ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಶ್ರೀ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾರಿಂಜಾ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ದ ಬಿ.ಸಿ.ರೋಡ್ ರ್ದು ಸುಮಾರ್ 2.5 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರ ಪೊಂಡ ವಗ್ಗ ಪನ್ಪುನ ಊರು ತಿಕ್ಕುಂಡು. ವಗ್ಗರ್ದ್ ೧.೫ ಕಿ.ಮೀ ಬಲತ್ತ್ ಗ್ ಪೊಂಡ ಕಾರಿಂಜ ತಿಕ್ಕುಂಡು, ಅವು ಕೊಡ್ಯಮಲೆತ ನಡುಟು ಉಪ್ಪುನ ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ.

ಶ್ರೀ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾರಿಂಜಾ

ಇತಿಹಾಸೋ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳುನಾಡ ಭೂಕೈಲಾಸ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಪಡೆಯಿನ ಪಂಚ ಪಾಂಡವೆರ್ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ತಿನ, ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರುದ ಐಸಿರದ ನಡುಟು ರುದ್ರರಮನಿಯ ಏಕಶಿಲ ಕಲ್ಲ್ ಡ್ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವೆರ್ ನೆಲೆ ಅತಿನ ದೇವಾಲಯ ಶ್ರೀ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ. ಉಂದು ಪುರತಾನಡು ಕರಿಂಜೆ ಪನ್ಪಿನ ಬೇಡರ ಪೊನ್ನು ಮಗಲ್ ಮರ್ದುದ ಬೇರ್ ಒಕ್ಕುನಗ ಕತ್ತಿದ ಪೆಟ್ಟು ತತ್ತುದ್ ಶಿವಲಿಂಗಗ್ ಬೂರ್ದ್ ನೆತ್ತೆರ್ ಬತ್ತ್ ದ್ ಶಿವಲಿಂಗದ ಗೋಚರ ಅಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗು ಕಾರಿಂಜೆ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್.[೧]

ಗದಾತೀರ್ಥೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಥಬೀದಿಡ್ ಬಲಾತ್ತ ಪುಡೆಟ್ ಗದಾತೀರ್ಥ ಪನ್ಪಿನ ವಿಶಾಲ ಕೆರೆ ಉಂಡು. ಉಂದು ಬೀಮೆ ಗದೆ ಉರುದು ಮಲ್ತಿನ ಕೆರೆ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪ್ರತೀತಿ. ಅಂಚಾದ್ ಗದಾತೀರ್ಥ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಬೈದ್ಂಡ್. ಈ ಕೆರೆಟ್ ಮೀದ್ ದೇವಸ್ತಾನಗ್ ಪೋವೋಡು. ಮೂಲು ಆಟಿ ಅಮವಾಸೆ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ. ಕೆರೆಟ್ ಮೀದ್ ಪಂಚ ಧಾನ್ಯಲೆನ್ ದಾನ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರೊ ಅಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆಲ ಉಂಡು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೊದ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಕೈಟ್ ಕಾರ್ ಡ್ ಕೆಡು ಅಂಡ ಈ ಕೆರೆತ ಬರಿಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಶಿವಲಿಂಗೊಗು ಕುಡು (ಹುರುಳಿ) ಪಡ್ಂಡ ಕೆಡು ಪೋಪುಂಡು.

ಜಾನು ತೀರ್ಥೊ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಗುಷ್ಟ ತೀರ್ಥೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವರ್ಷ ಇಡೀ ನೀರ್ ಇಪ್ಪುನ ಅದ್ಭುತ ಜಾನು ತೀರ್ಥೊ ಬುಕ್ಕ ಉಂಗುಷ್ಟ ತೀರ್ಥೊ ಬೆಟ್ಟೊದ ಮಿತ್ತ್ ಪೋನಗ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅವು[೨] ಬೀಮೆ ಮೊಣಕಾರ್ ಉರ್ದಿನ ಜಾಗೆ, ಜಾನು ತೀರ್ಥೊ ಪಂಡ ಉಂಗುಷ್ಟ ಉರ್ದಿನ ಜಾಗೆ, ಉಂದು ಉಂಗುಷ್ಟ ತೀರ್ಥೊ ಪಂಡ್‍ದೇ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಅತ್ಂಡ್. ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಜುನೆ ಬಾಣ ಬುಡುದು ಪಂಜಿ ಕೆರ್ತಿನ ಕುರುಹು ಅದ್ ಬಾಣ ಬುಡ್ತಿನ ರೇಖೆ ಉಂಡು. ಈ ದೇವಸ್ತಾನಗು ಬರ್ತುನಗ ಪ್ರಕ್ರತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ತುಪಿನನೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು. ಬಾರಿ ಎತ್ತರಡು 500 ಮೊಟ್ಟುದ ಮಿತ್ತ್ ಶಿವನ ದೇವಾಲಯ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಮಿತ್ ಪೋದು ಎತ್ತುನಗ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಕಿಲ್ ಎತ್ತಿನ ಅನುಭವ. ಪ್ರಕ್ರತಿ ಐಸಿರ ತುದು ಮನಸ ಉಲ್ಲಾಸ ಅಪುಂಡು. ಈ ಶಿವನ ದೇವಸ್ತಾನದ ಎದುರು ಕಂಚಿದು ಮಲ್ತಿನ ನಂದಿನ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು. ಬಲಾತ ಬಾಗೋಡು ಪಿದಾಯಿ ಮಿರ್ದು 2 ಕಲ್ಲು ಉಂಡು, ಅವು ಪ್ರಮಾಣ ಕಲ್ಲು. ನೆಕ್ ಸೀತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಲ್ಲು ಪಂಡುದು ಪುದರ್. ಪ್ರಮಾಣ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುರ್ದು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಲ್ಲುಗು ಲಾಗಿಯೋಡು. ಚೂರು ತತ್ತುಂಡಲ ಪಾತಲನೆ ಗತಿ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ, ಮಹಾ ಪೂಜೆ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು, ಶಿವರಾತ್ರೆದಾನಿ ವಿಶೇಷ ತುಲಾಭಾರ ನಡಪುಂಡು. ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ರಂಗಪೂಜೆ ನಿತ್ಯ ನಡಪುಂಡು. ದೇವಸ್ತಾನದ ಪಿರವು ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವೇರೆನ ಗುಡಿಲ ಉಂಡು.

ವಿಶೇಷತೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಪಂಡಾ ಮಂಗೆರೇನೆ ಗುಂಪು. ಮಧ್ಯಾನ ಮಹಾಪೂಜೆದ ಪೋರ್ತು ಗದಾತೀರ್ಥಡು ಮೀದು ಮಿತ್ತ ದೇವಸ್ತನೋಗು ಬರ್ಪ. ದೇವೆರೆಗ್ ಮಹಾಪೂಜೆ ಅದು 3 ಸೇರು ಅರಿತ ನೈವೇದ್ಯ ವಾನರ ಕಲ್ಲುಗು ಬಳಸುವೆರ್ ಆಯಿನ್ ತಿನ್ಪುನ ತುಪಿನನೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು. ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದಡ್ದೆ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರುದ ಮಂಗೆ ಕೊಪಡು ಪೋತುಂಡುಗೆ. ಭಕ್ತದಿಲು ಪೋನಗ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವೋಡು ಪ್ರಸಾದ ಚೀಲ ಮಾತ ಒಯಿಪುವ.

ಕಾರಿಂಜ ದಡ್ಡೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಾರಿಂಜಡ್ ಸುರುಕ್ಕು

ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸುಮಾರ್ 555 ಮೊಟ್ಟುದ ಮಿತ್ತು ಇಪ್ಪುನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂತೆ ಮಿತ್ ಪೋನಗ ಬಲ ಪುಡೆಟ್ ನಾಗ ದೇವೇರೆನ ಗುಡಿ ಬುಕ್ಕ ಭಟ್ಟಿ ವಿನಾಯಕ ದೇವರ ಸನ್ನಿದಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಡು ಮಿತ್ ಪೋನಗ ತಿರ್ತ ಅಂಗನಡು ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತೀ ದೇವೆರ್ ನೆಲೆ ಅತಿನ ದೇವಸ್ತಾನ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಈ ಪಾರ್ವತಿ ಸನ್ನಿಧಿಡು ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಬುಕ್ಕ ನವರಾತ್ರಿಡು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಶಿವರಾತ್ರೆ ದುಂಬುನಾನಿ ಕೊಡಿ (ಧ್ವಜರೋಹನ) ಏರ್ದು ಜಾತ್ರೆ ಉತ್ಸವ ನಡಪುಂಡು. ಶಿವರಾತ್ರೆ ದಾನಿ ಶಿವಜಾಗರಣೆ ನಡಪುಂಡು. ಮನದಾನಿ ತಿರ್ತ ಜಾಗರ ಅನಿ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವೆರ್ ಒಟ್ಟು ಅಪಿನ ಪೋರ್ತು. ಅವು ತುಯರೇ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಭಕ್ಥದಿಲು ಒಟ್ಟು ಸೆರ್ದು ಇಪ್ಪುವೆರ್. ಮನದಾನಿ ಅಮವಸೆದಾನಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೈವೊಲೆಗ್ ನೇಮ ಅದು ರಥ ಬೀದಿಡು ಬ್ರಹ್ಮರಥೂತ್ಸವ ನಡಪುಂಡು. ಮನದಾನಿ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ನಡತ್ತು ಜಳಕ ಅದು ಕೊಡಿ ಜಪುಡವುನಿ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕೊಡಂಮಾಣಿತ್ತಾಯ ಬುಕ್ಕ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ದೈವೊಲು ಮುಲು ನೆಲೆ ಅತ. ಈ ದೈವೊಲೆಗ್ ಶಿವರಾತ್ರೆ ದ ಮಾನದನಿ ಬಲ್ಲೋಡಿ ಮಗಾಣೆರ್ದು 7 ಗುತ್ತು ಸೇರೊಂದು ಭಂಡಾರ ಬತ್ತುದು ಅಮವಾಸೆದಾನಿ ನೇಮ ನಡಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://rcmysore-portal.kar.nic.in/temples/KarinjeshwaraTemple/HistoryK.htm
  2. http://kannada.thenewsism.com/sri-karinjeshwara-temple/