ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಯ-೧೭

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ತುಳುವೆರೆ ಆಯನೊ ಕೂಟ ಕುಡ್ಲ ಬುಕ್ಕೊ ಕರಾವಳಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ್ಸ್, ಕುಡ್ಲ ಮೆಕ್ಲೆನ ಸೇರಿಗೆಡ್ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಧವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಬಂಟ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಕುಡ್ಲಟ್ ಒಂಜಿ ದಿನೊತ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಬುಕ್ಕೊ ಕಲ್ಪುನ ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಯನ್ ಆಯೋಜಿನೆ ಆತ್ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು.

 • ಪೊಸ ಸಂಪಾದಕೆರೆನ್ ಲಾಗಿನ್ ಮಲ್ಪುನೆ
 • ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಿಕಾ ಶಿಬಿರ
 • ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಗ್ ಪೊಸ ಲೇಕನೊಲೆನ್ ಸೇರಾವುನ ಬೇಲೆ.
 • ಪೊಸ ಸಂಪಾದಕೆರೆಗ್ ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದಿನೊತ ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಯ,
 • ವಿಕ್ಷನರಿದ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ದೊಲೆನ್ ಸೇರಾವುನೆ

ಸಂಘಟಕೆರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ತುಳುವೆರೆ ಆಯನೊ ಕೂಟ, ಕುಡ್ಲ
 • ಕರಾವಳಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ್ಸ್, ಮಂಗಳೂರು.
 • ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್, ಕುಡ್ಲ

ಪೊರ್ತು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಬೊಲ್ಪುಗು ೯:೦೦ಗಂಟೆಗ್ ಸುರು.
 • ಬಯ್ಯಗ್ ೫:೦೦ ಮುಟ್ಟ.

ಮಾಹಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ಪುನಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಡಾ.ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಶೇಣಿ
 2. ಡಾ. ವಿಶ್ವನಾಥ ಬದಿಕಾನ
 3. ಭರತೇಶ ಅಲಸಂಡೆಮಜಲ್
 4. ಬೆನೆಟ್ ಅಮನ್ನ
 5. ಲೋಕೇಶ್ ಕುಂಚಡ್ಕ

ಪಾಲ್ ದೆತೊನುನಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಾಲ್ ದೆತೊನುನಕುಲು ಮೂಲು ಸೈನ್ ಪಾಡ್ಲೆ

 1. --Lokesha kunchadka (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೦೦, ೧೬ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 2. --Kishorekumarrai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೩೭, ೧೬ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 3. --Ashoka KG (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೬:೨೮, ೧೬ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 4. --BHARATHESHA ALASANDEMAJALU (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೭:೧೯, ೧೬ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 5. --Kavitha G. Kana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೪:೧೨, ೧೭ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 6. --Vishwanatha Badikana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೮:೧೩, ೨೧ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 7. --Vinoda mamatharai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೦:೦೩, ೧೬ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 8. --ಬೆನೆಟ್ ಅಮನ್ನ
 9. --NITHIN BALEPUNI
 10. --ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅಡ್ಕ (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೭:೨೬, ೨೩ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 11. --Vittaldas bhat (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೯:೨೩, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 12. --BENET G AMANNA (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೯:೩೯, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 13. --Kotraiah Isamudra Math (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೦:೧೨, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 14. --Chethan Mundaje (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೧:೦೭, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 15. --Jaya maniyampare (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೦೮, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 16. ---Shetty Geetha (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೧೧, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 17. --Shaani P (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೧೨, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 18. ---Manjunatha Mallappa (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೧೩, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 19. ---Babitha G (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೧೪, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 20. --Vittaldas bhat (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೧೫, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 21. --Mahesh shetty dml (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೧೬, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 22. --Vidyashree S Tulunad (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೧೭, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 23. --AKRUTHI I S (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೧೮, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 24. ---Manisha Anchan (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೨೦, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 25. ---Varshashri Suvarna (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೨೧, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 26. --Latheefkavu1 (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೨೧, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 27. --Geetha Jain (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೨೪, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 28. --Shivananda Shetty (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೨೫, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 29. ---Ranjitha R W (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೨೭, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 30. --Jyothi Priya Mangalore (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೨೯, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 31. --KUSHAL.R.SHETTY (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೩೦, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 32. --PRAJWAL R ALVA (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೩೨, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 33. ---Sangu Poojary (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೩೪, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 34. ---Prashanthi Giridhar Shetty (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೩೮, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 35. --Sangeetha sharath shetty (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೫೦, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 36. --Jayachandra Varma Raja Maipdy (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೫೪, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 37. --Shyamalaraj74 (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೫:೧೦, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 38. --Y N Shetty (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೫:೧೫, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 39. --Nayana R Shetty (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೫:೪೬, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 40. --Sulochana Naveen (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೫:೪೭, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 41. --Vinutha NKN (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೫:೪೯, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]

ಪಾಲ್ ದೆತೊನ್‍ನಕುಲು ಬುಕ್ಕೊ ಮಾಲ್ತಿನ ಲೇಖನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. --Vishwanatha Badikana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೯:೨೬, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 2. --Jyothi Priya Mangalore (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೯:೨೯, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 3. --Rajesh Alva (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೯:೩೫, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 4. --Shivananda Shetty (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೯:೪೨, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 5. --Ashoka KG (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೦:೫೪, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST) ಪಡ್ಡಾಯಿ (ಸಿನೆಮಾ)‎[ಉತ್ತರೊ]
 6. --Pavan kudla (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೦:೫೫, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 7. --Virajadoor (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೧:೧೫, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 8. --Subhash Perla (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೧೧, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 9. --Jaya maniyampare (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೧೪, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 10. --Sulochana Naveen (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೧೫, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 11. --Nayana R Shetty (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೧೬, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 12. --Harishchandra Adka (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೧೬, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 13. --Vijayalaxmi Nandalike (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೧೯, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 14. --Ellappa Dandina (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೨೦, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 15. --Md Suhail Shareef (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೨೦, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 16. --Shanthala Prabhakar (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೨೧, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 17. --George S V DSouza (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೨೨, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 18. --Santhosha B (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೨೪, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 19. --Thanusvi (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೨೫, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 20. --Jyothi Priya Mangalore (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೨೮, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 21. PRAJWAL R ALVA (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೩೧, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 22. --Geetha Jain (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೩೪, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 23. --Vittaldas bhat (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೯:೨೩, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 24. --BENET G AMANNA (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೯:೩೯, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 25. --Kotraiah Isamudra Math (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೦:೧೨, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 26. --Chethan Mundaje (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೧:೦೭, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST) -ಕನಪಾಡಿ‎[ಉತ್ತರೊ]
 27. --Jaya maniyampare (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೦೮, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 28. ---Shetty Geetha (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೧೧, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST).[ಉತ್ತರೊ]
 29. --Shaani P (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೧೨, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 30. ---Manjunatha Mallappa (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೧೩, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 31. ---Babitha G (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೧೪, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 32. --Vittaldas bhat (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೧೫, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 33. --Mahesh shetty dml (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೧೬, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 34. --Vidyashree S Tulunad (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೧೭, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 35. --AKRUTHI I S (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೧೮, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 36. ---Manisha Anchan (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೨೦, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 37. ---Varshashri Suvarna (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೨೧, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 38. --Latheefkavu1 (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೨೧, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 39. --Geetha Jain (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೨೪, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 40. --Shivananda Shetty (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೨೫, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 41. ---Ranjitha R W (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೨೭, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 42. --Jyothi Priya Mangalore (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೨೯, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 43. --KUSHAL.R.SHETTY (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೩೦, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 44. --PRAJWAL R ALVA (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೩೨, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 45. ---Sangu Poojary (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೩೪, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 46. --Praveen Ammembala (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೩೭, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 47. --Sangeetha sharath shetty (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೫೧, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 48. --Jayachandra Varma Raja Maipdy (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೫೬, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 49. --Y N Shetty (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೫:೧೬, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]

ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕುನಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. --Pavanaja (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೮:೩೮, ೧೭ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 2. --Dhanalakshmi .K. T (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೯:೦೭, ೧೯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]