ದೂಪದ ಎಣ್ಣೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ದೂಪಿದ ಕಾಯಿ ಬುಕ್ಕೊ ಇರೆ

ದೂಪದ ಎಣ್ಣೆನ್ ದೂಪೊದ ಮರತ್ತ ಬಿತ್ತ್‌ಡ್ದ್ ದೆಪ್ಪುವೆರ್. ದೂಪೊದ ಮರನ್ ಸಾಲ್ದೂಪೊ, (saldhupa), ದಾಮರ್ (Damar) ಪಂಡ್‌ದ್‌ಲಾ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ದೂಪದ ಮರ ಡಿಪ್ಟೆರೊಕಾರ್ಪೆಸಿ ಸಸ್ಯೊ ಕುಟುಮ್ಮೊಗು ಸೇರ್‌ನ ಮರ. ಇಂದೆತ ಸಸ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುದರ್ ವೆಟೆರಿಯ ಇಂಡಿಕ.

ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾಸೆಲೆಡ್ ದೂಪ ಪದ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಭಾರತೊದ ಬಾಸೆಲೆಡ್ ದೂಪದ ಮರತ ಪುದರ್ ಸಾದಾರ್ನೊ ಇಂಚ ಉಂಡು.[೧][೨]

ಭಾರತ ದೇಸೊಡು ಬುಲೆಪುನ ಪ್ರಾಂತೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ದ್ ಕೇರಳ ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪುನ ಪಡ್ಡಾಯಿ ದಿಕ್ಕ್‌ದ ಕಣಿವೆ, ಪರ್ವತಪಾದ ಪ್ರಾಂತ್ಯೊಲೆಡ್ ಬುಲೆಪುಂಡು.[೩] ನಾನಲ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕರೆತ ಪ್ರಾಂತ್ಯೊದ ಉದ್ದೊಗು ಕುರುಂಬು (ಎತ್ತರೊದ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನ ಚಪ್ಪಟೆ ಭೂಮಿ), ೬೦-೧೨೨೦ ಅಡಿ ಎತ್ತರೊಡು ಗುಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯೊಡು ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಾನಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಡಿಶಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯೊಲೆಡ್ ಬುಲೆಪೆರ್. ವಿದೇಸೊಲೆಡ್ ವೆಸ್ಟಿಂಡೀಸ್ ದ್ವೀಪೊ ಪ್ರಾಂತ್ಯೊಡು ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬುಲೆಯರ ಬೋಡಾಪುನ ಅನುಕೂಲವಾಯಿನ ಬೆಚ್ಚ ದಿಂಜ ಪಂಡ ೩೫-೩೮C, ಕಡಮೆ ಪಂಡ ೧೨.೨-೧೮C ಇಪ್ಪೊಡು. ಬರ್ಸೊ ೨೦೦ ಮಿ.ಮೀ.ಡ್ದ್ ೫೦೦ ಮಿ.ಮೀ. ಇಪ್ಪೊಡು.

ಮರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದೂಪದ ಮರನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೊಪಲ್ ಮರ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದು ಮಲ್ಲ ಗಾತ್ರೊದ, ಪೊರ್ಲುದ ಏಪೊಲ ಪಚ್ಚೆಪಜಿರ್‌ದ ಮರ. ೧೫ ಮೀಟರ್‌ಡ್ದ್ ಎಚ್ಚಾದ್ ಬುಲೆಪುಂಡು. ಈ ಮರಮುಟ್ಟ್‌ನ್ ಸೂತಪೆಟ್ಯೆಗ್, ಪದರ ಪಲಾಯಿ (plywood) ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗಳಸುವೆರ್. ಇರೆಕ್ಲೆಡ್ ಮರ್ದ್ದ ಗುನೊ ಉಂಡು. ಮರತ ಚೋಲಿಡ್ ಗರ್ (gur) ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮರದ ಅಂಟು/ರಾಳ(resin)ವನ್ನು ವಾರ್ನಿಷ್, ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ, ಹಚ್ಚು ಮದ್ದು ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ದೂಪೊದ ಪರ್ಂದ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದೂಪೊ ಪೂ ಬುಡ್ಹೂಪುನ ಸಮಯೊ ಜನವರಿ-ಮಾರ್ಚಿ ತಿಂಗೊಲು. ಪೂಕುಲು ಬೊಲ್ಪುದು. ಪರಿಮಲೊ ಇಪ್ಷುಂಡು. ಮೇ-ಜುಲೈಗ್ ಕಾಯಿ ಪರುಂದುಂಡು. ಪರ್ಂದ್ ದಪ್ಪೊ ಆಪುಂಡು. ಉರೊಂಟು ಆಕಾರೊಡು ಬರಣಿ ರೂಪೊಡುಪ್ಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. SEA Hand Book.2009,by The Solvent Extractors' Association of India .pageNo.911
  2. http://www.flowersofindia.net/catalog/slides/White%20Damar.html
  3. https://web.archive.org/web/20130806081436/http://www.indiamart/. com/ manorama-industries/products.html