ಕುಂಡಕೋರಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಕುಂಡಕೋರಿ

ಕುಂಡಾಂಕೋಳಿ, ಕುಂಡಂಕೋರಿ, ಪುಂಡದೆ, ಊವ ಪಂದ್ ಪುದರುಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿ. ತೋಡುದ ಬರಿ, ಸುದೆತ್ತ ಬರಿಟ್ ವಾಸೋ ಮಲ್ಪುವು. ಈ ಪಕ್ಕಿಗ್ ಬಾರಿ ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವ . ಕನ್ನಡೊಡು ಹುಂಡುಕೋಳಿ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. Amaurornis phoenicurus ನೆತ್ತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರ್. Rallidae ಕುಟುಂಬೊಗು ಸೇರ್ನ ಉಂದೆನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಡ್ White-breasted waterhen ಪನ್ಪೆರ್.

ತೂಯರಾ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ದು ಬಣ್ಣದ ಈ ಪಕ್ಕಿಗ್ ಕೆಂಪುದ ಎಲ್ಯ ನಾಮ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕುಪುಲು ಬಣ್ಣದ ಸುಯಿ ಇಪ್ಪುನ ಎಲ್ಯ ಬೀಲೊನು ಘಳಿಗೆಗೊರ ಮಿತ್ತ್ ತಿರ್ತ್ ಆಡವೊಂದು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಪಜ್ಜೆ ದೀದ್ ನಡಪುಂಡು. ಕೊರ್ರೊಕೊಕ್ ಕ್ಕ್ ಕ್ಕ್ ಪಂದ್ ಬುಲಿಪುನ ನೆಕ್ಕ್ ಬಲ್ಲೆಡ್ ನಡಪೆರೆ ಅನುಕೂಲ ಇಪ್ಪುನ ಎಲ್ಯ ಕಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಿರೆಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. [೧]

ಇಪ್ಪುನಾ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತೋಡುದ ಬರಿ, ಸುದೆತ್ತ ಬರಿಟ್, ಕೆರೆತ್ತ ಮುಟ್ಟದ ಪುದೆಲ್ಡ್, ಮುಂಡೆವುದ ಅತ್ತುಂಡ ಕೇದಗೆತದ ಬಲ್ಲೆಡ್ ಗೂಡು ಕಟ್‌ದ್ ತೆತ್ತಿ ದೀಪುಂಡು, ಎಚ್ಚಾದ್ ನೀರ್‌ದ ಬರಿಟೇ ತಿನರೆ ತಿಕ್ಕುನೆನ್ ನಾಡೊಂದು ತಿರ್ಗೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದು ನೀರ್‌ಡ್ ಎಚ್ಚ ನೀಂದುನ ಪಕ್ಕಿ ಅತ್ತ್.

ನಂಬೊಳಿಗೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೊನ್ನಿ ತಿಂಗೊಳುಡು ಬರ್ಪುನ ಕೆಡ್ಡಸದ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಪಕ್ಕಿಗ್ ಜ್ವರ ಬರ್ಪು೦ಡುಗೆ. ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಉಂದು ಸುಲಬೊಡು ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಕೆಡ್ಡಸಗ್ ಪುಂಡದನ್ ಪತ್ತೆರೆ ಪೋಪುನ ಕ್ರಮಲಾ ತುಳುನಾಡ್‌ಡ್ ಉಂಡು. ನರಮಾನಿಲು ಕೋರಿದಲೆಕನೆ ಈ ಪಕ್ಕಿಲ್ನ ಕಜಿಪು ಮಲ್ತ್ ತಿನ್ಪೆರ್.

ಗಾದೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಬಾರ್ ಬಲ್ಲಾಳ್‌ಗ್ ದೂರು ಪುಂಡದಗ್, ಪುಂಡದಗ್ ಜ್ವರ ಬನ್ನಗ ಗಿಳಿ ಮರ್ದ್ ನಾಡುಂಡ್‌ಗೆ
  • ಕುಂಡಕೋರಿ ಕೂವೆಗ್ ನೂರು

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://wiki.nus.edu.sg/display/TAX/Amaurornis+phoenicurus+-+White-breasted+Waterhen