ಕೊರಲ್ ಕಟ್ಟುನು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಕೊರಲ್ ಕಟ್ಟುನುಕುರಲ್ ಕಟ್ಟುನೆ ಪಂಡ ಕನ್ನಡೊಡು ಕದಿರು ಕಟ್ಟುವುದು ಪಂಡ್ದ್‍ ಪನ್ಪೆರ್[೧]. ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದ್‍ದ್‍ ಬುಲೆ ಕೊಯ್ಯೆರೆ ಸುರು ಅನಗ ಸುರುತ್ತ ಕುರಲ್‍ನ್‍ ಕನತ್‍ದ್‍ ಇಲ್ಲ್, ದೇವಸ್ಥಾನೊಳೆಗ್‍ ಸುರುಟ್ಟು ಕಟ್ಟುನೆಕ್ಕೆ ಕುರಲ್‍ ಕಟ್ಟುನು ಪಂಡ್ದ್‍ ಪನ್ಪೆರ್. ಇಲ್ಲಲ್‍, ಗುಡಿ, ಗೋಪುರ, ಉಂದೆನ್‍ ಮಾತಾ ಸುದ್ದ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕಂಡೊಡು ಬುಲೆಯಿ ಸುರುತ್ತ ಕುರಲ್‍ನ್‍ ಇಲ್ಲದ ಉಲಯಿ ಕನಪೆರ್. ನೆಕ್ಕ್ ಇಲ್ಲ್ ದಿಂಜಾವುನೆ (ಮನೆ ತುಂಬಿಸುವುದು) ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದ್ ಬೆನ್ನಿ ಮನ್ಪುನಕುಲೆನ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ. ನೆಕ್ಕ್ ಕನ್ನಡೊಡು ತೆನೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಕದಿರು

ಬೆನ್ನಿದಗುಲು ಕಾರ್ತೆಲ್ ಬೇಷಡ್ ನಟ್ಪೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೋನಡ್ ಕೊರಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಕೊರಲ್ ಬತ್ತಿನವೆನ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮನ್ಪುವೆರ್ ರೈತೆರೆಗ್ ಅದಗ ಬಾರಿ ಖುಸಿ ಕೊರಲ್ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಅವೆನ್ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಪಸತ್ದ್ ದೇಪೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಅಲನ್ನಾರ್, ಬೆದ್‍ರ್‍ದ ತಪ್ಪು, ಉರ್ಕಿ, ತಾರೆದ ಮಡಲ್ದ ಮಡಲ್ ವೊಯ್ತ್ದ್, ಪೆಲತ ತಪ್ಪು, ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪು, ಪೂರ ಕೊರಲ್ದೊಟ್ಟು ದೇಪೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೆರೆನ್ ನೆನೆತ್‌ದ್ ತಾರಾಯಿ ದರ್ಪೊಡೂ ಬೊಕ್ಕ ಆವೆನ್ ತುಂಬುನಗಲು ಸುತ್ತ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಉಲಯಿ ಪಸೊಂದು ಪೋನಗ ಕಾರ್‌ಗ್ ನೀರ್ ಮೈಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಲಯಿಡ್ ಮುಕ್ಕಲಿಗೆ ದೀದ್ ಉಪ್ಪುವೆರ್ ಉಲಯಿ ಪೋದ್ ಅವ್ಲೇ ಸೇಡಿಡ್ ರಂಗೋಲೀ ಪುಡ್ಪಾದ್ ಉಪ್ಪುವೆರ್ ಉಲಯಿ ಕನತ್ತ್ದ್ ೫ಸುತ್ತ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಮೂಕ್ಕಲಿಗೆಡ್ ದಿಯೊಡು ಅವುಲು ತಾರಾಯಿ ದರ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಊದುಬತ್ತಿ, ಕಪೂರ್ರಾ ಲೊಭಾನಾ ಪಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯ್ದ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಕಡೀಟ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಡ್ ಕೊರಲ ಮಿತ್ತ್ ದಿಯೊಡೂ ಪೊಸ ದೆವೆರ್ ಉಲಯಿ ಬತ್ತೆರ್ ಪಂದ್ ಕೈ ಮುಗಿವೆರ್ ತುಲುತ ಸುರುತ ದೇವೆರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಆನಿ ಸುಮಾರ್ ಬಗೆತ ಕೈಪು ಮನ್ಪುವೆರ್. ಏರ್‍ಲಾ ಮದುಮಾಸ ಆಡ್ಪುಜೆರ್‍.

ಛಾಯಚಿತ್ರೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕದಿರು ೨
ಕದಿರು ೧

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://m.dailyhunt.in/news/india/kannada/news-kannada-epaper-newskan/kodagina-suggi-habba-huttari-newsid-43418748