ಎಸ್.ಯು.ಪಣಿಯಾಡಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ತುಳು ಚಳುವಳಿ ಸುರುಮಲ್ತಿನ ಗಣ್ಯೆರ್.

ಪುಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಜೀವನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಣಿಯಾಡಿದಾರೆನ ಅಮ್ಮೆರ್ ವಾದಿರಾಜ ಉಪಾಧ್ಯ.ಅಪ್ಪೆ ಯಮುನಾ. ಎಸ್‍.ಯು.ಪಣಿಯಾಡಿದಾರ್ (೧೮೯೭ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ೪ನೇ ತಾರೀಕ್‍ದಾನಿ ಪುಟ್ಟಿಯೆರ್ - 1959 ತೀರಿಯೆರ್). ಪಣಿಯಾಡ್‍ದಾರೆನ ಪೂರ ಪುದರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉಪಾಧ್ಯ.ಶಿವಳ್ಳಿ ಬ್ರಾಣೆರೆ ಕುಟುಮೊಗು ಸೇರ್ದಿನ ಆರೆನ ಊರು ಪಣಿಯಾಡಿಬೈಲ್. ಒಡಿಪು ರಥಬೀದಿಗ್ ಮುಟ್ಟ ಈ ಬೈಲ್ ಉಂಡು. ಪಣಿಯಾಡಿದಾರ್ ಉಡ್ಪಿಡ್ ಒಂತೆ ವರ್ಸೊ ಕನ್ನಡ,ಸಂಸ್ಕೃತ,ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ತೆರ್‍. ಸಂಸ್ಕೃತೊಡು ನಣಾದ್ ಎಚ್ಚ ಕಲಿವಿಕೆಗಾತ್ರೊ ಸುರುಗು ಮೈಸೂರುಗು ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ರಾಸ್‍ಗ್ ಪೋಯೆರ್‍. ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಿರೋಮಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ ಬಂಗಾರ್‍ದ ಪದಕೊ ಪಡೆಯೆರ್‍.

ಉದ್ಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆರೆನ ಉದ್ಯೋಗ ಜೀವನ ಗುಜರಾತ್‍ಡ್‍ ಸುರುವಾಂಡ್. ಬರೋಡಾದ ಲೈಬ್ರರಿಡ್ ‍ಉದ್ಯೋಗೊಗು ಸೇರ್ಯೆರ್.ಅಲ್ಪ ಮೂಜಿ ವರ್ಸೊ ಇತ್ತೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಉಡ್ಪಿಗ್‍ ಬತ್ತೆರ್.

ತುಳು ಸೇವೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳುಬಾಸೆಗಾತ್ರೊ ಆರೆನ ಸೇವೆ ಮಾಮಲ್ಲ.ತುಳುನಾಡ ಪ್ರೆಸ್, ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯಮಾಲೆ, ತುಳು ಕಾದಂಬರಿ, ತುಳು ವ್ಯಾಕರಣ ಬರೆದ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೆಲಸೊ ಮಲ್ತೆರ್. ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳುವಳಿತ್ತ ಪುದರ್ಡ್ ಆರ್ ಸುರು ಮಲ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್- ತುಳುನಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ತುಳು ಚಳುವಳಿ[೧] ಉಂದೆಗಾತ್ರೊ ಆರ್ ಏತೋ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತೆರ್.ಉಡ್ಪಿಡ್ ಬೇರ,ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ, ತುಳು ಚಳವಳಿದ ಕೆಲಸೊ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್.

ಉಲ್ಲೆಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://mupadhyahiri.blogspot.com/2010/09/n-s-paniyadi.html