ಬಳಕೆದಾರೆ ಪಾತೆರ:Ananth subray

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
Ananth subray ಈರೆನ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಗು ಎದುಕೋನವೋ

ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಗು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೋನವೋ! ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊ ಈರೆಗ್ ಇಸ್ಟೊ ಆಪುಂಡುಂದು ತೆರಿತೊ, ಇಂದೆಟ್ ಈರ್ ಸಕ್ರಿಯೊ ಸದಸ್ಯರಾದುಲ್ಲರ್ಂದ್ ತೆರಿಯೊನುಬೆ. ಇಂದೆಟ್ ಸಂಪೊದನೆ ಮಲ್ಪೆರೆನ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚಾವಡಿ ಪುಟೊನು ತೂಲೆ.


ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಗು ಪೊಸಬೆರಾಂಡ ಈ ತಿರ್ತ್‌ದ ಕೆಲವು ಸಂಪರ್ಕೊಲು ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಗ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೊ:

ತುಳುಟ್ಟೆ ಬರೆಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದಯಮಲ್ತ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ಕನ್ನಡೊ ಲಿಪಿಡೇ ಬರೆಲೆ. ಅಂಚನೆ ಲೇಕನೊದ ಸೀರ್ಸಿಕೆಲಾ ತುಳುಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪಡ್. ಬುಕ್ಕಾ ಒವ್ವೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾದರಿದ ಲೇಕನೊ ಸೆರಾವೊಡ್ಚಿ.

ಪೊಸ ಲೇಕನೊ ಸೇರಾನಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಕೋಶ. ಅಯಿಟ್ ಸೇರಾವುನ ಲೇಕನೊಲು ವಿಶ್ವಕೋಶೊಗು ತಕ್ಕಂದಿನ ಆದಿಪ್ಪೊಡು. ಒವ್ವೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾದರಿದ ಲೇಕನೊಲು, ಕತೆ, ಕವನೊ, ಕಾದಂಬರಿ, ನಾಟಕೊ, ಸ್ವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ, ಪ್ರಬಂಧೊ ಮಾದರಿದ ಲೇಕನೊಲು, ವಿಮರ್ಶೆ, ಜಾಹೀರಾತು ಮಾದರಿದ ಲೇಕನೊಲು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಬರವಣಿಗೆನ್ ಸೇರಾವುನಾ ಬೊಡ್ಚಿ. ಲೇಕನೊಲು ಈ ಜಗತ್ತ್‌ಗ್ ಉಪಯುಕ್ತೊ ಆಪುನಂಚಿನ ಇಸಯೊಲೆದ ಬಗೆಟ್ ಮಾತ್ರೊ ಇಪ್ಪಡ್. ಲೇಕನೊಡು ಸರಿಯಾಯಿನ ಉಲ್ಲೇಕೊ ಸೇರಾಯರ ಮರಪ್ಪೊಡ್ಚಿ.

ಇರ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯತ ಸಕಾಯೋ ಪುಟೊಟ್ಟು ಬರೆಯರ ಉಮೇದ್, ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ದಾಲಾ ತೆರಿಯೋನಿಯರ ಅತ್ತಂಡ ತೆರಿಪಾಯರ ಇತ್ತ್ಂಡ ದಯಮಲ್ತ್ ಮುಲ್ಪ ಸದಸ್ಯೆ ಅತ್, ಪತ್ರೊ ಬರೆದ್ ಕಡಪುಡ್ಲೆ.

ವಿಕಿಪೀಡಿಯಟ್, ಪಾತೆರ್‍ಯೆರ ಬುಕ್ಕ ಚರ್ಚೆ ಪುಟೊಟ್ಟು ಬರೆನಗ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಮರಪೊಡ್ಚಿ. ಸೈನ್ ಪಾಡುನ ಕ್ರಮೊ : ~~~~

ಲೇಕನೊದ ಬಾಸೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ಲೇಕನೊ ಬರೆನಗ ಈರೆನ ಬಾಸೆ ತುಳುಟೇ ಇಪ್ಪಡ್. ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತ್ ದ್ ತುಳುಟ್ಟೆ ಬರೆಲೆ.

ಪರಿಚಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇರೇನಾ ಕಿನ್ಯ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪುಲೆ--Lokesha kunchadka (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೮:೧೩, ೧ ಸಪ್ಟಂಬರ ೨೦೧೬ (IST)

ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಪೊಲಿಪುನೆ ಬೋಡ್ಚಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈರ್ ಇನಿ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಸಂಪೊಲಿಪುನೆನ್ ತೂಯೆ. Category:Pictures and images ಪಣ್ಡ್ ಪಾಡಿನೆ ಬೊಕ್ಕ ದೆತ್ತಿನೆ ದಾಯೆ? ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡ್ ಗೊಬ್ಬುನೆ ಬೋಡ್ಚಿ--Pavanaja (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೦:೨೭, ೧ ಸಪ್ಟಂಬರ ೨೦೧೬ (IST)

Pavanaja Sir, I was not playing on Tulu Wikipedia, There is a tool called catalot, by using that I was trying to remove unwanted categories.--Ananth subray (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೦:೩೨, ೧ ಸಪ್ಟಂಬರ ೨೦೧೬ (IST)

ಈರ್ ವರ್ಗೊಲೆನ್ ಸೇರ್ಪಾಯಿನೆ ಬೊಕ್ಕ ದೆತ್ತ್‍ನೆ ಅತ್ತಾ? ಅಂಚ ಮಲ್ತ್‍ನೆ ದಾಯೆ? ಅವು ಗೊಬ್ಬುನೆ ಅತ್ತಾ? The unwanted category "Category:Pictures and images" was actually added by you only. Why did you add then remove it? Please be careful while trying to learn.--Pavanaja (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೨:೧೭, ೧ ಸಪ್ಟಂಬರ ೨೦೧೬ (IST)

In that tool, there is a inbuilt function where it added that Category at the begging, So I stopped the process and corrected the mistakes in it. It was the efficient way to clean Tulu Wikipedia so I chose that tool.--Ananth subray (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೩:೪೪, ೧ ಸಪ್ಟಂಬರ ೨೦೧೬ (IST)

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡ್ ಕನ್ನಡ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಬೋಡ್ಚಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡ್ ಕನ್ನಡ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡುನೆ ಬೋಡ್ಚಿ. ಕನ್ನಡ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‍ನ್ ತುಳುಕ್ ಅನುವಾದ ಮಲ್ತ್‍ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಪಾಡ್ಂಟ ಎಡ್ಡೆ--Pavanaja (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೩:೦೨, ೧೮ ಜೂನ್ ೨೦೧೭ (IST)

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಗ್ ಎಂಕ್ಲ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಲ್ತೊಂತ್ ಉಲ್ಲೊ. ಬಾಯಿಗ್ ಬತ್ತಿಲೆಕೊ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡುನಾ ಬೊಡ್ಚಿ. ಅವು ಸರಿಅತ್ತ್ ನಾಣ ಅಂಚ ಮಾಲ್ಪುನಾ ಬೊಡ್ಚಿ--Lokesha kunchadka (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೦:೪೩, ೨೦ ಜೂನ್ ೨೦೧೭ (IST)