ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಕಜ್ಜಕೂಟೊಲು/ಕರಾವಳಿ ಪೊಂಜೋಲೆನ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕಜ್ಜಕೂಟ/೧

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ಕರಾವಳಿ ಪೊಂಜೊವುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಪಾಲ್ ದೆತೊನೆರೆ ಬೊಡಾದ್ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ಡ್ ನವೆಂಬರ್ ೨೬ ಬೊಕ್ಕ ೨೭ ನಾನಿ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವನ್ ನಡಪಾದ್ಂಡ್.

ಪಾಲ್ ಪಡೆಯಿನಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆನ ಲೇಖನೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. --Dhanalakshmi .K. T (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೪:೪೪, ೨೭ ನವಂಬರೊ ೨೦೧೬ (IST)
  2. --Kavitha G. (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೪:೪೬, ೨೭ ನವಂಬರೊ ೨೦೧೬ (IST)
  3. --Vidya u (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೪:೪೮, ೨೭ ನವಂಬರೊ ೨೦೧೬ (IST)-ಜೋಕುಲೆ ಕಬಿತೆ, ,
  4. --Vinoda mamatharai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೪:೫೩, ೨೭ ನವಂಬರೊ ೨೦೧೬ (IST) -ಕಾಳಧನ, ಗರ್ಗೊ,ಸೋನಾರ್,ಸೂಪರ್ ಮೂನ್
  5. --Yashoda Kudla (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೯:೦೭, ೨೮ ನವಂಬರೊ ೨೦೧೬ (IST)
  6. --Jalajakshi Kulal P- ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ

ಫೋಟೋಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]