ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕದಿಕೆ ಪಂತಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕದಿಕೆ ಪಂತಿ
ಕದಿಕೆ ಪಂತಿ
ಕದಿಕೆ ಪಂತಿ

ಒಂಜಿ ಜಾತಿತ ಪಂತಿ

ಪಂತಿದ ಇಸೇಸೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆಗ್ ಅಗತ್ಯವಾದ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತ್ ಪಂಡ ಕದಿಕೆ ಕನ್ನಡೊಡು:ಗರಿಕೆ ಪಂತಿ. ಶುಭ ಕಾರ್ಯೊಗು ದುಂಬು ಗಣಪತಿನ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನವು ಪದ್ಧತಿ. ಅಪಗ ಗಣಪತಿನ ಮೂರ್ತಿದ ಬದಲ್‌ಗ್ ಅಂಬಿಡ್ ಪಿಳ್ಳಾರತಿ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಅಯಿಕ್ ಕದಿಕೆ ಪಂತಿನ್ ಕುತ್ತ್‌ದ್ ದೀದ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ವಾಡಿಕೆ. ಪೂಜೆಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಕದಿಕೆ ಪಂತಿ ಮರ್ದ್‌ದ ಉಪಯೋಗೊಡುಲ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ದಯಿಯಾದುಂಡು. ಉಂದು ಪೊಯೇಸೀ ಜಾತಿಗ್ ಸೇರ್‌ನ ದಯಿ.

ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರುಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  • ಸಸ್ಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರ್ - ಸೈನೊಡಾನ್ ಡ್ಯಾಕ್ಟಿಲಾನ್
  • ಕನ್ನಡ - ಗರಿಕೆ, ಕಾಡು ಗರಿಕೆ, ಕುಡಿಗರಿಕೆ, ದೂಬ್, ಕರ್ಕೆರಿ ಹುಲ್ಲು, ಕರಿಕೆ ಹುಲ್ಲು, ಹರಿಯಾಳಿ
  • ತಮಿಳ್ - ಅರುಗಂ ಪುಲ್ಲು
  • ತೆಲುಗು - ಗರಿಕೆ, ಹರಿವಾಳಿ
  • ಇಂಗ್ಲೀಷ್ - ವೈರ್ ಗ್ರಾಸ್, ಕೌಚ್ ಗ್ರಾಸ್, ಕ್ರೀಪಿಂಗ್ ಗ್ರಾಸ್, ಬಹಾಮಗ್ರಾಸ್, ಡನ್ ಗ್ರಾಸ್, ದೂಬ್ ಗ್ರಾಸ್, ಬೆರ್ಮುಡಾ ಗ್ರಾಸ್
  • ಸಂಸ್ಕೃತ - ದೂರ್ವ, ಹರಿತಾಳಿ
  • ಹಿಂದಿ - ಧುಬ್, ಹರಿಯಾಳಿ
  • ತುಳು - ಕದಿಕೆ ಪಂತಿ

ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲಬು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕದಿಕೆ ಪಂತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಮಾತ ರೀತಿದ ಮಣ್ಣ್‌ಡ್ ಬುಳೆಪುನಂಚಿನ ದಯಿ. ಉಂದು ಬಲ್ಲ್‌ದ ಲೆಕ್ಕ್ ಇತ್ತ್‌ದ್ ನೆಲಟೆ ಪದ್‌ರಾ ಗಂಟ್ ಗಂಟ್‍ಡ್ದ್ ಬೇರ್‌ನ್ ನೆಲಕ್ ಕೊರೊಂದು ಪೊಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತ್‌ಗ್ ಎಗ್ಗೆ ಬುಡುದು ಸಪೂರವಾದ್ ಉದ್ದ ಇರೆಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ತೆಗ್‌ರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಮರ್ದ್‌ದ ಉಪಯೋಗ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  • ಕದಿಕೆ ಪಂತಿದ ಬೇರ್‌ದ ರಸ ೪-೬ ಬಿಂದ್‌ದಾತ್ ಮೂಂಕುಗು ಪಾಡ್ಂಡ ಮೂಂಕುಡ್ದು ನೆತ್ತೆರ್ ಬರ್ಪುನ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು. ಕದಿಕೆ ಪಂತಿದ ಬೇರ್‌ದ ರಸೊನು ಕೆಲವು ದಿನೊ ಮುಟ್ಟ ಪರ್ಂಡ ಮೂಂಕುಡ್ದು ನೆತ್ತೆರ್ ಬರ್ಪುನ ಶಾಶ್ವತವಾದ್ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.
  • ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಠಿ ಕದಿಕೆ ಪಂತಿನ್ ಬೇರ್‌ ಸಮೇತ ದೆತೊಂದು ಪೊರ್ಲು ದೆಕ್ಕ್‌ದ್ ೨ ಲೀಟರ್ ನೀರ್‌ಡ್ ಪಾಡ್‍ದ್ ಕೊದಿಪಾದ್ ಕಾಲ್ ಲೀಟರ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಯಿಕ್ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಪೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್‍ದ್ ಬೊಲ್ಪುಗು, ಬಯ್ಯಗ್ ರಡ್ಡ್ ಫೊರ್ತು ಕೆಲವು ದಿನೊ ಮುಟ್ಟ ಪರ್ಂಡ ಪಟಿಗೆದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಉಂದುವೆ ಕಷಾಯೊನು ೧೪-೧೫ ದಿನೊ ಮುಟ್ಟ ಪರ್ಂಡ ಆಂಜೊಲೆನ ವೀರ್ಯಾಣು ವೃದ್ದಿ ಆಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]