ಆಗ್ನೆಯೊ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಪದಿನಾಜಿ ದಿಕ್ಕುಲು
ಪದಿನಾಜಿ ದಿಕ್ಕುಲು
ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಗುಲಾಬಿ ( ಪುದರುಲು ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಡ್ )
ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಗುಲಾಬಿ ( ಪುದರುಲು ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಡ್ )

ಆಗ್ನೆಯೊ (ಆಗ್ನೇಯೊ,ಆಗ್ನೇಯ, South-east, SE, S 45° E) ಇನ್ನಗ ಮೂಡಾಯಿ (ಪೂರ್ವ) ಬೊಕ ತೆಂಕಾಯಿ( ದಕ್ಷಿಣ) ದಿಕ್ಕುಲೆನ ಸರಿಯಾದ್ ನಡುಟು- ಇನ್ನಗ ರಡ್ಡು ದಿಕ್ಕುಲೆನ ೪೫ ಡಿಗ್ರಿ ನಡುಟು - ವಿಭಾಜಕವಾದ್ ಉಪ್ಪುನ ದಿಕ್ಕು.

ವಾಸ್ತು ಮಹತ್ವ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಂಮ ಪುರಾಣ ಕತೆಕುಲೆನ ಪ್ರಕಾರ ಉಂದು ಅಗ್ನಿನ - ಆಯ ಇಜಿಂಡ ದಿಕ್ಕು. ಭಾರತೊಡು ಪ್ರಾಚೀನಕಾಲೊಡು ಪ್ರಚಲಿತವಾದಿತ್ತಿನ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಅಗ್ನೆಯ ಇನ್ನಗ ಅಗ್ನಿನ ದಿಕ್ಕುಡು ಇಲ್ಲ್-ಕಟ್ಟೋಣೊಲೆಡ್ ಅಟಿಲ್ದ ಕೋಣೆ ಉಪ್ಪೊಡು. ಇಂಚ ದುಂಬುದಕುಲು ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕುಗು ಮಹತ್ವ ಕೊರೊಂದಿತ್ತರ್.

ದಿಶೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದಿಕ್ಕುಲೆಗ್ ದಿಶೆ ಇನ್ಪಿನ ಪುದರುಲಾ ಉಂಡು. ತುಳು ನುಡಿಗಟ್ಟು- ಗಾದೆಪಾತೆರ: " ಆಯೆ ದಿಕ್ಕ್ ದಿಶೆ ದಾಂತಿನಾಯೆ" ಬೊಕ " ಆಯಗ್ ಎಡ್ಡೆ ದಿಸೆ ಲಕ್'ದ್ಂಡ್" ಇನ್ಪಿನ ಪಾತೆರೊಲೆಡ್ "ದಿಶೆ"(ದಿಸೆ) ಪದಪ್ರಯೋಗ ಉಪ್ಪುನೆನ್ ತೂವೊಲಿ. ಈ ಶಬ್ಧ ಸಂಸ್ಕೃತ, ಕನ್ನಡ ಬೊಕ ಬೇತೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಲೆಡ್'ಲಾ ಉಂಡು.

ಗುರುತು ಮಲ್ಪುನು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆಗ್ನೆಯೊ ದಿಕ್ಕುನು ಗುರುತು ಮಲ್ಪುನು ಎಂಚ?

ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರುತು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜನಸಾಮಾನ್ಯೆರೆಗ್ ಸೂರ್ಯೆ ಮೂಡುನ ದಿಕ್ಕು ಮೂಡಾಯಿ (ಪೂರ್ವ) ಇಂದ್'ದ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಮೂಡಾಯಿ ದಿಕ್ಕುಗು ಮೋಣೆ ಪಾಡ್ದ್ ಉಂತುಂಡ, ಮೂಂಕುದ ನೇರೊಗು ಬಲತ್ತ್'ಗ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆಪಿನವೆ ಆಗ್ನೆಯೊ ದಿಕ್ಕ್.

ಆಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ದಿಕ್ಸೂಚಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆಯಸ್ಕಾಂತ ಆಧಾರಿತ ದಿಕ್ಸೂಚಿ (Magnetic compass- ಕಂಪಾಸ್ ) ಬಳಕೆ ಮಲ್ತ್'ದ್ ಆಗ್ನೆಯೊ ದಿಕ್ಕುನು ದಿಂಜ ನಿಖರವಾದ್ ತೋಜಾವರೆ ಆಪುಂಡು. ದಿಕ್ಸೂಚಿಡ್ ಆಯಸ್ಕಾಂತದ ಸಪೂರ ಪಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆಯಸ್ಕಾಂತ ಪಟ್ಟಿದ ಸಹಜ ಗುಣ ಇನ್ನಗ ಅವೆನ್ ನೇಲಾಂಡ ಅವು ಬಡಕಾಯಿ -ತೆಂಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕುಗು ಸಮನಾದ್ ತಿರುಗುದ್ ಉಂತುಂಡು. ದಿಕ್ಸೂಚಿಲೆಡ್ ಆಯಸ್ಕಾಂತ ಪಟ್ಟಿ ಬಡಕಾಯಿ ತೋಜಾವುನೆನ್ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣೊಡು ಬೊಕ N ಇಂದ್ ಬರೆದ್ ಗುರುತು ಮಲ್ತ್'ದುಪ್ಪುವೆರ್. ದಿಕ್ಸೂಚಿದ ಉರುಟುದ ಫಲಕೊಡು 0 ಡಿಗ್ರಿರ್ದ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರೊಡು ( ಗಡಿಯಾರ ತಿರುಗುನಂಚ -clockwise) ಸಮಾನ ಭಾಜಕ ಗುರುತುಲೆನ್ ಮಲ್ತ್'ದುಪ್ಪುವೆರ್. ದಿಕ್ಸೂಚಿದ ಬಡಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕು ನಂಮ ಭೂಮಿದ ಬಡಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕುಗು ಒಂದುನ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್'ದ್ ಉಂತಿಯರ್ಡ ಬಡಕಾಯಿದ 0 ಡಿಗ್ರಿರ್ದ್ 135 ಡಿಗ್ರಿ ಆಪಿನ ದಿಕ್ಕೇ ಆಗ್ನೆಯೊ.

ಉಂದೆನ್ಲಾ ತೂಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]