ಜೋಕಾಲಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಮರಟ್ ನೇಲುನ ಜೋಕಾಲಿ

ಜೋಕಾಲಿದ ಪರಿಚಯೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜೋಕಾಲಿ[Jōkāli] ಪದೊನು ಕನ್ನಡೊಡ್ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಪನ್ಪೆರ್. ಇ೦ಗ್ಲೀಷ್ಡ್ ಸ್ವಿ೦ಗ್[Swing] ಪನ್ಪೆರ್.[೧] ಜೋಕಾಲಿನ್ ಗೊಬ್ಬರೆಗ್, ಕುಲ್ಲರೆಗ್, ಜೆಪ್ಪರೆಗ್ ಬಲಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಜೋಕಲಿ ಇಲ್ಲದ ಉಲಯಿಲ ದೀಪಿನ ಉಪ್ಪು೦ಡ್. ಅ೦ಚನೆ ಪಿದಯಿಡ್ ಮರಕ್‍ ಕಟ್ಟುವೆರ್.[೨] ಜೋಕಲಿಡ್ ಕರ್ಬದ, ಬಲೆತ ಜೋಕಲಿಲಾ ಉ೦ಡು.[೩]

ಬಗೆತ ಬಾಸೆಡ್ ಜೋಕಾಲಿ ಪದೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ತುಳುಟು ತೊಟ್ಟಿಲ್, ಉಜ್ಜಾಲ್ಂದ್‍ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್
 2. ಕನ್ನಡೊಡು ಉಯ್ಯಾಲೆ
 3. ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ [Swing]
 4. ಮಲಯಾಳಿಡ್ ഊഞ്ഞാലാടുക/ūññālāṭuka
 5. ತಮಿಳುಡ್ ஆடு / Āṭu
 6. ಮರಾಠಿಡ್ स्विंग / Sviṅga
 7. ತೆಲುಗುಡು స్వింగ్ / Sviṅg

ಜೋಕಾಲಿ ಗೊಬ್ಬು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಜೋಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು. ಇಂದೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆನ ಮನರಂಜನೆದ ಗೊಬ್ಬು. ಒಂಜಿ ಮರತ್ತ ಗೆಲ್ಲ್‌ಗ್ ಉದ್ದೊದ ಬಲ್ಲ್‌ನ್ ಕಟ್ಟ್‌ದ್, ಆ ಬಲ್ಲ್‌ಗ್ ಪಲಯಿ ಅತ್ತಂಡ ಮಣೆ ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಒಚ್ಚುನ ಗೊಬ್ಬು ಉಂದು.
 2. ಜೋಕಾಲಿನ್ ನಾಗರಪಂಚಮಿ ಪರ್ಬೊದಾನಿ ಗೊಬ್ಬುವೆರ್.
 3. ಭೂತಾರಾಧನೆಡ್ ಭೂತೊ ಕುಲ್ಲುನೆಗ್ ಉಜ್ಜಾಲ್ ಪನ್ಪೆರ್.
 4. ಬಾಲೆನ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್‍ಡ್ ಜೆಪ್ಪುಡಾದ್ ಒಚ್ಚುವೆರ್.
 5. ಉಜ್ಜಾಲ್ / ತೊಟ್ಟಿಲ್ / ಜೋಕಾಲಿ ಇಂಚ ಮಾಂತಲಾ ತುಳುವೆರೆಡ್ ಉಪಯೋಗ ಇಪ್ಪುನ ಪದೊ.[೪]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. en:Swing (seat)
 2. https://www.google.co.in/search?q=%E0%B2%9C%E0%B3%8B%E0%B2%95%E0%B2%BE%E0%B2%B2%E0%B2%BF&sa=X&biw=1116&bih=493&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=yncqVcWzMsyzuQSR34DgDw&ved=0CCIQsAQ
 3. kn:ಉಯ್ಯಾಲೆ
 4. http://kanaja.in/archives/12775
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಜೋಕಾಲಿ&oldid=58227"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು