ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ವರ್ಗೊ:ಉಚ್ಚುಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಪರತೊಂದು ಪೋಪುನ ಜೀವಿಲು. ಕೆಲವು ಇಸ ಇತ್ತ್‌ನವು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಇಸದಾಂತಿನವು.

"ಉಚ್ಚುಲು" ವರ್ಗಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಲೇಕನೊಲು

ಒಟ್ಟು ೮ ಪುಟೊಕುಲೆಡ್ ತಿರ್ತ್ ಉಪ್ಪುನ ೮ ಪುಟೊಕುಲು ಈ ವರ್ಗೊಡು ಉಂಡು.