋಡಾನಗ ಈ ಪೊಡಿತೊಟ್ಟುಗು ಸದಾಪುಷ್ಪದ ಇರೆನ್ ನೀರ್‌ಡ್ ಕೊದಿಪಾದ್ ಅರಿತ್‌ದ್ ದಿನಲ ಪರ್ಂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.ಉಂದೆಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಆಂಟಿ ಅಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಣತ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪುಂಡು.

 • ಮುದ್ವನ್

ಸದಾಪುಷ್ಪದ ಇರೆನ್ ಲುಂಗಾದ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ್ ದೀದ್ ಬೋಡಾನಗ ಈ ಪೊಡಿತೊಟ್ಟು ಬೇವುದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್‍ದ ಪೊಡಿನ್ ನೀರ್ಡ್ ಬೆರೆಸದ್ ಮೋನೆಗ್ ಪೂಜಿದ್ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕರಿದ್ ದೆಕ್ಕೊಡು .ಇಂಚ ದಿನಲ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಮೋನೆದ ಮುದ್ವನ್,ಕಲೆ ಪೂರಾ ಕಡಿಮೆಯಾದ್ ಮೋನೆ ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು.

 • ನಿದ್ರೆದ ಸಮಸ್ಯೆ

ಸದಾಪುಷ್ಪ ದಯಿತ ಪೂ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆತ ರಸೊನು ದಿನ ನಿತ್ಯ ದೆತ್ತೊಂಡ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ್ ನಿದ್ರೆ ಸರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸ್‌ದ ಉದಾಸೀನ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.ಅಂಚನೆ ಆತಂಕ ,ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. https://www.m.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-637/madagascar-periwinkle
 2. https://www.healthbenefitstimes.com/madagascar-periwinkle/

ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ…