ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಎಕ್ಕಮಲೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಎಕ್ಕಮಲೆ
ಬೊಲ್ದು ಎಕ್ಕ

ಎಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮರ್ದ್‌ದ ದಯಿ.ಎಕ್ಕದ ದಯಿನ್ ಅರ್ಕ ಅತ್ತ್ಂಡ ದೇವರೇಖಾ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.ಎಕ್ಕದ ದಯಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಅಂತರ್ಜಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಗುವೆಲ್ ತೊಡ್ಂಡ ಎಡ್ಡೆ ನೀರ್ ತಿಕ್ಕುಂಡುಗೆ ಅವು ಇಲ್ಲ್ ಕಟ್ಯೆರೆ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ಜಾಗಂದ್‌ಲ ಪನ್ಪೆರ್. ಬೊಲ್ದು ಎಕ್ಕದ ದಯಿನ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಗಣಪತಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೂರ್ಯ ದೇವೆರೆನ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತ್‌ನ ಫಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪನ್ಪಿನವು ಅನಾದಿಕಾಲೊಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ನಂಬಿಕೆ. ಎಕ್ಕದ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ದೇವೆರೆ ಕೋಣೆದ ಬಾಕಿಲ್‌ಗ್ ಇಲ್ಲ್‌ದ ಎದುರುದ ಬಾಕಿಲ್‌ಗ್ ತೋರಣ ಕಟ್ಟ್ಂಡ ವಾಸ್ತು ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ.

ನಂಬಿಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಭಾರತೊದ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಕುಲು ಎಕ್ಕದ ದಯಿನ್ ಇಲ್ಲ್‌ದಲ್ಪ ಬಲತ ಮೈಟ್ ನಡ್‌ದ್ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ .ಇಲ್ಲಡ್ ಋಣಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ್ ನಾಶವಾದ್ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುಂಡು. ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಆದ್, ಮಾಟ, ಮಂತ್ರ, ಭೂತ, ಪಿಶಾಚಿ, ದೆವ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಪೀಡೆ ಪನ್ಪಿ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಲು ದೂರ ಆಪುಂಡು. ಬೊಲ್ದು ಎಕ್ಕದ ಬೇರ್‌ಡ್ಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಗಣಪತಿನ ಮೂರ್ತಿನ್ ಇಲ್ಲ್‌ದ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗುಡು ದೀದ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲೆಡ್ದಿಂಚಿ ಬತ್ತಿನ ನಂಬಿಕೆ. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಎಕ್ಕದ ಬೇರ್‌ಡ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ್ ಗಣಪತಿನ ರೂಪ ಮೂಡ್‌ದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಂದು ತಿಕ್ಕುನೆ ಅಪರೂಪ ಆಂಡಲ ತಿಕ್ಕುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ದಾಯೆ ಪಂಡ ೧೧ ವರ್ಷೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗಣಪತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬೇರ್‌ಡ್ ಮೂಡುವೆರ್ ಅಂಚಿನ ಬೇರ್‌ಲೆನ್ ವ್ಯಾಪಾರ, ವ್ಯವಹಾರ ಜಾಗೊಡು ದೀವೊಂಡ ಎಡ್ಡೆ.

ಎಕ್ಕದ ದಯಿತ ಅಧಿಪತಿ ರವಿ(ಸೂರ್ಯ)ಗ್ರಹ. ರವಿಗ್ರಹದ ದೋಷ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಎಕ್ಕದ ಇರ್‌ಡ್ಡ್ ರವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬೊಲ್ದು ಎಕ್ಕದ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಮಂಗಳವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಶನಿವಾರ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಶನಿದೇವೆರೆಗ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಶನಿದೋಷ ನಿವಾರಣೆಯಾಪುಂಡು. ಆಂಜನೇಯನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿ ನಂಬಿಕೆ. ಶಿವದೇವೆರೆಗ್‌ಲ ಎಕ್ಕದ ಪೂ ಇಷ್ಟ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಎಕ್ಕದ ಪೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಶಿವದೇವೆರೆನ್ ತನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ್ ಪಡೆಯೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ಪುರಾಣಕಥೆ.

ದಯಿತ ಪುಟ್ಟುದ ಕಥೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಮುದ್ರಮಥನ ಕಾಲೊಡು ವಿಷವು ಉದ್ಭವ ಆಪುಂಡು. ಅವೆನ್ ಶಿವದೇವೆರ್ ಪರ್ನಗ ಚೂರು ವಿಷ ಸಾಗರ ಸೇರುಂಡು. ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ವಿಷವಾದ್ ಅಯಿಟ್ ಇತ್ತಿನ್ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಲು ಮಾತ ಸಯಿಪೊ. ಉಂದೆನ್ ತೂಯಿನ ದೇವತೆಲು ಸಂಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರೊಗು ಗಣಪತಿ್ನ್ ಸುಗಿಪುವೆರ್. ಕೂಡ್ಲೆ ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರೊಡು ಸುಂಟರಗಾಳಿ ಬೀಜಿದ್ ವಿಷೊನು ಮಾತ ನುರೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಆ ನುರೆನ್ ಸಮುದ್ರದ ಬರಿಕ್ ನೂಕ್ಂಡ್. ಅಲ್ಪಡ್ದ್ ಬೊಲ್ದು ಪೂತ ಎಕ್ಕದ ದಯಿ ಪುಟ್ಟ್‌ದ್ ಬಳತ್ಂಡ್. ಅರ್ಕಗಣಪತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ್, ‘ಎಕ್ಕದ ದಯಿಟ್ ಯಾನ್ ನೆಲೆಯಾದಿಪ್ಪುವೆ ಏರ್ ಎಕ್ಕದ ಪೂಡ್ದ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರೊ ಅಕುಲೆನ ಮನೋಭೀಷ್ಟ ನೆರವೇರುಂಡು ಪಂದ್ ಮಾಯವಾಪೆರ್, ಈ ಕಥೆಟ್ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಎಕ್ಕದ ದಯಿ ವಿಷದ ಗುಣೊಕುಲೆನ್ ಹೊಂದ್‌‌ದ್ ಉಂಡು. ಎಕ್ಕದ ದಯಿನ್ ಉಪವಿಷದ ಗುಂಪುಗ್ ಸೇರಾದೆರ್. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣೊಲೆನ ಪ್ರಭಾವೊಡ್ದು ಎಕ್ಕದ ದಯಿ ವಿಷನಾಶಿನಿಯಾವಡ್’ ಪಂದ್ ಗಣಪತಿದೇವೆರೆ ವರ ಕೊರ್ದು ಉಪ್ಪುವೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಸೂರ್ಯಗ್, ಗಣಪತಿಗ್ ಎಕ್ಕದ ದಯಿಕ್ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು.

ದಯಿತ ಪೊಲಬು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಎಕ್ಕಮಲೆತ ದಯಿನ್' ಕೆಲವು ಊರುಡು ಪೂಜನೀಯ ಭಾವನೆಡ್ ತೂಪೆರ್. ರಥಸಪ್ತಮಿದಾನಿ ಇರೆಕುಲೆನ್ ತರೆತ ಮಿತ್ತ್ ದೀದ್ ಮೀಪುನ ಪದ್ದತಿ ಉಂಡು. ತೈತ್ತರೀಯ ಸಂಹಿತೆಡ್ ಎಕ್ಕದ ದಯಿಟ್ ಉಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ತೀಕ್ಶ್ಣ ಗುಣ ಉಂಡು ಪನ್ಪೆರ್ ಅಂಚನೆ ಶೌನಕೇಯ ಸಂಹಿತೆಡ್ 'ಅರ್ಕಮಣಿ' 'ವಾಜೀಕರಣ,' (ಸಂತಾನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಂವರ್ಧನೆ) ದಂಚ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡುಂದು ಪನ್ತೆರ್. ಎಕ್ಕಮಲೆತ ದಯಿ ಮುದೆಲ್‌ಡ್ದ್ ಎಗ್ಗೆ ಬುಡ್ದು ಪುದೆಲ್‌ದ ಲೆಕ್ಕ ಬುಳೆಪುಂಡು. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕಿನ್ಯ ಮರವಾದ್ ಬಳಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಲ ಉಂಡು. ದಯಿತ ಮಾತ ಭಾಗೊಲೆಡ್ ಕಿನ್ಯ ರೋಮದಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು. ದಂಡ್, ಇರೆ, ಬೊಕ್ಕ ಪೂತ ತೊಟ್ಟುದುಲಯಿಡ್, ಬೊಲ್ದು ಪೇರ್‌ದಂಚಿನ ರಸ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಗೆಲ್ಲ್‌ದ ಕೊಡಿಟ್ ಇರೆಕುಲೆನ ನಡುಟು ಗೊಂಚಲಾದ್ ಬೊಲ್ದು ಪೂ ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಒಂದೇ ಪೂತ ತೊಟ್ಟುದ ಮಿತ್ತ್ ಜೋಡಿಕಾಯಿಲುಪ್ಪುಂಡು. ಬಿತ್ತ್‌ದ ಕೊಡಿಟ್ ರೇಷ್ಮೆದಂಚಿನ ರೋಮ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಗಾಳಿದ ಸಹಾಯೊಡು `ಬೀಜಪ್ರಸಾರ,ಆದ್ ದಯಿ ಕೊಡಿಪುಂಡು. [೧]ಎಕ್ಕದ ದಯಿ ಸಾಮನ್ಯವಾದ್ ಪಡ್ಲ್ ಇತ್ತಿನ ನೀರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗೆಡ್‌ಲ ಬದುಕುಂಡು.[೨]

ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾಸೆಡ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ವೈಜ್ಞಾನಿಕ :ಕಲ್ಟ್ರೋಪಿಸ್ ಜಿಜಿಂಟ
 • ಸಂಸ್ಕೃತ:ಅರ್ಕ, ಮಂದಾರ
 • ಇಂಗ್ಲೀಷ್:ಮಿಲ್ಕ್ ವೀಡ್,ಕ್ರೌನ್ ಪ್ಲವರ್
 • ಹಿಂದಿ: ಮದಾರ್, ಆಕ್
 • ಮರಾಠಿ: ರೂಯೀ
 • ಗು: ಅಕಾಡೋ
 • ಮಲಯಾಳಂ:ಯೆರಿಕ್ಕು
 • ತೆಲುಗು: ಜಿಲ್ಲೇಡು
 • ತಮಿಳು: ಏರ್ಕ, ಯೆರುಕ್ಕು

ವಿದೊಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಬೊಲ್ದು ಪೂ ಆಪಿನ ಎಕ್ಕ'
 • ತಿಳಿನೇರಳೆ ಪೂ ಆಪಿನ ಎಕ್ಕ ('ಕರಿ ಎಕ್ಕ')ಮರ್ದ್‌ದ ಗುಣ ರಡ್ಡೆಟ್‍ಲಾ ಉಪ್ಪುಂಡು[೩]

ಉಪಯೋಗದ ಭಾಗೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಎಕ್ಕದ ದಯಿತ ಮಾತ ಭಾಗೊಲ ಉಪಯೋಗ ಇತ್ತಿನಂಚಿನವೆ. ದಯಿತ್ ಬೇರ್, ಬೇರ್‌ದ ಚೋಲಿ,ಇರೆ,ದಯಿಡ್ದ್ ಬರ್ಪಿನ ಪೇರ್‌ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಕುಲು ಮಾತಲ ಮರ್ದ್‌ಗ್ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು

ಮರ್ದ್ ಆದ್ ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಕೆಬಿ ಬೇನೆ ಆಯಿನಪಗ ಎಕ್ಕದ ಐನ್ ಇರೆನ್ ಕೊನತ್ತ್ ದ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್‍ಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಿನ ಕರ್ಬನ್ ಆ ಇರೆಕುಲೆದ ಮಿತ್ತ್ ದೀದ್ ಆಯಿಟ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ ನ್ ಕೆಬಿಕ್ಕ್ ಬುಡ್ಂಡ ಕೆಬಿ ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ. ಅಪುಂಡು[೪]
 • ಜ್ವರ ಇತ್ತ್ಂಡ ಎಕ್ಕದ ಬೇರ್‌ನ್‍ ಲಿಂಬೆ ರಸೊಟು ಅರೆತ್‌ದ್ ಪರ್ಂಡ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.
 • ಕೊಂಬಚೇಳ್ ತುಚ್ಚಿಂಡ ಎಕ್ಕದ ಬೇರ್‌ನ್ ಚೌಲಿ ನೀರ್‌ಡ್ ಅರೆತ್‌ದ್ ಪರೊಡು.
 • ಕಫತ ತೆಮ್ಮ ಇಪ್ಪುನಗ,ಎಕ್ಕದ ಬೇರಿ್‌ದ ಚೋಲಿನ್ ನಿರೆಲ್‌ಡ್ ಲುಂಗಾದ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ್ ದೀವೊಂದು ೫ ಚಿಟಿಕೆದಾತೆನ್ ತಿಗೆತ ನೈಯಿಟ್ ಬೆರೆಸದ್ ದಿನೊಕು ರಡ್ಡ್ ಸರ್ತಿ ದೆತೊನೊಡು.
 • ಕಾರ್‌ಗ್ ಮುಳ್ಳು ಕಂತ್‌ದಿತ್ತ್ಂಡ ಆ ಮುಳ್ಳುನು ಮೆಲ್ಲ ದೆತ್ತ್‌ದ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಕಮಲೆತ ಪೇರ್‌ನ್ ಆ ಜಾಗೊಗು ಪಾಡ್ಂಡ ಮುಳ್ಳುದ ನಂಜಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪುಂಡು.
 • 'ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ' ಇತ್ತಿನಕುಲು ಎಕ್ಕದ ಪೇರ್‌ಗ್ ಮಂಜಲ್ ಬೆರೆಸದ್ ಪೂಜಿಂಡ ಬೇಗ ಗುಣವಾಪುಂಡು.
 • ಎಕ್ಕದ ದಂಡ್‌ಡ್ ಕೂಲಿ ದೆಕ್ಕ್ಂಡ ಕೂಲಿ ಬೇನೆ ಇತ್ತ್ಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು.
 • ಪಟಿಕೆದ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತ್ಂಡ ಎಕ್ಕದ ಇರೆನ್ ಲುಂಗಾದ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ್ ದೀವೊಂದು ೧೦ ಗ್ರಾಂ ದಾತೆನ್ ಬೆಚ್ಚನೀರ್‌ಡ್ ಬೆರೆಸದ್ ಪರ್ಂಡ ಪಟಿಕೆ ಸಲಿಸಾದ್ ಪೋಪುಂಡು.
 • 'ಅಜೀರ್ಣ' ದ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತ್ಂಡ ಎಕ್ಕದ ಬೇರ್‌ದ ಭಸ್ಮೊನು ಯೇಪೊಲ ಕಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರೆ ತಿಗೆತ ನೈಯಿಟ್ ಬೆರೆಸದ್ ತಿನೊಡು. ಅತ್ತ್ಂಡ ಎಕ್ಕದ ೧೦ ಪೂಕು ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಬೆರೆಸದ್ ತಿನೊಡು
 • ಪೊಂಜೊಲೆನ ಪಿದಯಿದ ಕುದಿ ಸರಿಯಾದ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಎಕ್ಕದ ಪೂ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಅರೆತ್‌ದ್ ಮಾತ್ರೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ದಿನೊಕು ೩-೪ ಮಾತ್ರೆ ತಿಂದ್ಂಡ ಎಡ್ಡೆ.
 • ಬೊಲ್ದು ಪೋಪಿನ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಎಕ್ಕದ ಪೂ ಲುಂಗಾದ್ ಪೊಡಿಮಲ್ತ್ ದೀವೊಂದು ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಕೆ ಪೊಡಿನ್ ತಿಗೆತ ನೈಯಿ ಸೇರ್ಸಾದ್ ೧೫ ದಿನೊಮುಟ್ಟ ತಿನೊಡು.
 • ಪುರಿಕಜ್ಜಿ, ಬಾಪು, ಇತ್ತಿನ ಜಾಗೊಗು ಎಕ್ಕದ ಪೇರ್ ಪೂಜಿಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು.

ಬೊಲ್ದು ಪಾಂಡು (ತೊನ್ನು)ಇತ್ತ್ಂಡ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬುಲೆತ್ ಮಂಜಲ್ದ ಕೊಂಬು ಬೊಕ್ಕ್ ಬುಲೆತ್ ಎಕ್ಕದ ಬೇರ್‌ನ್ ಚೌಲಿ ನೀರ್ಡ್ ಅರೆತ್‌ದ್ ತೊನ್ನು ಇತ್ತಿನ ಶರೀರೊದ ಚೂರು ಭಾಗೊಗು ಸುರುಕು ಪೂಜಿದ್ ತೂವೊಡು ಗುಣ ಇತ್ತ್ಂಡ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮರ್ದ್‌ದ ಉಪಯೋಗೊನು ಮಲ್ಪೊಲಿ.


ಬೇತೆ ಉಪಯೋಗೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. http://kannada.thenewsism.com/benefits-of-calotropis-gigantea-tree/
 2. "Archive copy". Archived from the original on 2020-08-14. Retrieved 2019-09-06. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (help)CS1 maint: archived copy as title (link)
 3. http://www.myacharya.net/wite-ekkada-gidada-mahatva/[dead link]
 4. https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-797/calotropis