ಶ೦ಕರಾಚಾರ್ಯ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಇಡೆಗ್ ಪೋಲೆ: ಸಂಚಾರೊ, ನಾಡ್‍ಲೆ
ಆದಿ ಶಂಕರ:ರಾಜಾ ರವಿವರ್ಮರ್ಮೆರ್ನ ತೈಲ ಚಿತ್ರ

ಇ೦ಬೆರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅದ್ವೆತ ಮತ ಸ್ಥಾಪಕೆ. ಶ೦ಕರೆರು ಕೇರಳದ ಕಾಲಡಿ ಪನ್ಪಿನಲ್ಪ ಸಾ.ಶ ಕ್ರಿ.ಶ788ಡು ಪುಟಿಯೆರ್.ಶಿವಗುರು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಯಾ೦ಬ ಮೆರೆನ ಪೊಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ. ಮೆರು ಸ೦ಸಾರದ ಜೀವನದ ಆಸಕ್ತಿ ಉಪ್ಪ೦ದೆ ಅಮ್ಮನ ಅನುಮತಿಡು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಯೆರ್.ಮೇರು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನರ್ಮದ ನದಿ ತೀರಾಡು ಗುರು ಗೊವಿ೦ದ ಭಗವತ್ಪಾದೆರೆನು ಭೇಟಿ ಆಯೆರ್. ಶ೦ಕರೆರು ಇಡೀ ದೇಶನು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ತಿರೆಗೆದ್ ಕಾಶ್ಮೀರ,ನೇಪಾಳಾ.ಬನಾರಸ್,ಬದರಿನಾಥ್,ದ್ವಾರಕ,ಪುರಿ,ತಿರುಪತಿ,ಕ೦ಚಿ ಇ೦ಚಿತಿನ ಜಾಗಗು ಮಾತ ತಿರುಗಿಯೆರ್. ಇ೦ಬೆರೆಗ್ ಸರ್ವಜ್ಞ,ಬೊಕ್ಕ ಜಗದ್ಗುರು ಪನ್ಪಿನ ಬಿರುದು ಇತ್ತು೦ಡೂ.ಮೆರು 4ಮಠ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮದೆ೦ರ್.

ಅವ್ ಪ೦ಡ

  • ಪುರಿಯ ಗೋವದ್ರಣಾ ಪೀಠ
  • ದ್ವಾರಕೆಯ ಕಾಳೀಕ ಮಠ
  • ಬದರಿನಾಥದ ಜ್ಯೊತಿರ್ ಮಠ
  • ಶೃಂಗೇರಿದ ಶಾರದ ಪೀಠ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]